In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...


Bedrijven
DRV Accountants en Belastingadviseurs
Verbrugge Makelaardij
Finntax
Kuipers Groep
DRV Accountants en Belastingadviseurs
Nieuw! De Openbare Vennootschap

Het vennootschapsrecht wordt gemoderniseerd. Het onderscheid tussen 'bedrijf' (VOF en CV) en 'beroep' (maatschap) vervalt. Vooral vennoten in openbare maatschappen zouden hun ondernemingsstructuur eens moeten heroverwegen.


mr. Frank van den Broek is fiscalist en als partner verbonden aan DRV Accountants en Belastingadviseurs, vestiging DRV Roosendaal f.v.d.broek@drv.nl

Per 1 april 2008 wordt zeer waarschijnlijk het bestaande vennootschapsrecht gemoderniseerd. De huidige maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap zullen vanaf dan worden aangeduid als 'openbare vennootschap' (OV). Het onderscheid tussen 'bedrijf' (VOF en CV) en 'beroep' (maatschap) vervalt. Vanaf dat moment geldt voor alle OV's dat de vennoten in een OV hoofdelijk aansprakelijk zijn voor verbintenissen van de vennootschap. Uitzondering daarop vormen de commanditaire vennoten. De belangrijkste wijzigingen voor de MKB-praktijk zijn de gevolgen van de aansprakelijkheid van vennoten in openbare maatschappen en de mogelijkheid dat OV's ervoor kunnen kiezen de OV rechtspersoonlijkheid te geven (OVR).

De Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR)
Het grote voordeel van de OVR is dat opvolging en toe- en uittreding van vennoten eenvoudiger te regelen zijn. In plaats van levering van een aandeel in de afzonderlijke bezittingen en schulden van de OV aan de toetreder of aan de voortzettende vennoten, kan een aandeel in de OVR worden geleverd. Als de bezittingen van die OVR voor minder dan 70 procent bestaan uit onroerende zaken, dan is geen overdrachtbelasting verschuldigd. Voor de omzetting in een OVR is wel een notariële akte vereist. Latere wisselingen van vennoten kunnen eenvoudig via een onderhandse akte worden geregeld.

Volgens het voorstel kan een OVR worden omgezet in een BV en vice versa zonder beëindiging van rechtspersoonlijkheid. De keuze van rechtspersoonlijkheid heeft geen gevolgen voor de aansprakelijkheid van de vennoten.

Fiscale hoofdlijnen
Openbare vennootschappen blijven transparant voor de heffing van Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (VPB), ongeacht of zij wel of geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Dit betekent dat de Belastingdienst er voor de IB of de VPB vanuit gaat dat een vennoot van een OV(R) rechtstreeks een aandeel in de vermogensbestanddelen en het resultaat heeft en daarvoor belastingplichtig is. Evenals onder het huidige recht zijn vennootschappen als zodanig wel zelfstandig ondernemer voor de BTW en inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. Voor de heffing van de overdrachtsbelasting is de OV transparant, maar de OVR niet. In de wet worden vrijstellingen opgenomen, zodat de inbreng in een OV of een OVR, of de omzetting in een OVR, is vrijgesteld voor de overdrachtsbelasting.

Conclusie
Voor veel samenwerkingsverbanden zijn de aangekondigde wijzigingen niet al te ingrijpend. Dit geldt niet voor openbare maatschappen. Die zijn genoodzaakt hun afspraken en ondernemersstructuur te heroverwegen. Voor vennootschappen met een pand waarin regelmatig vennoten toe- en uittreden, kan de keuze voor rechtspersoonlijkheid een aantrekkelijke optie zijn. Verkeert u in een dergelijke situatie dan is een afspraak met uw adviseur een aanrader.


...beslist
'Warmte brengen bij bedrijven'

...betaalt
Foute energierekening kost MKB miljoenen

...bepleit
Guido van Liefland zoekt nu voor Zeeland

...netwerkt
Vernieuwen in goede tijden

...verleent
Volop winstpunten met kleurrijke wereldprimeur

...zoekt
Bedrijfsoverdracht: op tijd beginnen om te kunnen stoppen

...onderzoekt
West-Brabant als voorbeeld voor het afschaffen van regels

....informeert
Wat verandert er voor u in 2008?

...komt bijeen
12 december Eindejaarsbijeenkomst

...zit
De stoel

...bekijkt
De Stand van Zaken

...fotografeert
Foto's uit de heliumballon

...organiseet
Jonge managers in oude omgeving

...luistert
Gerrit Zalm nog steeds populair

...benoemt
Nieuwe compacte bedrijfsauto's van PSA en Fiat

...presenteert
Nieuwe Hyundai H300 wordt klapper

...introduceert
MAN introduceert sterkste truck

...vernieuwt
Renault massaal op BedrijfsautoRAI

...biedt
Ford: Aandacht voor het milieu

...vernieuwt
De nieuwe lijn VW bedrijfsauto's

...viert
Zestig jaar VW Transporter

...combineert
Opel Antara Van: Stijlvolle SUV nu ook als besteller

...houdt
The European Road Transport Show

...verandert
De truck als rijdende computer

...lanceert
Nederland aan deOndernemer.nl

...peilt
Experts zijn een stuk optimistischer

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...ondertekent
Dombosch knapt flink op

...ontwikkelt
Veel verschillende bedrijven

...waakt
Camera's waken over Dombosch

...rijdt
Zakelijk onderweg

...opent
Vmbo klaar voor de toekomst

...kijkt
Bedrijven kijken op Hazeldonk

...trekt
Terpstra opent Xplora

...ontmoet
Bomvolle zaal vol netwerkers

...verhuist
Nederlandse bedrijven verhuizen niet zo gauw

...verwacht
Marktherstel vanaf begin 2008

...zoekt
de Ondernemer zoekt medewerkers

...onderneemt
Gedrevenheid om te ondernemen