In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Een bulk aan kwaliteit die onbenut blijft

"Een mooi bedrijfsresultaat staat of valt met goed personeel. Maar personeel is wel een hoge kostenpost! Reden te meer dus om ervoor te zorgen, dat de juiste medewerker op de juiste plek zit, zodat deze voor de volle honderd procent kan presteren voor uw onderneming. Misschien komt u wel tot de conclusie dat switchen van personeel ≠ zowel in kwaliteit als kwantiteit ≠ uw bedrijfsresultaat opmerkelijk zou kunnen opkrikken."!GO People draagt een jarenlange ervaring en deskundigheid op bovenstaand gebied met zich mee. Met heel wat vragen over het brede terrein van detachering en de voor- en nadelen die dit voor bedrijven met zich meebrengt, toog de Ondernemer naar Oosterhout en knoopte een gesprek aan met directeur Jan Vermunt. Al snel werd duidelijk dat !GO People heel wat meer ijzers in het vuur heeft dan enkel 'detachering'. Haar werkterrein beslaat namelijk het volledige traject van het vinden van personeel tot en met het managen van het HRM beleid. Er ontstond dan ook een enerverend gesprek, waarin tevens de huidige arbeidsmarkt, de positie van de zwakkeren en de rol van de overheid uitgebreid onder de loep genomen werden.

Maximale flexibiliteit
Door de jaren heen is de core business van !GO People verlegd van het detacheren van mensen naar het oplossen van allerlei HRM problemen. "Uiteraard proberen wij in het spoor daarvan wel zoveel mogelijk personen een kans te bieden, die doorgaans niet zoveel kansen krijgen," laat Vermunt weten. Jaarlijks plaatsen wij zo'n 350 personen in de markt. Detachering kent volgens hem vele voordelen voor het bedrijfsleven. De hogere mate van flexibiliteit in bedrijfsvoering, pieken en dalen opvangen en geen vaste kosten, zijn er slechts een paar. De nadelen die in algemene zin kleven aan detachering, zoals het gebrek aan kennis en ervaring met de bedrijfscultuur en het financiële risico, dat volledig bij het bedrijf ligt, worden door de werkwijze van !GO People alvast volledig weerlegd. Vooral in tijden van economische malaise is detachering natuurlijk een ideale oplossing. "Bedrijven willen momenteel maximale flexibiliteit; zo weinig mogelijk vaste medewerkers in dienst, maar wel de juiste personen om zich heen." En dat de huidige economie er nog steeds niet echt florissant voorstaat, zal u niet onbekend in de oren klinken. Er speelt momenteel heel wat. De kranten staan er dagelijks bol van.


Directeur Jan Vermunt

Effectiviteit van het personeel
Een groot probleem is de effectiviteit van het personeel. Wij hanteren al enige tijd de 30/100 productiviteitsregel. "Feit is dat een werknemer niet maximaal wordt benut; zo'n 30% blijft improductief (kennisgebrek, handicap, motivatie, aansturing etc etc). Als werkgever en werknemer goed zijn toegerust kan dit de volle 100% worden. Als je namelijk mensen geen kansen biedt, blijft er een bulk aan kwaliteit en ervaring onbenut en dat is doodzonde." Datzelfde argument gaat volgens Vermunt ook op voor de oudere werknemers. "Zij zijn enorm waardevol voor een bedrijf. Er is een grote groep, die vanwege reorganisatie en dergelijke uitgestoten is door het bedrijfsleven. Die generatie heeft ons echter nog heel wat te bieden. De politiek zal hierin wel met ideeën en oplossingen moeten komen. Zij zal de kosten van die doelgroep lager moeten maken, door bijvoorbeeld een bepaalde belastingmaatregel in het leven te roepen. Dan weet ik zeker dat menig bedrijf niet enkel meer zal gaan voor die twintiger/dertiger maar ook de oudere werknemer weer een kans biedt."

Nieuwe ideeën en oplossingen
Vermunt vindt het sowieso van het grootste belang, dat diegenen die momenteel buiten de boot dreigen te vallen (of al gevallen zijn) alle faciliteiten geboden moet worden terug te keren in het arbeidsproces. Zo zijn de regels betreffende de WAO aanzienlijk aangescherpt. Velen zullen frequent herkeurd worden en een groot deel daarvan zal toch weer aan de slag moeten. "De politiek heeft hiervoor een gigantisch budget tot haar beschikking, maar zal ≠ in samenspel met de sociale partners ≠ het een en ander wel makkelijker moeten gaan faciliteren. Als je bijvoorbeeld ziet hoe moeilijk het is persoonsgebonden budgetten gefinancierd te krijgen. Dat vergt een administratieve rompslomp vanjewelste." Toch is Vermunt alles in ogenschouw nemend zeer positief gestemd. "Ik denk dat er heel wat kansen liggen voor nieuwe ideeën en oplossingen. Volgens mij hebben we de bodem langzamerhand wel bereikt. En wordt er niet altijd gezegd, dat je sterker uit een dal komt. Waarom zou dat voor onze economie niet opgaan?"


...wint
Brabantse Internet Trofee voor Chassť Theater

...start
'Racen met crossbuggy's geeft een kick'

...leert
"Van pionieren naar ondernemer"

...groeit
"Als je geen taken en verantwoordelijkhed- en uit handen kunt geven, wordt het tijd om actie te ondernemen"

...organiseert
Retailplatform Breda nieuwe gespreks- partner gemeente

...bestuurt
'Met een eigen bedrijf bestuur je zelf het schip'

...verbetert
Verbeter het ondernemings- rendement

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...discussieert
Intensieve samenwerking havens Rijn-Schelde Delta nog ver weg

...rijdt
Zakelijk onderweg

...spreekt
Eerste Bedrijvenrelatiedag Markiezaat College succesvol

...werkt
Nieuwe kansen voor uitzendbranche

...optimaliseert
Een bulk aan kwaliteit die onbenut blijft

...gelooft
De enige zekerheid in het leven ben jezelf

...leest
In 't kort

...onderneemt
Nieuwe voorzitter Jonge Ondernemers SociŽteit

...fuseert
Binnenkort één ROC in West-Brabant

...werft
Zeeland werft van buitenaf

...ontwikkelt
Haalbaarheids- onderzoek ontwikkeling meerlaags bedrijventerrein De Wig

...vindt
'We hebben een vorm gevonden die alle disciplines van vastgoed bij elkaar brengt'

...besluit
Bedrijfsverzamel- gebouw in Oosterhout van de baan

...realiseert
Zeeland uitzondering op dalende trend