In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Een perfecte opknapbeurt

Een van de goede voorbeelden van revitalisering, zeg het opknappen van een bedrijventerrein, is Majoppeveld in Roosendaal. Een bedrijventerrein, dat dreigde te verloederen, wordt systematisch en fasegewijs opgeknapt Dankzij een samenwerking van de gemeente Roosendaal, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM, projectontwikkelaar BVR en de ondernemers.

door Ron Gregoor


Eindelijk weer nieuwbouw op het Majoppeveld.
Foto: Thom van Amsterdam

ROOSENDAAL - Niet de dreigende verloedering van het bedrijvenpark Majoppeveld, maar de aanstaande aftakeling van de aangrenzende woonwijk Kalsdonk is eigenlijk de aanleiding van de revitaliseringsplannen geweest. De wijk dateert uit de tijd dat de eerste bedrijven zich op Majoppeveld vestigden.

Majoppeveld is een bedrijventerrein ten oosten van Roosendaal, tussen de bebouwde kom en de rijksweg A58, met een oppervlak van 190 hectare. Het bedrijventerrein is net na de oorlog ontstaan omdat Philips zich in Roosendaal vestigde. Philips zocht een nieuwe plaats voor een gloeilampenfabriek en koos voor een toen nog leeg weiland even buiten Roosendaal. Overigens staat het bedrijf nog steeds op dezelfde plaats.

Na Philips volgden meer productiebedrijven. "Philips was een grote naam. Andere bedrijven wilden maar wat graag in de omgeving zitten", zegt Kees Kools, accountmanager van de gemeente Roosendaal en speciaal belast met Majoppeveld. Roosendaal moest al snel ruimte zoeken voor naaiateliers, snoepfabrieken, een koekfabriek en het slachthuis. Majoppeveld groeide uit tot een volwaardig industrieterrein, waar menig Roosendaler zijn brood verdiende. Al die mensen, die met die bedrijven meekwamen, moesten natuurlijk ook een huis hebben. Roosendaal bouwde aan de oostkant van het centrum de wijk Kalsdonk, die in die beginjaren niet voor niets Philipswijk werd genoemd.

Verpaupering
Maar zoals zo vaak gebeurt, wijken verpauperen in de loop der jaren. Dat gebeurde in de jaren tachtig en negentig ook met Kalsdonk. "Dat lag aan een aantal zaken", legt wethouder Jan Pelle van Roosendaal uit. "Dat heeft te maken met fouten, die in het verleden op het gebied van de stadsontwikkeling zijn gemaakt.

We hebben toen heel rigoureus de wijk aangepakt. Er zijn meer dan 400 woningen gesloopt en we hebben daar nieuwbouw gepleegd. Heel risicovol, maar het is gelukt. Er staat nu een prima wijk." Een mooie nieuwe wijk grenzend aan een industrieterrein dat zijn beste tijd gehad leek te hebben, dat was nu ook niet bepaald een gedachte waar de gemeente Roosendaal mee kon leven. Want met Majoppeveld ging het in die jaren ook bergafwaarts.

Majoppeveld werd vooral bevolkt door productiebedrijven. In de jaren negentig en later vertrokken die uit Nederland, en dus ook uit Roosendaal. Ze zochten hun heil in lage lonenlanden, waar de productiekosten lager waren. Majoppeveld was geen uitzondering: veel bedrijven verhuisden, andere producenten konden het niet meer bolwerken en gingen failliet. Daar kwam niets voor terug. De panden konden niet meer verkocht worden en leegstand was het gevolg, waardoor Majoppeveld verpauperde. Op een bepaald moment stond in het oudste gedeelte 80 procent van de panden leeg. "Je kunt je voorstellen wat er dan gebeurt. Daar moest nodig iets aan gedaan worden", stelt Kools.

Samenwerking
Majoppeveld moest een opknapbeurt krijgen. Een grote rol bij die beslissing speelde Philips. Deze grootste werkgever van de stad wilde graag blijven zitten. In 2004 vonden de BOM, de gemeente Roosendaal en projectontwikkelaar BVR elkaar in de Herstructureringsmaatschappij Majoppeveld VOF.

In het voorjaar van 2005 werden de plannen voor revitalisering gepresenteerd. Die plannen richten zich op het versterken van de bestaande bedrijvigheid. Leegstaande panden, waar niets meer mee te beginnen is, worden gesloopt. Anderen, die nog wel te redden zijn, worden opgeknapt. Er is ruimschoots aandacht voor de infrastructuur, die moet worden aangepast. "Het bedrijventerrein moet een vriendelijk karakter krijgen", zegt Pelle. "op een zodanige manier dat bedrijven zich hier weer graag vestigen. En dat gaat ons lukken, want we zijn op de goede weg."

Nu is men hard bezig aan de eerste fase van het herstructureringsplan: de Schotsbossenstraat en omgeving, gelegen aan de westzijde tegen het woongebied Kalsdonk. Het is het oudste deel van het bedrijventerrein, heeft een omvang van bijna 22,5 hectaren en ligt in de noordwesthoek van het terrein. Veelzeggend is dat BVR, participant in het revitaliseringsplan, zelf haar hoofdkantoor in dit gebied bouwt. Eind dit jaar moet dat kantoor klaar zijn.

Steun
Als die eerste fase klaar is, volgt de rest van Majoppeveld. Het zal overigens wel enige tijd duren voordat de plannen verwezenlijkt zijn. "Het is een plan van de lange adem. Maar als het gerealiseerd is, hebben we ook weer een prachtig bedrijventerrein", aldus Pelle. Niettemin hoopt de gemeente Roosendaal rond 2010 ruimte en mogelijkheden gecreërd te hebben voor startende bedrijven. Wanneer heel Majoppeveld opgeknapt is, valt moeilijk te zeggen. "We hebben een periode van eind 90 tot 2020 ergens genoteerd staan", zegt Pelle. In totaal kost het opknappen van het bedrijventerrein naar schatting 30 miljoen euro. De VOF Majoppeveld krijgt daarnaast veel subsidie, bijvoorbeeld van het ministerie van EZ en de provincie. Waaruit blijkt de provinciale en landelijke overheid vinden dat Roosendaal goed bezig is.


...investeert
Student brengt nieuws op internet

...went
Bio-producten hebben de toekomst

...schaft af
KvK: van instelling tot bedrijf

...zit
De stoel

...bekijkt
De stand van zaken

...beveiligt
Succesvolle aanpak inbraak, diefstal en vandalisme

...ontwikkelt
'Je kunt niet alles zelf doen'

....schreeuwt
Ruimteplanner geeft behoefte van ondernemers weer

...snuffelt
Bedrijven voor snuffelstage gezocht

...compenseert
Nadeelcompensatie: een lange weg te gaan

...vangt
Haring voor het goede doel

...vertegenwoordigt
Bedrijven vinden Beursvloer

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vliegt
Skydiving: vliegen zonder vleugels

...verwent
De gast wil verwend worden

...campeert
Van camping tot multinational

...sport
De Stok, daar gebeurt het

...reist
Brabants 'reisbureau van het Jaar'

...winkelt
Breda is een toeristisch product

...kiest
Uitzendbureau van het jaar

...studeert
Hbo- opleiding voor campingbaas

...werkt
Werk maken van vakantie

...bouwt
Een perfecte opknapbeurt

...revitaliseert
Majoppeveld: Een terrein met potentie

...peilt
Nog steeds een dikke zeven

...rijdt
Zakelijk onderweg

...herstructureert
NVB zoekt naar mogelijkheden om herstructurering te bekostigen