In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Nieuwe kansen voor uitzendbranche

De bomen groeiden een paar jaar geleden tot in de hemel en alleen het gebrek aan personeelskracht leek een probleem. Anno 2004 is de situatie omgedraaid en heeft ook de uitzendbranche een ommezwaai gemaakt. We spraken met Edwin Schaap van Liftoff over de huidige stand van zaken in de branche.


Ondernemer Edwin Schaap van Liftoff.

Edwin Schaap begon in 1994 op 24-jarige leeftijd zijn uitzendbureau. Een moeilijke stap op die leeftijd? "Nee, hoor. Als ik nu zou beginnen, zou dat veel moeilijker zijn. Je hebt nu bepaalde zekerheden in je leven die je op het spel zou moeten zetten. Als je 24 bent en je hard wilt werken is een onderneming eigenlijk de meest logische keuze." Rond de millenniumwisseling bedacht Schaap het huidige concept voor zijn bedrijf dat gebaseerd is op de combinatie van werken en vrije tijd. "Waarom werken we eigenlijk?" vraagt hij retorisch. "Om van de tijd na het werk te kunnen genieten. Vrijetijdsbesteding is een wezenlijk levensonderdeel voor iedereen die werkt. Met het concept koppelen we werk aan vrije tijd. Ons bedrijf is niet gespecialiseerd in een bepaalde branche, maar we willen ons met dit concept wel onderscheiden van andere regionale uitzendbureaus," aldus Schaap. Op het moment dat het concept het levenslicht zag, waren er te weinig vrije handen in dit land. De nieuwe realiteit is 800.000 werkzoekenden en daarmee natuurlijk een andere marktbehoefte. "We houden toch vast aan ons concept. Het gezicht van je bedrijf verander je niet zo snel. We richten onze acties nu wel meer op bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn de gratis stoelmassages. Het is leuk, vernieuwend en helpt het ziekteverzuim terug te dringen," weet Schaap.


Een deel van het interieur van het Bredase hoofdkantoor

Land voor de werknemer
De directeur van Liftoff ziet de vaderlandse economie in de komende maanden niet aantrekken. Hij denkt zelfs nog aan een kleine teruggang voor zijn branche. "Er wordt verwacht dat in mei van dit jaar het conjunctuurdal voor het uitzendwezen wordt bereikt. Ik zie onze markt ook niet zo snel weer aantrekken. Het lijkt wel of iedereen moe is. Er is weinig actie op de effectenbeurs en er zijn toch nog regelmatig reorganisaties. De uitzendvraag neemt dus nog even af," denkt Edwin Schaap. Toch liggen er voor uitzendbureaus nieuwe kansen. Bij reorganisaties worden vaak ook outplacementtrajecten ingezet en daarin kunnen deze bureaus behulpzaam zijn. Schaap constateert daarnaast een steeds verdergaande wet- en regelgeving op arbeidsgebied. "Nederland is zo langzamerhand verworden tot een land voor de werknemer. Begrijp me niet verkeerd, want dat is voor het hele land een belangrijke prestatie. Op sommige punten schieten de wetten echter door en dat vertaalt zich in grotere lasten voor werkgevers. Met veel wetten en regels maak je het bedrijfsleven minder flexibel en dus star," aldus Schaap.

Overgenomen risico's
Gezien de geconstateerde problemen voor werkgevers dook Schaap enige tijd geleden in een nieuwe activiteit: payrolling. Bij deze dienstverlening worden de personeelsrisico's overgenomen. "Wij worden juridisch werkgever van de werknemers van een bedrijf. Wij nemen alle verantwoordelijkheden als werkgever op ons en ook de administratieve zaken worden door ons afgehandeld. De ondernemer hoeft er niet meer naar om te kijken," vertelt Schaap. Het spreekt voor zich dat voor een werknemersbestand met veel vaste dienstverbanden de vergoeding voor payrolling hoger zal zijn. Schaap neemt de risico's over en voor medewerkers met een vast dienstverband liggen de kosten bij mogelijke probleemsituaties hoger. Ondertussen maken al veel bedrijven in West-Brabant gebruik van payrolling. Zo functioneert Liftoff voor ondermeer volledige personeelsbestanden van supermarkten en horecabedrijven als juridisch werkgever. Wellicht is deze trend in uitzendland voor meer bedrijven aantrekkelijk.


...wint
Brabantse Internet Trofee voor Chassť Theater

...start
'Racen met crossbuggy's geeft een kick'

...leert
"Van pionieren naar ondernemer"

...groeit
"Als je geen taken en verantwoordelijkhed- en uit handen kunt geven, wordt het tijd om actie te ondernemen"

...organiseert
Retailplatform Breda nieuwe gespreks- partner gemeente

...bestuurt
'Met een eigen bedrijf bestuur je zelf het schip'

...verbetert
Verbeter het ondernemings- rendement

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...discussieert
Intensieve samenwerking havens Rijn-Schelde Delta nog ver weg

...rijdt
Zakelijk onderweg

...spreekt
Eerste Bedrijvenrelatiedag Markiezaat College succesvol

...werkt
Nieuwe kansen voor uitzendbranche

...optimaliseert
Een bulk aan kwaliteit die onbenut blijft

...gelooft
De enige zekerheid in het leven ben jezelf

...leest
In 't kort

...onderneemt
Nieuwe voorzitter Jonge Ondernemers SociŽteit

...fuseert
Binnenkort één ROC in West-Brabant

...werft
Zeeland werft van buitenaf

...ontwikkelt
Haalbaarheids- onderzoek ontwikkeling meerlaags bedrijventerrein De Wig

...vindt
'We hebben een vorm gevonden die alle disciplines van vastgoed bij elkaar brengt'

...besluit
Bedrijfsverzamel- gebouw in Oosterhout van de baan

...realiseert
Zeeland uitzondering op dalende trend