In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Minder hectaren voor nieuwe bedrijventerreinen uitgegeven
Zeeland uitzondering op dalende trend

In 2002 is in Nederland 910 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen uitgegeven. Dat is zes procent (64 ha) minder dan in het jaar daarvoor. Daarmee lijkt de uitgifte enigszins stabiel na een grote terugval in de voorgaande jaren.

In 2002 is aan kantooroppervlakte 700.000 m2 gerealiseerd, een daling van ongeveer 300.000 m2 ten opzichte van 2001. Dit blijkt uit het rapport Werklocaties 2003, dat Etin-adviseurs in opdracht van het ministerie van VROM heeft opgesteld op basis van een inventarisatie onder alle Nederlandse gemeenten. Uitzondering op de dalende trend zijn de provincies Zeeland, dat door de uitgifte van 119 ha zeehaventerreinen tweederde van de jaaruitgifte in die categorie voor haar rekening nam, en Noord- Holland (uitgifte 17 ha, groei 26 procent). De grootste daling van de uitgifte werd in Limburg en Zuid-Holland geregistreerd met respectievelijk 42 en 36 procent.

In 2002 heeft zestig procent van alle uitgifte plaatsgevonden op gemengde bedrijventerreinen. Dat was het jaar daarvoor nog 72 procent. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de grote uitgifte van zeehaventerreinen (uitgifte 187 ha, groei 21 procent). De gemeenten in Nederland hebben voor ongeveer 9.000 hectare aan plannen liggen voor de aanleg van bedrijventerreinen. Dat is 500 hectare meer dan vorig jaar. Het gaat om plannen in studie, in voorbereiding of die reeds in ontwikkeling zijn. Het grootste oppervlak aan terreinen aan plannen liggen er bij Noord-Brabant (1.500 ha), Noord-Holland (1.300 ha) en Flevoland (1.065 ha).

Het aandeel van hoogwaardige bedrijvenparken in het totaal is gestegen met zes procent van het uitgegeven oppervlak. Als het gaat om de veroudering van bedrijventerreinen is er weinig veranderd. Van de voorraad wordt 22 procent gezien als verouderd en valt nog eens negen procent onder herstructurering.

In 2002 is 500.000 m2 toegevoegd aan de kantoorvoorraad in Nederland. Hiermee komt het totale kantoorareaal op 22.8 miljoen m2. De totaal gerealiseerde kantooroppervlakte (op locaties groter dan 10.000 m2) in 2002 bedroeg 700.000 m2 bruto vloeroppervlak. Dat is aanmerkelijk minder dan de een miljoen m2 van 2001.

Voor de komende vijf jaar zijn er in Nederland plannen om bijna tien miljoen m2 bruto vloeroppervlak aan kantoren te bouwen. Dit zal voornamelijk in Noord-Holland (4.4 miljoen m2), Zuid-Holland (1,4 miljoen m2) en Utrecht (1,1 miljoen m2) plaatsvinden.

Ook in Utrecht (92.000 m2), Noord-Brabant (88.000 m2), Zuid-Holland (76.000 m2) en Gelderland (67.000 m2) is kantoorruimte neergezet. Limburg en Zeeland hebben geen nieuw oppervlak gerealiseerd mogelijk als gevolg van de gehanteerde ondergrens van 10.000 m2 per locatie.


...wint
Brabantse Internet Trofee voor Chassť Theater

...start
'Racen met crossbuggy's geeft een kick'

...leert
"Van pionieren naar ondernemer"

...groeit
"Als je geen taken en verantwoordelijkhed- en uit handen kunt geven, wordt het tijd om actie te ondernemen"

...organiseert
Retailplatform Breda nieuwe gespreks- partner gemeente

...bestuurt
'Met een eigen bedrijf bestuur je zelf het schip'

...verbetert
Verbeter het ondernemings- rendement

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...discussieert
Intensieve samenwerking havens Rijn-Schelde Delta nog ver weg

...rijdt
Zakelijk onderweg

...spreekt
Eerste Bedrijvenrelatiedag Markiezaat College succesvol

...werkt
Nieuwe kansen voor uitzendbranche

...optimaliseert
Een bulk aan kwaliteit die onbenut blijft

...gelooft
De enige zekerheid in het leven ben jezelf

...leest
In 't kort

...onderneemt
Nieuwe voorzitter Jonge Ondernemers SociŽteit

...fuseert
Binnenkort één ROC in West-Brabant

...werft
Zeeland werft van buitenaf

...ontwikkelt
Haalbaarheids- onderzoek ontwikkeling meerlaags bedrijventerrein De Wig

...vindt
'We hebben een vorm gevonden die alle disciplines van vastgoed bij elkaar brengt'

...besluit
Bedrijfsverzamel- gebouw in Oosterhout van de baan

...realiseert
Zeeland uitzondering op dalende trend