In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Strategie omzetten in concrete acties
Semigres over succesvol ondernemen

Marc Brekoo,Target Vision Consultants, organiseert samen met de Teeuwengroep het, zoals zij dat noemen, semigres 'Haal de toekomst naar binnen'. "Geen congres, geen seminar: dus een semigres!" Op dinsdag 25 oktober kunnen ondernemers en andere belangstellenden kennis nemen van succesvolle (markt) groeistrategieën. Sprekers zijn Hans Wiegel en marketingstrateeg John Marapengopie. Ook Marc Brekoo staat ingepland. Onder het motto 'Beter nu geïnformeerd dan later onaangenaam geconfronteerd' vertaalt hij de Miljoenennota 2006 naar praktische, hanteerbare en klare ondernemerstaal.


Marc Brekoo van Target Vision Consultants

Strategievorming is een abstract begrip dat Marc Brekoo tijdens het semigres concreet en praktisch wil benaderen. Hij legt uit. "Een markt biedt altijd, hoe dan ook, kansen. De kunst is om de creativiteit van een bedrijf of organisatie in te zetten op bereikbare kansen. Bedrijven die veel kansen benutten, kunnen vanwege groei te maken krijgen met problemen in de interne organisatie. Managers beseffen soms niet of te laat dat het van cruciaal belang is om intern de zaken op orde te hebben. Om dat te bewerkstelligen is het nodig om een luisterend oor voor de eigen medewerkers te hebben. Zij zijn degenen die weten wat er zich in het bedrijf afspeelt. Zij zien bijvoorbeeld dat er te weinig opslagcapaciteit is of bemerken dat er te weinig medewerkers zijn met specifieke vakkennis om de groei van een bedrijf te kunnen ondersteunen."

"Inside out scoren"
Marc Brekoo weet uit zijn ervaring als consultant dat veel bedrijven de markt outside in benaderen. "Scoren, we willen scoren. Vanuit commerciële gedachten scoren want daar kicken we immers op?! Maar bedenk wel: scoren doet een bedrijf in teamverband. Scoren moet inside out. De 'pareltjes', de kansen die er zijn, moeten zo volledig mogelijk uitgenut worden. Hoe doe je dat? Met creativiteit en samen! De basis van een effectieve marktbenadering is de creatieve kracht die in een onderneming schuilt. "Hij doelt daarmee, zoals eerder gezegd, op de medewerkers en de werkprocessen. "En dan bedoel ik vooral díe medewerkers die oog hebben voor hun omgeving; die verder denken dan hun eigen werkproces en taakgebied. Het zou zo maar kunnen dat de schoonmaakster met een briljant idee op de proppen komt. Managers moeten luisteren naar die medewerkers. Het lijkt misschien logisch maar er wordt nog veel te weinig geluisterd naar het personeel. Bovendien: salaris is niet meer de enigste drijfveer voor medewerkers. Zij willen een prettige werkssfeer en willen betrokken worden bij de organisatie. De manager creëert, door zijn medewerkers te betrekken bij de bedrijfsvoering, een wisselwerking. Aan de ene kant betrokkenheid, motivatie van zijn personeel, aan de andere kant meer rendement uit de onderneming. Participatie motiveert personeel."

Semigres
Marc Brekoo kijkt uit naar het semigres. De presentatie is op 25 oktober in handen van Theo Verbruggen, succesvolle Radio 1-reporter en bekend van Omroep Brabant. "Hans Wiegel gaat het een en ander vertellen over leiderschap. Hij doet uit de doeken hoe starre patronen doorbroken kunnen worden. Als je als leider niet beseft dat jouw mensen niet creatief zijn, vraag je er niet naar en zie je een belangrijk element over het hoofd." Spreker John Marapengopie gaat tijdens zijn presentatie in op strategievorming in de praktijk. "Hij maakt de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Marapengopie hanteert een model dat aanzet tot het bundelen van creativiteit in een onderneming en het maken van keuzes. Dankzij dit model kan een manager in relatief korte tijd de koers tot succesvolle doorgroeistrategieën uitstippelen en implementeren. Managers krijgen het model mee naar huis en kunnen, bij wijze van spreken, de volgende dag al aan de slag!" Het model dwingt tot het maken van keuzes. "Je kunt beter drie dingen goed doen dat tien half zo goed. Drie dingen waarin je de creativiteit van de organisatie kwijt kan; het bedrijf zijn kansen dus goed benut, die vervolgens een positieve uitwerking hebben op nog meer kansen of resulteren in positieve neveneffecten als motivatie, betrokkenheid enzovoorts."

"Het keuzemodel, met als basis de SWOT (analyse voor sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen,kf) wordt door het personeel gemaakt. Het nieuwe beleid heeft dus draagvlak. De meeste koerswijzigingen gaan fout doordat de implementatie niet goed gecommuniceerd wordt." Kies voor hetgeen dat de meeste kans van slagen heeft is het advies van Marc Brekoo. Hij vertelt dat zijn bedrijf Target Vision, door het organiseren van het semigres, een bijdrage wil leveren aan een andere invulling van ondernemerschap."Zo'n dag met die inhoud kan tot een ander soort leiderschap leiden. Leiderschap dat past bij de toekomst en waarmee organisaties gezond blijven en kunnen groeien."

Toekomstvisie
"Kennis wordt steeds belangrijker in Nederland maar dat moeten we wel op een hoger niveau brengen. We moeten handelen in kennis want de lage landen nemen meer en meer productieactiviteiten over. Ook de vergrijzing gaat zijn tol eisen. In 2040 is de top van de vergrijzing bereikt. Maar liefst eenderde van de bevolking is dan 55 jaar of ouder. Een leeftijd waarop veel mensen willen stoppen met werken. Nou vergeet het maar! Waarschijnlijk moeten we veel langer doorwerken. Dat heeft dan weer enorme gevolgen. Denk alleen maar eens aan transport en logistiek Nederland. Al die mensen onderweg omdat ze moeten blijven werken." Gekscherend: "Heb jij wel eens achter een 80-plusser op de snelweg gezeten?" De vergrijzing heeft ook consequenties voor de bedrijfsoverdracht. "We vergrijzen en het aantal mensen loopt terug. Ik ga geen kant-en-klare-oplossingen geven en wil niet te veel prijsgeven van wat ik op het semigres ga vertellen maar de medewerkerparticipatie wordt steeds belangrijker." Marc Brekoo wil nog wel kwijt dat hij van mening is dat "de medewerker steeds meer eigen baas wordt in de beschermde omgeving waar de medewerker voorheen in loondienst was."

Hij prijst zichzelf gelukkig. "Ik heb zeven werkdagen in mijn agenda staan. Omdat ik zeven dagen per week kan werken, kan ik ook zelf mijn vrije momenten kiezen. Wij van Target Vision werken zo. Volgens mij is dat de toekomst ook, de gestructureerde werkmentaliteit gaan we loslaten."

Programma "Semigres Haal de toekomst naar binnen!"
Op dinsdag 25 oktober 2005 Fata Morgana De Efteling

14.00 ontvangst
15.00 opening door Theo Verbruggen
15.05 Hans Wiegel - Ondernemingsklimaat en concurrentiekracht
15.55 John Marapengopie - Strategiemodel praktijkgerich inzetten
pauze
17.35 Marc Brekoo - Haal de toekomst naar binnen (Trends miljoenennota)
18.35 Urbi & Orbi, cabaret
19.05 Afsluiting
19.45 Buffet, naborrelen en netwerken
22.00 Afsluiting

Meer informatie
Internet: www.suc6volondernemen.nl


...spreekt
"Met samenwerken bereik je altijd meer"

...start
Personeel is niet langer meer de zorg van bedrijven

...innoveert
Samenwerking, personeel en innovatie zijn daarbij centrale begrippen

...ondertekent
Nieuwe partners innovatiestuurgroep

...leert
'Een student heeft een frisse kijk'

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...onderneemt
Strategie omzetten in concrete acties

...netwerkt
Ondernemende ondernemers bij Sinds 1800

...rijdt
Zakelijk onderweg

...informeert
We serve Lions Club 'De Vryeheydt Etten' geïnstalleerd

...simuleert
Jong geleerd is oud gedaan

...wint
Wie is de meest creatieve ondernemer van 2005?

...organiseert
Kiwanis kiest vóór de Haringparty

...doneert
JK Roosendaal organiseert 2e benefiet Golftoernooi

...huisvest
Perspectieven voor de markt van bedrijfsruimten verbeteren

...onderzoekt
Transformatie van kantoren biedt kansen

...leest
In 't kort

...stagneert
Verbetering gemeentelijk ondernemingsklimaat zet niet door