In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
De Beleggingsadviseurs

Klein maar fijn
D. Bertens - ABN Amro Bank, Senior beleggingsadviseur

Jarenlang is het beleggen in aandelen van middelgrote en kleinere bedrijven (de zogenaamde Midkap en Small-cap aandelen), weinig succesvol geweest. Hoewel ook de afgelopen jaren door analisten regelmatig werd gewezen op de relatieve aantrekkelijkheid van deze markten, lieten beleggers dit soort aandelen veelal links liggen en concentreerde zich vooral op de aandelen uit de hoofdindexen, zoals de AEX. In 2003 lijkt er een kentering te zijn opgetreden in dit denken. Zo presteerde de Amsterdamse Midkap-index (AMX) vorig jaar met een stijging van 14,5%, beduidend beter dan zijn grotere broer (+ 4,6%). En ook in 2004 lijkt deze trend zich voort te zetten. Duidelijk is dat veel Mid- en small-cap aandelen nog steeds aantrekkelijk zijn, vooral vanwege de relatief lage waarderingen. Ook is de kans op een (voor beleggers aantrekkelijke) overname, in dit segment beduidend groter. Actieve beleggers doen er derhalve goed aan deze categorie aandelen niet over het hoofd te zien. Onderstaand heb ik enkele interessante mogelijkheden voor u geselecteerd, die op de Nederlanse markt beschikbaar zijn. En mocht u zelf moeilijk een keuze kunnen maken of ook in buitenlandse small-caps willen beleggen, dan zijn hiervoor diverse goede beleggingsfondsen beschikbaar.

Tips: Aalberts, Buhrmann, Hunter Douglas, Nutreco, OPG, Unit 4 Agresso, Vedior, Wessanen


Vooruitzichten aandelenmarkten blijven redelijk gunstig
Mark van Rijswijk - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

De internationale aandelenbeurzen begonnen goed in februari. De stijgende lijn van januari kon voortgezet worden, maar in de loop van februari sloeg het weer om en zette de daling in. Vooral de Nasdaq en de Nikkei gingen flink omlaag en kwamen in de buurt van hun decemberniveau. De AEX en de Duitse DAX zakten zelfs terug tot beneden het niveau van eind januari. Beleggers vonden het blijkbaar tijd geworden om winst te nemen na de rally van de maanden daarvoor. Ze werden hierin bevestigd door her en der teleurstellende macrocijfers. Zo viel in de Verenigde Staten de groei van de werkgelegenheid tegen. Dit had een negatief effect op het consumentenvertrouwen. De Europese beurzen profiteerden niet van de waardedaling van de euro, noch van de lagere kapitaalmarktrente. Ook de over het algemeen goede kwartaal- en jaarcijfers hadden geen positieve invloed. In de laatste week van februari zijn, met uitzondering van de Dow Jones, de meeste indices weer voorzichtig opgekrabbeld. Al met al lijkt er sprake te zijn van een kortstondige correctiefase, na de sterke stijging van de afgelopen maanden.


Aanslagen en aandelen
Rob Jansen - ING bank, Senior adviseur beleggen ING Private Banking

Exact 2 1/2 jaar na de aanslagen in de VS werden we wederom opgeschrikt door terrorisme, ditmaal in Madrid. Het geleidelijk herstellende vertrouwen kreeg andermaal een klap en de angst was ineens terug op de beurs. Betekent dit nu het einde van de opgaande trend? De beurs reageert bij dergelijke calamiteiten vaak overtrokken. Daarnaast komt er weer een lawine aan bedrijfscijfers. Tot nu toe is het aantal winstwaarschuwingen beperkt gebleven; beduidend meer prognoses zijn juist naar boven bijgesteld. De 1e kwartaalcijfers moeten dit beeld verder bevestigen. Aandelen blijven bovendien aantrekkelijk door het huidige renteklimaat. Maar het vertrouwen zal voorlopig kwetsbaar blijven vanwege de kans op nieuwe aanslagen. Het is dan ook gewenst uw portefeuille daartegen te beschermen. Bijvoorbeeld met de aanschaf van garantieproducten zoals Lirics. Indien uw portefeuille bestaat uit individuele aandelen adviseer ik u put-opties te kopen. Zo houdt u de weg naar boven open en blijft u profiteren van het hoge dividend van veel aandelen. Kortom, waakzaamheid is geboden maar er is geen reden tot paniek.

Tips: Lirics, garantieproducten, sector financiële waarden en industrie


Microsoft in het defensief
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Analist

De antitrust commissaris heeft aan Microsoft een boete opgelegd van EUR 497 miljoen voor het misbruiken van zijn monopoliepositie.Wat is het geval? Bijna 95% van alle Pc's in de wereld draait op Windows. Microsoft heeft Windows jarenlang met steeds meer eigenschappen uitgerust. Voordeel: de prijs kan hoog blijven en Microsoft snijdt op die manier aanbieders van software met gelijksoortige software-eigenschappen de pas af. Microsoft gaat hiertegen in beroep en dat duurt doorgaans minstens twee jaar in Europa. Maar toch, voor de belegger zou het geen ramp zijn als Microsoft moet betalen. Het bedrijf heeft ongeveer USD 50 miljard in kas en daar komt elk kwartaal USD 1 à USD 2 miljard bij. De omvang van het bedrag in kas wijst erop dat het bedrijf te weinig mogelijkheden voor investeringen ziet. Het zou dus redelijk zijn als Microsoft een deel van die middelen teruggeeft aan beleggers in de vorm van dividenden. De belegger ontvangt nu USD0,16 per aandeel ofwel een yield van 0,66%. Microsoft verdedigt zijn zuinig dividendbeleid met o.a. een verwijzing naar de talloze conflicten met overheden waar het bedrijf in verwikkeld is. Mogelijk dat de voorgestelde boete zo hoog is, omdat de EU bijv. optreedt namens veel andere partijen, in ieder geval de steun geniet, b.v. van de VS. Als dat zo is, dan zou deze boete een einde maken aan veel onduidelijkheid en ongewisheid. Het zou tevens Microsoft een argument uit handen slaan om beleggers zulke magere dividenden toe te stoppen. Nee, misschien is zo'n hoge boete zo gek nog niet.

F. van Lanschot is positief over de sectoren Energie, Farmacie, Financials en Software&services


Obligaties of toch liever Aandelen?
Erik Elst - Rabobank Breda, Adjunct directeur Beleggingsadvies en Vermogensbeheer

Ondanks het optimisme van Greenspan over zowel groei als inflatie vinden wij obligaties uit fundamenteel oogpunt onaantrekkelijk. De lange rentes in de Verenigde Staten en Euroland liggen slechts 2% boven de inflatie. Dat is een lage opslag, zeker gezien de risico's van een oplopende inflatie in de opgaande fase van de conjunctuurcyclus. De arbeidsmarkt in de Verenigde Staten verbetert inmiddels. In Euroland verwachten we een gematigd groeiherstel in 2004. Het risico van oplopende inflatie is hier echter kleiner door de sterke euro, de hogere werkloosheid en de lagere groei. Wij verwachten dat de Fed de korte rente eind juni zal verhogen, terwijl de ECB eerder zal overgaan tot verlaging. De euro is sterk en remt de economische groei, terwijl de inflatie is afgenomen tot 1,6%. De 10 jaarsrente is in historisch perspectief onder de 4% gedaald en heeft het laagste punt bereikt in 30 jaar, terwijl de AEX meer dan gehalveerd is vanaf de top in september 2000. Er zijn diverse kwaliteitsaandelen als Fortis, ING en Koninklijke Olie, die dividendrendementen kennen van circa 5%. In historisch perspectief en in vergelijking met staatsobligaties zijn deze aandelen fundamenteel niet duur. Ooit is mij geleerd dat een goede belegger laag koopt en hoog verkoopt. Wij hebben het advies om voorzichtig te zijn met langlopende obligaties en geven klanten in overweging om toch eens te kijken naar kwaliteitsaandelen met hoge dividendrendementen.


Spreiding
Jos Leeser - SNS bank, Hoofd vermogensbeheer

Ik herinner mij nog die keer bij de kapper. Hij vroeg mij wat ik deed voor 'de kost'. Bij het woord beleggen kwamen zoveel emoties los dat ik er nog weinig vertrouwen had goed gesoigneerd de zaak uit te lopen. De kapper gaf aan dat hij nooit meer zou beleggen. Hij had zijn lesje wel geleerd. Na wat doorvragen mijnerzijds bleek de kapper meer dan de helft van zijn vermogen in Baan Company belegd te hebben. Ik zal u niet vermoeien met het vervolg van het gesprek, maar met beleggen heeft dit natuurlijk weinig te maken. Nadat de beleggingsbeslissing is genomen, is spreiding zeer wezenlijk. Spreiding over cash, obligaties, onroerend goed en aandelen. Met een goede spreiding over genoemde categorieën en een lange beleggingshorizon was ook in de afgelopen jaren een alleszins redelijk rendement te behalen. Binnen de genoemde categorieën is spreiding ook van het allergrootste belang. Als we ons beperken tot aandelen hebben we de laatste jaren ervaren dat de meest gereputeerde ondernemingen wel eens een scheve schaats kunnen rijden. Denk hierbij aan Ahold en waartoe ambitieuze doelstellingen kunnen leiden. Of onze nationale trots, Koninklijke Olie, met zijn plotselinge afwaardering van 'bewezen' oliereserves. Een gebrek aan spreiding maakt een belegger zeer kwetsbaar voor dit soort onvoorziene omstandigheden. Daarentegen mag met een goede portefeuille-opbouw een stabiel rendement verwacht worden.


...wint
Brabantse Internet Trofee voor Chassť Theater

...start
'Racen met crossbuggy's geeft een kick'

...leert
"Van pionieren naar ondernemer"

...groeit
"Als je geen taken en verantwoordelijkhed- en uit handen kunt geven, wordt het tijd om actie te ondernemen"

...organiseert
Retailplatform Breda nieuwe gespreks- partner gemeente

...bestuurt
'Met een eigen bedrijf bestuur je zelf het schip'

...verbetert
Verbeter het ondernemings- rendement

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...discussieert
Intensieve samenwerking havens Rijn-Schelde Delta nog ver weg

...rijdt
Zakelijk onderweg

...spreekt
Eerste Bedrijvenrelatiedag Markiezaat College succesvol

...werkt
Nieuwe kansen voor uitzendbranche

...optimaliseert
Een bulk aan kwaliteit die onbenut blijft

...gelooft
De enige zekerheid in het leven ben jezelf

...leest
In 't kort

...onderneemt
Nieuwe voorzitter Jonge Ondernemers SociŽteit

...fuseert
Binnenkort één ROC in West-Brabant

...werft
Zeeland werft van buitenaf

...ontwikkelt
Haalbaarheids- onderzoek ontwikkeling meerlaags bedrijventerrein De Wig

...vindt
'We hebben een vorm gevonden die alle disciplines van vastgoed bij elkaar brengt'

...besluit
Bedrijfsverzamel- gebouw in Oosterhout van de baan

...realiseert
Zeeland uitzondering op dalende trend