In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Retailplatform Breda nieuwe gesprekspartner gemeente

De verschillende organisaties die in Breda opkomen voor de belangen van de detailhandel hebben zich verenigd in het ´Retailplatform Breda´. Vanaf deze maand fungeert dit Retailplatform als aanspreekpunt voor de detailhandel en belangenbehartiger van de detailhandel naar de overheid.

"Een hele verbetering", zegt Haagdijk ondernemer Jos Koniuszek, de kersverse voorzitter van het Retailplatform. "Nadat het Centrummanagement enkele jaren geleden ter ziele ging was er niemand meer die namens de ondernemers sprak. Dat was voor de gemeente Breda lastig, maar voor de ondernemersbelangen nog veel erger."

Retailmanager
De organisaties die het Retailplatform besturen zijn de binnenstadsorganisatie OBB, de MGB (die de belangen van de winkels buiten het centrum behartigt) en de Raad voor de Nederlandse Detailhandel, waarin het filiaal- en grootwinkelbedrijf is opgenomen. Samen hebben zij Jac Trum aangesteld als ´Retailmanager´. "Als vrijtijdsbestuurders kunnen we het allemaal niet zelf doen", zegt secretaris Kees den Bieman daarvan. "Daarom hebben we voor 2 dagen per week professionele ondersteuning.

Effecten
De taak van de nieuwe Retailmanager is de plannen van de overheid te toetsen op de effecten voor het bedrijfsleven en daar ook over mee te praten. Trum: "Ik ga me voornamelijk bezig houden met het, namens de ondernemers, kritisch volgen van de vele plannen die binnenkort tot uitvoering komen, zoals het water in de stad, de Spoorzone, de invulling van het terrein achter de Lange Stallen, maar bijvoorbeeld ook met de vraag welke branches worden toegestaan op de Meubelboulevard. Daarnaast is veiligheid in winkelcentra een zeer actueel onderwerp."

Informatie
Jac Trum
Tel: (076) - 564 69 38
E-mail: [email protected]
Internet: www.breda.kvk.nl


...wint
Brabantse Internet Trofee voor Chassé Theater

...start
'Racen met crossbuggy's geeft een kick'

...leert
"Van pionieren naar ondernemer"

...groeit
"Als je geen taken en verantwoordelijkhed- en uit handen kunt geven, wordt het tijd om actie te ondernemen"

...organiseert
Retailplatform Breda nieuwe gespreks- partner gemeente

...bestuurt
'Met een eigen bedrijf bestuur je zelf het schip'

...verbetert
Verbeter het ondernemings- rendement

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...discussieert
Intensieve samenwerking havens Rijn-Schelde Delta nog ver weg

...rijdt
Zakelijk onderweg

...spreekt
Eerste Bedrijvenrelatiedag Markiezaat College succesvol

...werkt
Nieuwe kansen voor uitzendbranche

...optimaliseert
Een bulk aan kwaliteit die onbenut blijft

...gelooft
De enige zekerheid in het leven ben jezelf

...leest
In 't kort

...onderneemt
Nieuwe voorzitter Jonge Ondernemers Sociëteit

...fuseert
Binnenkort één ROC in West-Brabant

...werft
Zeeland werft van buitenaf

...ontwikkelt
Haalbaarheids- onderzoek ontwikkeling meerlaags bedrijventerrein De Wig

...vindt
'We hebben een vorm gevonden die alle disciplines van vastgoed bij elkaar brengt'

...besluit
Bedrijfsverzamel- gebouw in Oosterhout van de baan

...realiseert
Zeeland uitzondering op dalende trend