In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Een veilig bedrijventerrein? Het kán!
Succesvolle aanpak inbraak, diefstal en vandalisme

Vrijwel elke ondernemer op een bedrijventerrein komt in aanraking met diefstal, inbraak, brandstichting en andere vormen van vandalisme. Naast de overlast is dit natuurlijk ook een aanzienlijke kostenpost voor het bedrijfsleven. Maar er is hoop, want effectieve beveiliging van bedrijventerreinen kan wel degelijk! Verschillende maatregelen die hun effect en nut al hebben bewezen, stonden centraal tijdens het seminar "Veiligheid: waar ligt úw grens?". Dit seminar vond plaats op 23 mei in het Trivium Hotel in Etten-Leur en werd georganiseerd door NV REWIN West-Brabant.Veiligheid op bedrijventerreinen is een onderwerp dat wereldwijde belangstelling geniet. De eerste twee sprekers gingen dan ook in op veiligheid in een internationaal perspectief. Ad Vos van GE Plastics nam de ruim 70 aanwezigen mee in de wereld van de beveiliging van een multinational als GE Plastics. De grondstoffen die gebruikt worden binnen hun fabrieken zijn zeer toxisch. Vandaar dat het bedrijf goed wordt beveiligd met hekken en camerabeveiliging. Daarnaast worden jaarlijks ongeveer 40.000 bezoekers gecontroleerd. Als gevolg hiervan zijn bij GE Plastics Bergen op Zoom sinds 2003 geen diefstallen meer gepleegd na inbraken. Ad Vos benadrukte dat het bedrijfsleven en de gemeente een goede samenwerking op moet zetten. Ook is samenwerking tussen bedrijven noodzakelijk, zo pleitte Ad Vos.

Internationale beveiligingsdeskundige
Nederland kent een beveiligingsdeskundige van internationale allure: Rinus Meelis. Hij wordt ingeschakeld voor de beveiliging van o.a. internationale luchthavens en bedrijventerreinen. De kern van zijn verhaal is dat de effectiviteit van veel maatregelen onvoldoende is: "Je moet je niet alleen richten op de techniek. Stel jezelf als bedrijf de vraag, wat je zélf kunt doen aan het verbeteren van de veiligheid. Wat wil je beschermen? En wat laat je anderen doen? Als een gemiddelde inbraak 25 minuten duurt, zul je er dus voor moeten zorgen dat er binnen 20 minuten na het afgaan van het alarm iemand bij je bedrijf staat. Anders heeft het hele systeem geen nut." Ook Rinus Meelis wees op het belang van samenwerking: "Er moet afstemming zijn tussen de verschillende betrokken partijen. Een ketenaanpak dus!"

Leren van praktijkervaringen
Na de plenaire presentaties gingen de aanwezigen uiteen voor twee workshoprondes. Hierin werden succesvolle praktijkvoorbeelden behandeld. In de eerste workshop werd een nieuwe cameratechniek behandeld. Deze techniek trekt virtuele lijntjes, zodat bewegingen van bezoekers in kaart kunnen worden gebracht. Op deze manier kun je én preventief én incidentgestuurd controleren. Dit collectieve systeem biedt de mogelijkheid om terreinen te beveiligen op drie lagen:
1. openbare ruimte
2. private ruimte rondom bedrijven
3. private ruimte binnen bedrijfspanden

Regionale samenwerking
Samenwerking tussen publieke en private partijen is cruciaal, omdat beveiliging van de openbare ruimte onder een ander wettelijk regime plaatsvindt dan de beveiliging van particuliere eigendommen. Een effectieve en efficiënte manier waarop deze samenwerking gestalte kan krijgen, werd gepresenteerd in de tweede workshop. In Oost-Brabant wordt gewerkt met een Regionale Toezicht Ruimte. Deze RTR is een meldkamer waar camerabeelden van meerdere bedrijventerreinen onder regie van de politie worden beoordeeld. De RTR stuurt - indien nodig - politie, particuliere beveiligers en/of andere hulpdiensten aan. Deze proactieve vorm van beveiliging kan gecombineerd worden met de bestaande (reactief werkende) alarmeringsketen.

Beveiliging in Vlaanderen
Het seminar maakt onderdeel uit van een grensoverschrijdend project. Vandaar dat ook aandacht was voor de manier waarop Vlaamse bedrijventerreinen worden beveiligd. Zowel tijdens de laatste workshop als tijdens een afsluitende sessie met een Nederlandse politiecommissaris en een Vlaamse korpschef kwamen de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen aan bod. In Nederland is het ketendenken, waarbij overheid, politie, hulpdiensten, bedrijven, kamer van koophandel en andere betrokken samenwerken, veel verder gevorderd dan in Vlaanderen. Ook zijn de juridische en wettelijke beperkingen kleiner in Nederland. Vandaar dat Nederland een jaar of tien voorloopt op Vlaanderen. De criminaliteitsgegeven van Vlaanderen en Nederland lopen echter niet ver uiteen.

Meer informatie
Het seminar maakt onderdeel uit van het project Grensverleggend Parkmanagement, een samenwerking van Nederlandse en Vlaamse gemeenten. Het projectmanagement ligt in handen van NV REWIN West-Brabant en POM Antwerpen. Het uitgebreide verslag van het seminar vindt u op de website www.park-management.org. Hier vindt u ook meer informatie over het project, dat mede mogelijk wordt gemaakt met subsidie van de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken.

Contactpersoon: Ger Rooker, NV REWIN West-Brabant
Telefoon: 076-5646793
E-mail: [email protected]


...investeert
Student brengt nieuws op internet

...went
Bio-producten hebben de toekomst

...schaft af
KvK: van instelling tot bedrijf

...zit
De stoel

...bekijkt
De stand van zaken

...beveiligt
Succesvolle aanpak inbraak, diefstal en vandalisme

...ontwikkelt
'Je kunt niet alles zelf doen'

....schreeuwt
Ruimteplanner geeft behoefte van ondernemers weer

...snuffelt
Bedrijven voor snuffelstage gezocht

...compenseert
Nadeelcompensatie: een lange weg te gaan

...vangt
Haring voor het goede doel

...vertegenwoordigt
Bedrijven vinden Beursvloer

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vliegt
Skydiving: vliegen zonder vleugels

...verwent
De gast wil verwend worden

...campeert
Van camping tot multinational

...sport
De Stok, daar gebeurt het

...reist
Brabants 'reisbureau van het Jaar'

...winkelt
Breda is een toeristisch product

...kiest
Uitzendbureau van het jaar

...studeert
Hbo- opleiding voor campingbaas

...werkt
Werk maken van vakantie

...bouwt
Een perfecte opknapbeurt

...revitaliseert
Majoppeveld: Een terrein met potentie

...peilt
Nog steeds een dikke zeven

...rijdt
Zakelijk onderweg

...herstructureert
NVB zoekt naar mogelijkheden om herstructurering te bekostigen