In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Buitenlandse stagiaires zoeken werkervaring

Veel bedrijven werken regelmatig met stagiaires. Dat het ook mogelijk is om een student uit het buitenland in dienst te nemen is bij weinig bedrijven bekend. Bedrijven kunnen gebruik maken van de verworven inzichten van internationale academici en studenten krijgen op deze manier de mogelijkheid om kennis te maken met andere culturen en doen werkervaring op. De internationale studentenorganisatie AIESEC voorziet in deze behoefte.


Voor Smits Info Systems was de komst van een buitenlandse stagiare een uitkomst. Jan Smits: "Als de gelegenheid zich voordoet, dan doen we het weer."
Foto: Mark Goossen

Het software ontwikkelingsbedrijf Smits Info Systems heeft een jaar lang een buitenlandse studente uit Belgrado, Servië stage laten lopen. Ondernemer Jan Smits kwam op een beurs met AIESEC in contact. Zij maakten de ondernemer enthousiast. "We zijn een klein bedrijfje en hebben niet zoveel werk dat we fulltime een programmeerder kunnen aannemen. Een stagiaire is dan een uitkomst. Theoretisch had ze de kennis en hier had ze de gelegenheid om praktijkervaring op te doen." Waarom dan geen Nederlandse student? "Deze gelegenheid deed zich nu eenmaal voor. Het sprak me wel aan en het is heel positief uitgevallen. Als de gelegenheid zich weer voordoet, dan doen we het weer." In november is de Servische weer teruggekeerd naar huis. Een buitenlandse stagiair kan voor ondernemers ook interessant zijn als de ondernemer met zijn bedrijf over de grens wil kijken en daarbij hulp kan gebruiken. Een goedkope arbeidskracht met kennis over het betreffende land kan van pas komen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een marketing specialist uit Mexico aannemen om te onderzoeken of daar een markt voor zijn bedrijf ligt. AIESEC handelt bij aanname alle noodzakelijke formaliteiten af, zoals huisvesting en de benodigde papieren als verblijfsvergunning en tewerkstellings- vergunning. Het internationale stagebureau bemiddelt tussen bedrijf en student over de hele wereld. Aan de hand van een profiel dat het stageverlenend bedrijf opstelt, probeert AIESEC dit te koppelen aan een student, uit een bestand van gemiddeld 2.500 buitenlandse studenten. Verder begeleidt ze het bedrijf en de stagiaire van het begin tot het einde van de stage.

Voor meer informatie: www.aiesec.nl of 013 - 466 25 73


...daagt uit
Onno Hoes daagt ondernemers uit

...start
Financiële kennis en capaciteit op maat

...innoveert
Ondernemers ontwikkelen met speciale methode nieuwe ideeën voor bestaande markt

...zoekt
Buitenlandse stagiaires zoeken werkervaring

...koppelt
MKB overspoeld door aanvragen onderwijs

...spreekt
Ex-profwielrenner Hennie Kuiper grote trekpleiter voor Startersnet Bergen op Zoom!

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...verenigt
Port Council maakt zich hard voor gezonde haven

...presenteert
Moerdijk, the right choice in the Rotterdam area

...onderneemt
Outsourcing naar lagelonenlanden

...verricht
Academisch adviesbureau biedt voordeel

...meet
Blijft Breda 'moving ahead'?

...ontstaat
"Wonen én werken binnen onze gastvrije gemeente staan centraal"

...interesseert
Veel belangstelling voor lidmaatschap

...versterkt
Versterken en samenwerken zijn sleutelbegrippen

...woensdrecht bericht
In de Parel van de Zuidwesthoek gaat het blauwe water over in het groene bos

...vervult
"Nassaustad" vervult al eeuwen regiofunctie

...biedt
Kapelle: een veelzijdige gemeente

...revitaliseert
Revitalisering Smokkelhoek: ruimte én allure

...kweekt
Gemeente Kapelle in trek bij glastuinbouw

...verbetert
Programma gemeente Breda en LCH voorziet in degelijke ingrijpende verbetering

...stabiliseert
Stabilisering van grondprijzen in zicht

...leest
In 't kort