In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

NVB in Thermometer Bedrijfsruimten:
Perspectieven voor de markt van bedrijfsruimten verbeteren

De barre tijden voor de bedrijfsruimtemarkt lijken voorbij. Na jaren van dalende omzetten en oplopende leegstand wijzen steeds meer indicatoren op een krachtiger wordend herstel.

bedrijfsruimte te koop/te huur

Voor producenten en aanbieders van bedrijfsruimten is het zaak er nú op tijd bij te zijn. Er is weliswaar erg veel keus aan (leegstaande) objecten maar het aanbod is grotendeels verouderd en gedateerd. Tegelijkertijd worden de eisen die het bedrijfsleven stelt, zeker als het gaat om logistiek vastgoed, steeds hoger. Aan deze kwalitatieve vraag kan alleen worden voldaan door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en gebouwen en herstructurering van bestaande terreinen en gebouwen. Dit stelt NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers in de nieuwe 'Thermometer Bedrijfsruimten'. Dankzij het herstel van de wereldeconomie en de verbeterde concurrentiepositie van Nederland, verbeteren de perspectieven voor de markt van bedrijfsgebouwen langzaam maar zeker.

Bouwvolume
De stijging van het bouwvolume (gemeten in vierkante meters) zal in 2005 nog een bescheiden zeven procent zijn, maar in de jaren daarna zijn substantiële jaarlijkse stijgingen van vijftien tot twintig procent zeker weer mogelijk. Projectontwikkelaars en architecten zullen als eerste van dit herstel profiteren, een fase later gevolgd door aannemingsbedrijven en toeleveranciers.

Het herstel van de vraag naar bedrijfsruimte loopt parallel met de verbeterde Nederlandse exportpositie. Het herstel zal dan ook het eerst zichtbaar zijn op de locaties die het meest gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de mondiale economie en export, zoals de gebieden rond de Rotterdamse haven, de luchthaven Schiphol en de logistieke concentraties in de achterlandregio's.

Kansen
Liggen in eerste instantie vooral in hoogwaardige nieuwe distributiecentra en in kleinschalige maar flexibel indeelbare functionele bedrijfsruimten. Daarnaast zijn de kennisintensieve sectoren zoals de elektronische industrie, de biotechnologie, de chemie en agri-business kansrijk.

Het NVB-onderzoek laat zien dat het aanbod van bedrijfsruimten in 2004 toenam tot een recordhoogte van 7,5 miljoen vierkante meter. Dit is een stijging van vijftien procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De forse groei was uitsluitende toe te schrijven aan de bestaande markt. Het aanbod van nieuwe bedrijfsruimten daalde zelfs. Het gevolg is dat bijna negentig procent van het aanbod bestaat uit bestaande, in veel gevallen, verouderde objecten die niet voldoen aan de hedendaags vraag. De vrije markt van bedrijfsobjecten was dan ook niet eerder zo 'gespleten'.

Gezien de scheefgroei tussen vraag en aanbod zoeken steeds meer gemeenten naar oplossingen voor de verpaupering van oude bedrijventerreinen en gebouwen. Hier ziet de NVB een geweldige uitdaging, al is herstructurering zeker niet altijd even makkelijk. Op binnenstedelijke locaties waar transformatie naar woningbouw mogelijk is, komt de herontwikkeling schoorvoetend van de grond.

Op veel oude bedrijventerreinen aan de rand van de stad stagneert het herstructureringsproces echter door gebrek aan financiële middelen en door het versnipperde eigendom. De roep om financiële steun van het Rijk wordt dan ook steeds luider. De Thermometer Bedrijfsruimten is een jaarlijkse uitgave en wordt opgesteld door de NVB in samenwerking met de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht en STOGO onderzoek + advies.


...spreekt
"Met samenwerken bereik je altijd meer"

...start
Personeel is niet langer meer de zorg van bedrijven

...innoveert
Samenwerking, personeel en innovatie zijn daarbij centrale begrippen

...ondertekent
Nieuwe partners innovatiestuurgroep

...leert
'Een student heeft een frisse kijk'

...belegt
De Beleggings- adviseurs

...onderneemt
Strategie omzetten in concrete acties

...netwerkt
Ondernemende ondernemers bij Sinds 1800

...rijdt
Zakelijk onderweg

...informeert
We serve Lions Club 'De Vryeheydt Etten' geïnstalleerd

...simuleert
Jong geleerd is oud gedaan

...wint
Wie is de meest creatieve ondernemer van 2005?

...organiseert
Kiwanis kiest vóór de Haringparty

...doneert
JK Roosendaal organiseert 2e benefiet Golftoernooi

...huisvest
Perspectieven voor de markt van bedrijfsruimten verbeteren

...onderzoekt
Transformatie van kantoren biedt kansen

...leest
In 't kort

...stagneert
Verbetering gemeentelijk ondernemingsklimaat zet niet door