In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Bijeenkomsten van PricewaterhouseCoopers
Verbeter het ondernemingsrendement

Het huidige economische klimaat in Nederland zorgt in de meeste sectoren voor een inkrimpende markt. Door bezuinigingen daalt het volume van bestedingen en opdrachten. Een toenemende concurrentie en daardoor een neerwaartse prijsdruk is het gevolg. PricewaterhouseCoopers (PwC) organiseerde onlangs een eerste PwC Actueel bijeenkomst om ondernemers te informeren over de mogelijkheden voor een beter bedrijfsresultaat.


Een gedeelte van de aanwezigen bij de bijeenkomst van PricewaterhouseCoopers.

In de economische malaise komen omzetcijfers onder druk te staan. Echter de bedrijfskosten blijken niet evenredig te dalen. Het is lastig het rendement van de onderneming op peil te houden. "Voor veel ondernemers is het raadzaam om te bezien of door kostenreductie, efficiencyverbetering of het benutten van subsidiemogelijkheden het bedrijfsresultaat kan worden verbeterd. Met deze mogelijke verbeterpunten als thema's houden wij deze middag," vertelde Ton Vercammen, vestigingsleider van PwC Breda vooraf. Tevens vertelde hij over de doelstellingen van de adviseurs: "Ons kantoor biedt ondernemers graag een platform om over actuele onderwerpen van gedachten te wisselen. Wij hebben de thema's kostenbesparing en subsidie gekozen, omdat dit voor veel ondernemers interessant kan zijn. Het is de bedoeling om in de toekomst meerdere bijeenkomsten te houden."

Subsidiegevoelige activiteiten
"Er is veel mogelijk in subsidieland," hield subsidiespecialist John Schäffers zijn gehoor voor. "In Nederland zijn 1500 verschillende subsidies en die worden door slechts een paar instanties uitgevoerd. Voor de meest laagdrempelige subsidies is enige basiskennis vaak al voldoende," vervolgde Schäffers. Subsidiegevoelige bedrijfsactiviteiten zijn er in diverse vormen. "Heel simpel is een investering in gebouwen of bedrijfsmiddelen. Ook vestiging van een filiaal in een economisch zwakkere regio of een investering in energiebesparing is goed voor subsidie." De subsidieadviseur van PricewaterhouseCoopers ging vervolgens in op het verwervingstraject van subsidies. Een doelmatig traject zal de kans op een succesvol project met bijbehorende subsidie verhogen. Belangrijke tip van Schäffers is om vooral toch vooraf de subsidie aan te vragen. "Probleem is dat als je al begonnen bent de subsidieverstrekker minder neiging tot subsidiëring zal voelen. Door te zijn begonnen geef je aan dat ook zonder subsidie het project zal worden uitgevoerd," aldus Schäffers. De subsidieadviseurs van PwC werken in een aantal vestigingen in ons land en krijgen hun opdrachten van afzonderlijke vestigingen, maar ook door bedrijven die de adviseurs rechtstreeks benaderen. "Veel bedrijven gebruiken onze diensten ook om hun subsidietraject te toetsen. Ze willen graag weten of ze op de goede weg zitten en er alles uithalen," besloot de adviseur.


Landgoed Wolfslaar waar de bijeenkomst werd gehouden

Hoofd of hart
Business Recovery-adviseur Cyrus Kharas begon met de mededeling zichzelf op zijn werk een doodsaaie man te vinden. "Het enige waar ik op mijn werk naar kijk, is de debetkant. Alleen de kosten zijn voor mij interessant," aldus de adviseur die zich specialiseerde in het weer gezond maken van bedrijven. Tijd is het essentiële begrip bij de wederopbouw van een bedrijf. "Er zijn momenten dat als je dan niets doet, het gegarandeerd fout gaat. Op het moment dat je ingrijpt, moet je het hele bedrijf onder de loep nemen. De werkwijze moet - waar mogelijk - worden verbeterd, de systemen moeten geoptimaliseerd en de bedrijfskosten moeten omlaag. Voor sommige zaken is dat niet zo lastig, want je kunt besluiten om zaken bij anderen goedkoper in te kopen. Er zijn ook emotionelere beslissingen. Denk bijvoorbeeld maar aan de auto van de zaak. Moet dat bij wijze van spreken een Porsche zijn of mag dat ook een middenklasser wezen? Dat zijn lastige beslissingen en ik heb ondertussen geleerd dat als een beslissing gaat tussen het hoofd en het hart vaak het hart zal winnen," aldus Kharas die daarna verder inging op de manier om zoveel mogelijk draagvlak voor veranderingen onder het personeel te vinden.

De aanwezigen luisterden aandachtig en pakten na afloop met elkaar nog een versnapering. De informatieve eerste bijeenkomst van PricewaterhouseCoopers had haar doelstelling al bereikt. In de tweede helft van dit jaar zal een soortgelijke bijeenkomst met nieuwe onderwerpen worden georganiseerd. Voor nadere informatie omtrent de PwC Actueel bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Marco Vermeulen en Michel Leenders van PwC Breda (tel.: 076-5240600).


...wint
Brabantse Internet Trofee voor Chassť Theater

...start
'Racen met crossbuggy's geeft een kick'

...leert
"Van pionieren naar ondernemer"

...groeit
"Als je geen taken en verantwoordelijkhed- en uit handen kunt geven, wordt het tijd om actie te ondernemen"

...organiseert
Retailplatform Breda nieuwe gespreks- partner gemeente

...bestuurt
'Met een eigen bedrijf bestuur je zelf het schip'

...verbetert
Verbeter het ondernemings- rendement

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...discussieert
Intensieve samenwerking havens Rijn-Schelde Delta nog ver weg

...rijdt
Zakelijk onderweg

...spreekt
Eerste Bedrijvenrelatiedag Markiezaat College succesvol

...werkt
Nieuwe kansen voor uitzendbranche

...optimaliseert
Een bulk aan kwaliteit die onbenut blijft

...gelooft
De enige zekerheid in het leven ben jezelf

...leest
In 't kort

...onderneemt
Nieuwe voorzitter Jonge Ondernemers SociŽteit

...fuseert
Binnenkort één ROC in West-Brabant

...werft
Zeeland werft van buitenaf

...ontwikkelt
Haalbaarheids- onderzoek ontwikkeling meerlaags bedrijventerrein De Wig

...vindt
'We hebben een vorm gevonden die alle disciplines van vastgoed bij elkaar brengt'

...besluit
Bedrijfsverzamel- gebouw in Oosterhout van de baan

...realiseert
Zeeland uitzondering op dalende trend