In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Procesindustrie van wereldklasse
Samenwerking, personeel en innovatie zijn daarbij centrale begrippen

"Shell staat - evenals vele andere bedrijven uit de procesindustrie - aan de vooravond van enkele grote uitdagingen. Efficiënter produceren, goede relaties opbouwen met de juiste toeleveranciers en zorgen voor voldoende goed gekwalificeerd personeel zijn de grootste uitdagingen van dit moment." Aan het woord is Roelf Venhuizen, directeur Shell Chemie Nederland, locatie Moerdijk. Om het belang van de uitdagingen te onderstrepen, spreekt hij zelfs van vestigingsvoorwaarden: "Alleen door samen te werken kunnen we meerwaarde creëren die noodzakelijk is om concurrerend te blijven."


Venhuizen: "Samenwerking nodig om meerwaarde te creëren".

Een van die toeleveranciers is Siemerink, een producent van opslagtanks, silo's, gashouders, kolommen en drukvaten. Annemarie Siemerink, directeur van het bedrijf uit Geertruidenberg, beaamt dat samenwerking zeer belangrijk is: "Klanten kiezen ons vooral vanwege ons specialistisch maatwerk. Zoals de naam al zegt, kijken we dus elke keer weer naar de vraag van de opdrachtgever. Intensieve samenwerking is dan nodig om de wensen van de opdrachtgever te vertalen in een product dat een wezenlijke oplossing biedt voor een specifiek probleem." Annemarie maakt met een voorbeeld duidelijk tot welke voordelen samenwerking kan leiden: "Een klant van ons overwoog nieuwe opslagtanks te plaatsen. Onder invloed van corrosie voldeed de tank niet meer aan de gestelde eisen. Je kunt dan wel elke keer een nieuwe tank plaatsen, maar beter is om de corrosie zo veel als mogelijk te voorkomen. Uiteindelijk is dit ons samen gelukt."

Toeleveranciers van wereldklasse zijn vestigingsvoorwaarde
Een ander voorbeeld van een succesvolle samenwerking wordt aangehaald door Venhuizen. Hij vertelt dat in 1998/99 in recordtijd een nieuwe installatie van Basell (een joint venture van Shell en BASF) werd gebouwd op Moerdijk: "Dankzij de inzet van hoofdzakelijk regionale toeleveranciers is de bouw een half jaar eerder dan gebruikelijk gerealiseerd. Hetgeen zowel qua tijd als qua kosten tot zeer waardevolle winst leidde." Ook op andere terreinen kan Shell dankzij de inzet van goede toeleveranciers winst boeken, is Venhuizen van mening. Hij komt daarbij met het volgende voorbeeld: "Zij spelen ook een belangrijke rol in het onderhoud van onze installaties. Als wij samen een manier kunnen bedenken waardoor onderhoudstops zo kort mogelijk duren, dan kunnen de installaties ook weer eerder draaien. Hiervoor hebben wij wel toeleveranciers nodig die tijdens een paar weken per jaar een prestatie van wereldklasse wegzetten. Net als topsporters moeten ze kunnen 'pieken'. Dat vraagt niet alleen om een hoge mate van professionaliteit, maar ook om innovativiteit."

Intensieve afstemming noodzakelijk
Voor sommige bedrijven, zoals Siemerink, is samenwerken een logisch gevolg van de aanpak die zij hanteren. "De complexere projecten die we uitvoeren, vragen om een intensieve afstemming met de opdrachtgever. We zijn immers voor een groot gedeelte afhankelijk van de ondersteuning en de toelevering van de gegevens door de opdrachtgever," aldus Annemarie Siemerink. Samenwerking is echter niet iets dat altijd vanzelf gaat. Dat beaamt ook Roelf Venhuizen: "Tot op zekere hoogte kunnen we zelf sturing geven aan de gewenste samenwerking. Als grote producent beschik je immers over een groot netwerk om specifieke samenwerking mogelijk te maken. Als het gaat om overkoepelende onderwerpen als efficiënter produceren, innovatie en instroom van goed personeel, dan zijn onze mogelijkheden echter niet toereikend."

Organisatie op regionaal niveau
Venhuizen ziet graag dat anderen hier een rol oppakken. "Neem bijvoorbeeld het programma ProcessIt. Dit initiatief van REWIN en BOM is er juist op gericht samenwerking tot stand te brengen daar waar het nodig is. Dus op regionaal niveau, waarbij gekeken wordt naar de behoeften van de bedrijven. Wij juichen dergelijke initiatieven van harte toe, omdat wij ook wel inzien dat we het alleen niet redden. We zullen het toch sámen moeten doen, waarbij goed gekwalificeerd personeel, toeleveranciers van wereldklasse en innovatieve manieren van samenwerking de belangrijkste uitdagingen zijn."

ProcessIt ondersteunt bedrijven op weg naar wereldklasse
De procesindustrie is een sterk en succesvol deel van de Zuid-Nederlandse economie en zorgt voor veel werkgelegenheid. Een industrie ook, die de laatste jaren sterk in beweging is. NV REWIN West-Brabant (REWIN) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hebben in 2004 gesproken met verschillende bedrijven uit de chemie en de food sector. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de bedrijven behoefte hebben aan een partner die op regionaal niveau samenwerking stimuleert. Samenwerking om innovaties mogelijk te maken, om kostenreductie mogelijk te maken en om de instroom van goed gekwalificeerd personeel te verhogen.

Wat kunnen ondernemers verwachten van ProcessIt?
Via het actieprogramma ProcessIt gaan REWIN en BOM samen met de bedrijven aan de slag om de sterke positie van de topondernemingen te behouden en tevens de concurrentiepositie van het MKB te verbeteren. Bedrijven kunnen deelnemen aan een drietal actielijnen, die als onderwerp hebben:

  • Slimmer en efficiënter produceren
  • Marktgericht innoveren
  • Competentiemanagement

1 september 2005: aftrap...samen met ú!
De officiële aftrap van het programma ProcessIt vindt 1 september plaats. Ondernemers vertellen hoe zij de toekomst van de procesindustrie zien. Natuurlijk zijn wij ook erg benieuwd naar úw mening. Wat zijn volgens ú de uitdagingen voor de komende jaren, nodig om topprestaties mogelijk te blijven maken? Wij nodigen u van harte uit om naar onze conferentie te komen en uw stem te laten horen!

Meer informatie
Voor meer informatie over het programma of aanmelding voor de conferentie kunt u contact opnemen met Marc de Haas van REWIN, telefoon 076 - 56 46 783, e-mail m.dehaas@rewin.nl. Ook op onze vernieuwde website www.rewin.nl vindt u informatie over de conferentie.


...spreekt
"Met samenwerken bereik je altijd meer"

...start
Personeel is niet langer meer de zorg van bedrijven

...innoveert
Samenwerking, personeel en innovatie zijn daarbij centrale begrippen

...ondertekent
Nieuwe partners innovatiestuurgroep

...leert
'Een student heeft een frisse kijk'

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...onderneemt
Strategie omzetten in concrete acties

...netwerkt
Ondernemende ondernemers bij Sinds 1800

...rijdt
Zakelijk onderweg

...informeert
We serve Lions Club 'De Vryeheydt Etten' geïnstalleerd

...simuleert
Jong geleerd is oud gedaan

...wint
Wie is de meest creatieve ondernemer van 2005?

...organiseert
Kiwanis kiest vóór de Haringparty

...doneert
JK Roosendaal organiseert 2e benefiet Golftoernooi

...huisvest
Perspectieven voor de markt van bedrijfsruimten verbeteren

...onderzoekt
Transformatie van kantoren biedt kansen

...leest
In 't kort

...stagneert
Verbetering gemeentelijk ondernemingsklimaat zet niet door