In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling meerlaags bedrijventerrein De Wig

De gemeente Breda heeft de ontwikkelingsvisie bedrijventerrein De Wig vastgesteld. Deze visie geeft de randvoorwaarden aan voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein tussen de huidige A16, de aan te leggen HSL en de Graaf Engelbertlaan. Met een intentieovereenkomst met ING Vastgoed Ontwikkeling BV is ingestemd voor een haalbaarheidsonderzoek van de visie van ING voor het ontwikkelen van bedrijventerrein De Wig. De verwachting is dat realisatie kan plaatsvinden omstreeks 2006 nadat de HSL/A16 en de Randweg Princenhage gereed zijn.

De intentieovereenkomst gaat uit van twee fasen. De eerst zes maanden heeft een marktverkenning plaats waaruit moet blijken of de visie haalbaar is. In de tweede fase van zes maanden wordt een masterplan opgesteld. De verwachting is dat het terrein gerealiseerd kan worden omstreeks 2006 nadat de HSL/A16 en de Randweg Princenhage gereed zijn.

Ruimtegebruik
De Wig wordt gekenmerkt door intensief en zorgvuldig ruimtegebruik. Deze ontwikkeling is nieuw voor Breda en in een aantal opzichten voor Nederland. Met name het vernieuwende concept van een meerlaags bedrijventerrein is in Nederland nog niet toegepast. Voor deze locatie is de verwachting dat een meer dan gemiddeld aantal nieuwe bedrijven van buiten Breda afkomstig zal zijn. Gelet op het specifieke karakter heeft het college in 2003 vier marktpartijen uitgenodigd om een eigen visie te presenteren. ING Vastgoedontwikkeling BV sprak het meest aan, omdat zaken als efficiënt, duurzaam, meervoudig ruimtegebruik, de eilanden in het landschap en de lagenstructuur verfijnd waren uitgewerkt.

Projectdefinitie
Voor De Wig zijn in juni 2003, in een projectdefinitie, de volgende kenmerken vastgelegd: het gebied is twintig hectare groot en heeft ruim 120.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO). Er komt werkgelegenheid voor zo'n 1.400 personen. De 1.700 parkeerplaatsen zullen inpandig zijn. De bouwhoogte voor het gebied is twintig meter met uitzondering van enkele 'zichtlocaties' en 'markante bebouwing'. Alle gebouwen binnen het terrein vormen met elkaar een geheel. Binnen De Wig ontleent de individuele ondernemer een deel van zijn identiteit aan het totale gezamenlijke concept. Enkele randvoorwaarden zijn: het efficiënt, intensief, duurzaam en meervoudig ruimtegebruik en een goede inpassing in het landschap met respect voor ecologie en cultuurhistorie. Ook twee ontsluitingen voor het autoverkeer, centrale parkeerruimte en optimaal beheer van parkmanagement en veiligheid behoren tot deze randvoorwaarden.


...wint
Brabantse Internet Trofee voor Chassť Theater

...start
'Racen met crossbuggy's geeft een kick'

...leert
"Van pionieren naar ondernemer"

...groeit
"Als je geen taken en verantwoordelijkhed- en uit handen kunt geven, wordt het tijd om actie te ondernemen"

...organiseert
Retailplatform Breda nieuwe gespreks- partner gemeente

...bestuurt
'Met een eigen bedrijf bestuur je zelf het schip'

...verbetert
Verbeter het ondernemings- rendement

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...discussieert
Intensieve samenwerking havens Rijn-Schelde Delta nog ver weg

...rijdt
Zakelijk onderweg

...spreekt
Eerste Bedrijvenrelatiedag Markiezaat College succesvol

...werkt
Nieuwe kansen voor uitzendbranche

...optimaliseert
Een bulk aan kwaliteit die onbenut blijft

...gelooft
De enige zekerheid in het leven ben jezelf

...leest
In 't kort

...onderneemt
Nieuwe voorzitter Jonge Ondernemers SociŽteit

...fuseert
Binnenkort één ROC in West-Brabant

...werft
Zeeland werft van buitenaf

...ontwikkelt
Haalbaarheids- onderzoek ontwikkeling meerlaags bedrijventerrein De Wig

...vindt
'We hebben een vorm gevonden die alle disciplines van vastgoed bij elkaar brengt'

...besluit
Bedrijfsverzamel- gebouw in Oosterhout van de baan

...realiseert
Zeeland uitzondering op dalende trend