In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Dé sleutel tot succes: competentieontwikkeling in bedrijf en onderwijs
Eerste Bedrijvenrelatiedag Markiezaat College succesvol

Op 11 maart jl. vond de eerste Bedrijvenrelatiedag van het Markiezaat College plaats. Genodigden waren vertegenwoordigers van het regionaal bedrijfsleven, de regionale gemeentes en een aantal medewerkers van het ROC West-Brabant en het Markiezaat College. Met zo'n 130 aanwezigen, onder wie 100 deelnemers van 60 verschillende bedrijven, was de opkomst in het Markiezenhof te Bergen op Zoom hoger dan verwacht. Het thema van het symposium was 'Dé sleutel tot succes: competentieontwikkeling in bedrijf en onderwijs'.


De aanwezigen genieten van de interactie met spreker dhr. E. van Vooren.

Competentieontwikkeling is een veelbsproken onderwerp in zowel onderwijsland als bedrijfsleven. Ieder bedrijf wil immers beschikken over gekwalificeerde medewerkers, die niet alleen over technische kennis beschikken, maar ook vaardigheden en een juiste beroepshouding hebben. Deze zogenaamde competenties moeten in het beroepsonderwijs verworven worden. Een goede afstemming tussen de vraag van regionale bedrijven en het aanbod van beroepsonderwijs is dus noodzakelijk. Vandaar het initiatief van het Markiezaat College om alle belanghebbenden bijeen te brengen. Tijdens de opening benadrukt dhr. R. Teerink, Algemeen Directeur van het Markiezaat College, hoe belangrijk het is dat het regionaal bedrijfsleven aanwezig is:

"De mate van ons succes als onderwijsinstelling wordt bepaald door de mate van tevredenheid - over onze producten en diensten - onder onze klanten, onze deelnemers en het regionale bedrijfsleven. Het bedrijfsleven speelt daarbij een belangrijke rol in het permanent op peil houden van de kwaliteit van ons onderwijsproduct." Ook dhr. P. Peeters, voorzitter van het College van Bestuur van het ROC West-Brabant laat de aanwezigen schriftelijk weten: "Het doet ons veel plezier, dat u vandaag onze gast bent op het Symposium 'Dé sleutel tot succes'. Daarmee onderstreept u, net als wij, het enorme belang van een goede relatie tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs".

Drie welbespraakte gastsprekers van formaat ontvouwden tijdens het symposium hun visie op competentieontwikkeling. Dhr. E. van Vooren beet de spits af. Van Vooren is nationaal en internationaal bekend door zijn 'entertraining' presentatiestijl. De sleutel van succes zit 'm volgens Van Vooren in een enthousiaste klant. "Alleen als bedrijfsleven en onderwijs de handen ineen slaan en zelf enthousiasme uitstralen, weten zij een sterk merk neer te zetten met een enthousiaste klant als resultaat." Met veel anekdotes, voorbeelden en illustraties wist Van Vooren een levendige presentatie met een hoog entertainmentgehalte neer te zetten.

De tweede spreker, dhr. J. Timmermans sloot op dit verhaal aan door de vraag te beantwoorden wanneer een klant, de leerling in dit geval, enthousiast gedrag vertoont. In zijn job als opleidings-/ en wervingsadviseur van GTI Utiliteit Zuid bv ervaart hij dat competentie-gericht leren dé vorm is om leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige baan. "De student moet vroegtijdig ervaren welke competenties passen bij een bepaalde baan. Zo kan hij kiezen wat het beste bij zijn/haar persoonlijkheid past. Immers: het ontwikkelen van de competenties die dicht bij je staan, zal eenvoudiger zijn dan de competenties waar je veel moeite mee hebt." GTI definieert daarom in samenwerking met het onderwijs, onder andere met het Markiezaat College, wat zij verwacht van haar toekomstige medewerkers in termen van kennis, vaardigheden en houding (competenties). Vervolgens participeert het bedrijf binnen het reguliere onderwijs en tijdens stagesperiodes om competentiegericht leren in het beroepsonderwijs in te voeren. "Opleiden is begeleiden," stelt hij. Hoe het onderwijsproces eruit moet zien in de competentiegerichte structuur wist de derde spreker, dhr. A. van Emst op een bevlogen manier te vertellen. "Het gaat erom het onderwijs betekenisvoller te maken voor de cursist. Daarbij moeten de lerenden zo veel mogelijk invloed kunnen uit oefenen op hun eigen leerproces, dat op zijn beurt meer aan moet sluiten bij een natuurlijke manier van leren," lichtte hij toe. "Dit is mogelijk als het onderwijs samen met het bedrijfsleven zogenaamde 'klussen' verzint. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld de opdracht een auto te kopen op de sloop, deze op te knappen, APK te laten keuren en te verkopen. Van de opbrengst mogen ze een avond wat leuks gaan doen en de rest schenken ze aan een goed doel." De aanpak van Van Emst wordt inmiddels in vele scholen met succes toegepast.

Tijdens het afsluitend forum ontstond er een leuke interactie en gedachtenwisseling tussen het publiek en de forumleden. Het forum bestond uit de drie gastsprekers, dhr. R. Teerink en dhr. J. de Jongh (unitdirecteur mbo) van het Markiezaat College en dhr. G. Strien, voorzitter MKB Bergen op Zoom. Zo werd vanuit de zaal bijvoorbeeld de stelling geponeerd dat de huidige beroepsbevolking niet competent zou zijn, omdat zij traditioneel onderwijs gevolgd heeft. Het forum kwam met de geruststelling dat competent personeel niet alleen op school gevormd wordt. De start in het arbeidsproces zal voor leerlingen uit de nieuwe structuur echter beter verlopen. Bovendien stijgt het plezier en de interesse tijdens de opleiding met competentiegericht onderwijs, zo blijkt uit ervaring. Ook werd aangegeven dat er niet alleen veranderingen in het onderwijs zouden moeten plaatsvinden, maar dat ook het bedrijfsleven anders om zou moeten gaan met bijvoorbeeld begeleiding en stageplaatsen. Strien kon hier bevestigend op antwoorden en gaf aan dat het bijwonen van dit symposium een heel belangrijke eerste stap is.

Het afsluitend buffet bood de mogelijkheid informeel na te praten en af te tasten waar nog mogelijkheden tot samenwerking lagen. Gezien de vele positieve reacties wordt er over twee jaar een vervolg gegeven aan deze Bedrijvenrelatiedag. Het succes is mede te danken aan de steun van onze sponsors: Imtech, GTI en Philips Lighting Roosendaal als subsponsors en Akzo Nobel Resins, Bruijnzeel Keukens BV, GJM Bouwadviesgroep, Lamb Weston & Meijer, Sigma Coatings en Wuppermann Staal Nederland BV als sympathisanten. Foto´s van de bijeenkomst en een uitgebreid verslag van de presentaties zijn vanaf 19 maart 2004 te downloaden via www.markiezaat.nl.


...wint
Brabantse Internet Trofee voor Chassé Theater

...start
'Racen met crossbuggy's geeft een kick'

...leert
"Van pionieren naar ondernemer"

...groeit
"Als je geen taken en verantwoordelijkhed- en uit handen kunt geven, wordt het tijd om actie te ondernemen"

...organiseert
Retailplatform Breda nieuwe gespreks- partner gemeente

...bestuurt
'Met een eigen bedrijf bestuur je zelf het schip'

...verbetert
Verbeter het ondernemings- rendement

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...discussieert
Intensieve samenwerking havens Rijn-Schelde Delta nog ver weg

...rijdt
Zakelijk onderweg

...spreekt
Eerste Bedrijvenrelatiedag Markiezaat College succesvol

...werkt
Nieuwe kansen voor uitzendbranche

...optimaliseert
Een bulk aan kwaliteit die onbenut blijft

...gelooft
De enige zekerheid in het leven ben jezelf

...leest
In 't kort

...onderneemt
Nieuwe voorzitter Jonge Ondernemers Sociëteit

...fuseert
Binnenkort één ROC in West-Brabant

...werft
Zeeland werft van buitenaf

...ontwikkelt
Haalbaarheids- onderzoek ontwikkeling meerlaags bedrijventerrein De Wig

...vindt
'We hebben een vorm gevonden die alle disciplines van vastgoed bij elkaar brengt'

...besluit
Bedrijfsverzamel- gebouw in Oosterhout van de baan

...realiseert
Zeeland uitzondering op dalende trend