In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Van Oers Accountants en Belastingadviseurs
12Connect
Verbrugge
Rabobank
Ad Dekker rekreatie
ASW
PricewaterhouseCoopers
De Zorgverzekeringswet in internationale situaties

Vraag:
Ik heb een eigen bedrijf in Nederland. De meeste werknemers wonen in Nederland. Echter, een aantal van mijn werknemers wonen in België. Is de nieuwe Zorgverzekeringswet ook op hen van toepassing? En zo ja, waar moet ik als werkgever op letten en rekening mee houden?


Mr. Rick Mijnsbergen

Antwoord:
De Zorgverzekeringswet die op 1 januari 2006 in werking is getreden, heeft inderdaad ook gevolgen ingeval van grensoverschrijdend werkverkeer. Voor ondermeer werknemers, hun afhankelijke familieleden en hun werkgevers kunnen er wijzigingen optreden in hun kosten en dekking voor medische zorg. In het onderstaande zal ik eerst kort ingaan op de nieuwe zorgverzekering in het algemeen. Vervolgens zal ik ingaan op de Zorgverzekeringswet in grensoverschrijdende situaties.

Algemeen
Met de invoering van Zorgverzekeringswet is het onderscheid tussen het ziekenfonds en particuliere verzekeringen verdwenen. Er is nu één zorgverzekering voor iedereen die bestaat uit een wettelijk vastgelegd basispakket. Naast de basisverzekering bestaat de mogelijkheid tot aanvullende verzekeringen.

Iedereen die 18 jaar of ouder is, betaalt voor het wettelijke basispakket een verzekeringspremie aan de zorgverzekeraar. Wie een inkomen heeft, is voor de zorgverzekering ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. De werkgever is verplicht deze bijdrage volledig te vergoeden. De bijdrage is 6,5% van het inkomen en wordt geheven tot een maximale inkomensgrens van circa e 30.000. Internationale situaties Mensen die in het buitenland wonen en in Nederland werken, vallen onder de sociale verzekeringswetgeving en zijn verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet. Deze werknemers moeten een zorgverzekering sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Daarnaast dienen zij te zijn ingeschreven bij een verzekeringsinstelling in het land waar zij wonen. Op grond van deze inschrijving hebben zij recht op geneeskundige zorg volgens de regels van het woonland. Daarnaast hebben zij recht op geneeskundige zorg in Nederland. De werknemer betaalt een nominale premie aan zijn zorgverzekeraar. Naast de nominale premie is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd die de werkgever betaalt. Afhankelijk van het inkomen kan de werknemer recht hebben op zorgtoeslag als tegemoetkoming in de nominale premie.

De gezinsleden van de werknemer kunnen geen verzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zij hebben in beginsel alleen recht op medische zorg in het woonland en worden geregistreerd bij het College voor Zorgverzekeringen. Gezinsleden van 18 jaar en ouder zijn een bijdrage verschuldigd aan het CVZ. Deze bijdrage heft het CVZ bij de werknemer. Gezinsleden jonger dan 18 jaar zijn geen bijdrage verschuldigd.

De Zorgverzekeringswet in internationale situaties kan tot zeer complexe situaties leiden. Voor werkgevers met grensoverschrijdende werknemers is het dan ook aan te raden om per individuele werknemer te onderzoeken wat de verzekeringssituatie van de werknemer en zijn gezin voor medische hulp is en hiermee rekening te houden in toekomstig beleid.


...inspireert
Bloeiende economie
is de basis voor het
realiseren van dromen

...springt
'Springen geeft positieve stress'

...helpt
MKB: help jongeren aan werk

...werkt
Gevraagd: jonge en gemotiveerde mensen voor leuk werk in de procesindustrie

...produceert
Technisch rubber uit Bulgarije

...herstelt
Begin economisch herstel West-Brabant

...vervangt
Rutten nieuwe voorzitter KvK West-Brabant

....belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderneemt
Ondernemend netwerken, netwerkend ondernemen

...spreekt
"Ondernemers nodig voor goed vestigingsklimaat"

...ontwikkelt
Volop ontwikkelingen in Geertruidenberg

...signaleert
Toenemende betrokkenheid van de ondernemers

...bestuurt
"De grote economische lijn moet worden vastgesteld"

...concludeert
Privacy vereist meer transparantie

...rijdt
Onderweg

...speelt
Ondernemersconcert van netwerk De VOC succesvol

...vertoont
'Cijfers in perspectief'

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie bouwprojecten stagneert vanwege milieuregelgeving