In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Startsein fusie-onderzoek
Binnenkort één ROC in West-Brabant

Het naast elkaar opereren van twee ROC's in Breda heeft in het verleden regelmatig geleid tot verbazing. De vraag rees, of het niet verstandiger zou zijn samen West-Brabant onderwijskundig in de markt te zetten.

Op 5 maart jl. ontving de gemeente Breda van de bestuurders van ROC Baronie College en ROC West-Brabant veelbelovend nieuws. Beide onderwijsorganisaties hebben besloten de samenwerking - die in de dagelijkse praktijk al op verschillende niveaus bestaat - in de toekomst structureel te maken. Vóór 1 januari 2005 willen zij in kaart hebben gebracht, of het mogelijk is te komen tot één ROC in West-Brabant. De tot nu toe bestaande onderwijssituatie binnen Breda verdient niet direct de schoonheidsprijs: twee Regionale Opleidingscentra die vooral op het gebied van economisch MBO-onderwijs, horeca en gezondheidszorg, werkzaam zijn binnen hetzelfde voedingsgebied. Rob Franken, voorzitter van het College van Bestuur van het Baronie College beschrijft de gevaren die dit met zich meebrengt: "Concurrentie binnen een dergelijk klein territorium kan uiteindelijk alleen maar tot verliezers leiden. Het zou zelfs op den duur kunnen betekenen, dat je binnen beide opleidingsinstituten beperkt in trek zijnde opleidingen moet schrappen uit je programma. Dan verarmt het onderwijsaanbod in onze regio. Leerlingen zouden voor die studierichtingen naar Den Bosch of Dordrecht moeten uitwijken. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn, want samen hebben we juist heel veel te bieden. De energie die vrijkomt, doordat je elkaar niet langer beconcurreert, kunnen we dan voortaan steken in het optimaliseren van marktgerichte opleidingen." De bestuurders van beide ROC's zien heel wat kansen in een toekomstige fusie. Pierre Peeters, voorzitter van het College van Bestuur van ROC West-Brabant, wijst in dat kader op het volgende: "Nu horen we tot de kleinere/ middelgrote opleidingscentra. Na een fusie kunnen we met zo'n 25000 deelnemers gerekend worden tot de top 5 van Nederlandse ROC-instellingen. Dat vergroot je bestuurlijke slagkracht binnen het MBO-veld en naar de overheid toe aanzienlijk. Bovendien biedt schaalgrootte vele voordelen op financieel, materieel en personeel terrein. Je hebt meer mogelijkheden om eigentijdse leermiddelen in te zetten en actuele lesprogramma's te ontwikkelen. De West-Brabantse leerling profiteert daarvan en uiteindelijk natuurlijk ook het bedrijfsleven, dat optimaal opgeleide professionals de arbeidsmarkt op ziet stromen."

Zowel Franken als Peeters garanderen, dat niemand angst hoeft te hebben voor een onpersoonlijk mega-instuut. Beide mogelijke fusiepartners staan kleinschaligheid voor in de vormgeving van het onderwijsproces. Leerlingen en personeel moeten zich prettig en veilig voelen in niet te grote schoolgebouwen, waar men elkaar kent. Dat komt niet alleen de sociale sfeer ten goede, maar ook het studieklimaat zelf. Hoe dit allemaal precies in het West-Brabantse vorm moet gaan krijgen, gaan verschillende stuur- en werkgroepen de komende tijd kritisch tegen het licht houden. Daarin zal zeker ook het creëren van zoveel mogelijk doorlopende leerprogramma's VMBO-MBO een belangrijk punt van aandacht zijn. In december 2004 hopen Baronie College en ROC West-Brabant zover met hun onderzoek te zijn, dat zij als fusiepartners elkaar de hand kunnen schudden en in alle vertrouwen uit kunnen zien naar voor een succesvolle, gezamenlijke toekomst.


...wint
Brabantse Internet Trofee voor Chassé Theater

...start
'Racen met crossbuggy's geeft een kick'

...leert
"Van pionieren naar ondernemer"

...groeit
"Als je geen taken en verantwoordelijkhed- en uit handen kunt geven, wordt het tijd om actie te ondernemen"

...organiseert
Retailplatform Breda nieuwe gespreks- partner gemeente

...bestuurt
'Met een eigen bedrijf bestuur je zelf het schip'

...verbetert
Verbeter het ondernemings- rendement

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...discussieert
Intensieve samenwerking havens Rijn-Schelde Delta nog ver weg

...rijdt
Zakelijk onderweg

...spreekt
Eerste Bedrijvenrelatiedag Markiezaat College succesvol

...werkt
Nieuwe kansen voor uitzendbranche

...optimaliseert
Een bulk aan kwaliteit die onbenut blijft

...gelooft
De enige zekerheid in het leven ben jezelf

...leest
In 't kort

...onderneemt
Nieuwe voorzitter Jonge Ondernemers Sociëteit

...fuseert
Binnenkort één ROC in West-Brabant

...werft
Zeeland werft van buitenaf

...ontwikkelt
Haalbaarheids- onderzoek ontwikkeling meerlaags bedrijventerrein De Wig

...vindt
'We hebben een vorm gevonden die alle disciplines van vastgoed bij elkaar brengt'

...besluit
Bedrijfsverzamel- gebouw in Oosterhout van de baan

...realiseert
Zeeland uitzondering op dalende trend