In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Innoveren is te leren
Ondernemers ontwikkelen met speciale methode nieuwe ideeën voor bestaande markt

"Het lukt werkelijk om in korte tijd een geslaagd innovatief product of dienst voor je bedrijf te ontwikkelen". Dit zegt Peter van Leemput, Technical Consultant Data Services van MediaMotion Data BV heel stellig. Hij kreeg de opdracht binnen zijn bedrijf, dat CD's en DVD's produceert, draagvlak te creëren voor innovatie. Hij was dus al langer bezig met zaken als innovatie, hoe je als bedrijf te blijven onderscheiden en hoe de hevige concurrentie in je branche voor te blijven.


Het team van MediaMotion Data BV dat het idee ontwikkelde voor een nieuwe innovatieve vorm van dienstverlening.

Marktgericht innoveren
Om hieraan meer vorm te geven, kwam het project "Markt gericht innoveren" dan ook op het juiste moment voor het voetlicht van MediaMotion en Peter van Leemput werd aangesteld als projectleider. "De sessies binnen het project hebben ons veel waardevolle nieuwe ideeën opgeleverd. We werkten samen met de verschillende disciplines binnen ons bedrijf. En juist vanuit die hoek van onze organisatie waar je het niet zo snel zou verwachten kwamen veel verrassende ideeën. De werkwijze bij Marktgericht innoveren is totaal anders dan bijvoorbeeld bij een brainstormsessie. Je werkt en denkt na binnen een vaste structuur, die je verplicht op een bepaalde manier te gaan denken. Bovendien ga je uit van een bestaand product of dienstverlening. Je blijft daardoor bij de basis van het bekende. Door hiermee te "stoeien" is de kans groot dat opnieuw een geslaagd, iets afwijkend product of extra stuk service aan je dienstverlening wordt bedacht".

De juiste methodiek
Met het project Marktgericht innoveren bieden regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. REWIN en Innovatienetwerk voor ondernemers Syntens, ondernemers een eenvoudige werkwijze aan waarmee zij op een snelle manier nieuwe toepassingen voor bestaande producten en diensten kunnen creëren. Maar ook voor een innovatieve ondersteuning bij het professionaliseren van een organisatie of proces is Marktgericht innoveren interessant. Sommige goede ideeën ontstaan bij toeval. Maar er bestaan ook methodieken om bewust op zoek te gaan naar nieuwe producten of diensten. De methode, die bij Marktgericht innoveren wordt gebruikt is de zogenaamde SIT methode (Systematic Inventive Thinking). Door op een andere manier naar het bestaande te kijken kan met een simpele toevoeging, verdeling of verandering een geheel nieuwe toepassing of invalshoek ontstaan. De SIT methode is een eenvoudig en snel te leren techniek.


Substra BV heeft dé optimale machine bedacht
met "Marktgericht innoveren".

Weinig ontwikkelingskosten
Omdat men bij het ontwikkelen van nieuwe concepten met de SIT methode opzettelijk zo dicht mogelijk bij de basis van een bestaand product of dienst blijft, blijven de ontwikkelingskosten laag. Het streven is om producten als het ware uit te bouwen, uit elkaar te halen of slimme delen toe te voegen. Dat betekent eveneens, dat nieuw ontwikkelde producten snel afzet vinden bij de voor de ondernemer bekende kanalen. Geen extra investeringen dus bij het vinden van nieuwe verkoopmogelijkheden.

Oogkleppen af
Voor Paul Balvers, directeur van Substra BV was het creëren van een optimaal productieproces uitgangspunt voor deelname aan het project Marktgericht innoveren. Substra is producent van steenwolproducten voor de glastuinbouw wereldwijd. Zij maken "custom made" steenwolproducten waarin planten kunnen wortelen. Paul Balvers: "wij maakten gebruik van een productiemethode die vanaf het begin van ons bedrijf eigenlijk niet veel veranderd was of waarop in de loop der tijd enkel op een ad hoc wijze veranderingen waren toegepast. Met de methode, die wij bij Marktgericht innoveren leerden gingen wij met ons team, bestaande uit de productiemanager, de assistent productiemanager, de verkoopmanager en mijzelf, aan de slag om geheel fris tegen alles aan te kijken. Wij werden gedwongen om alle kennis over het bedrijf en het productieapparaat opzij te zetten en zonder last van bedrijfsblindheid of de oogkleppen die je voor hebt, blanco en geheel frank en vrij tegen alles aan te kijken. Daardoor kom je zeker op nieuwe inzichten". Tevreden stelt Balvers vast, dat zij dankzij het project het voor elkaar hebben gekregen de belangrijkste onderdelen van de voor het bedrijf optimale machine te inventariseren. "Wij hebben als team een volledig programma van eisen opgesteld voor een nieuw te bouwen machine, die zo richting machinebouwer kan. Een klus, die zonder de ons geleerde methode zeker niet zou zijn gelukt en al helemaal niet in deze korte tijd".

Marktgericht innoveren wordt uitgevoerd door de regionale ontwikkelingsmaat-schappij N.V. REWIN West-Brabant en Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, ICSB Marketing & Strategie en Kelder Productontwikkeling. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Regionaal Actieprogramma West-Brabant (REAP) en Innovatieve Acties Brabant (IAB, een initiatief van de Provincie Brabant en de Europese Commissie).

Ondernemers die ook willen deelnemen aan dit project of hierover meer informatie wensen kunnen contact opnemen met Marc de Haas van REWIN, 076 - 5646783 [email protected] of Jan Kees Oom van SyntensT 076 - 5646707 [email protected]


...daagt uit
Onno Hoes daagt ondernemers uit

...start
Financiële kennis en capaciteit op maat

...innoveert
Ondernemers ontwikkelen met speciale methode nieuwe ideeën voor bestaande markt

...zoekt
Buitenlandse stagiaires zoeken werkervaring

...koppelt
MKB overspoeld door aanvragen onderwijs

...spreekt
Ex-profwielrenner Hennie Kuiper grote trekpleiter voor Startersnet Bergen op Zoom!

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...verenigt
Port Council maakt zich hard voor gezonde haven

...presenteert
Moerdijk, the right choice in the Rotterdam area

...onderneemt
Outsourcing naar lagelonenlanden

...verricht
Academisch adviesbureau biedt voordeel

...meet
Blijft Breda 'moving ahead'?

...ontstaat
"Wonen én werken binnen onze gastvrije gemeente staan centraal"

...interesseert
Veel belangstelling voor lidmaatschap

...versterkt
Versterken en samenwerken zijn sleutelbegrippen

...woensdrecht bericht
In de Parel van de Zuidwesthoek gaat het blauwe water over in het groene bos

...vervult
"Nassaustad" vervult al eeuwen regiofunctie

...biedt
Kapelle: een veelzijdige gemeente

...revitaliseert
Revitalisering Smokkelhoek: ruimte én allure

...kweekt
Gemeente Kapelle in trek bij glastuinbouw

...verbetert
Programma gemeente Breda en LCH voorziet in degelijke ingrijpende verbetering

...stabiliseert
Stabilisering van grondprijzen in zicht

...leest
In 't kort