In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Derde Economische Barometer
Blijft Breda 'moving ahead'?

Dit jaar werd voor de derde keer de Economische Barometer van Breda gepresenteerd. De Barometer is een meetinstrument om het economisch klimaat van de stad te peilen. Daarnaast kan het bedrijfsleven de resultaten benutten als leidraad bij het maken van strategische keuzes. De resultaten van 2003 geven zwaar weer aan en zijn op sommige punten aanleiding tot Bredase actie.


Wethouder André Adank van de gemeente Breda.

De resultaten van de Economische Barometer worden gepresenteerd middels een thermometer en barometer, waarbij de thermometer de huidige economische situatie beschrijft en de barometer de toekomstverwachting weergeeft. Het openingswoord werd door wethouder André Adank van de gemeente Breda verzorgd. Hij sprak van de goede samenwerking tussen de West-Brabantse gemeenten, maar ook over de ontwikkelingen van het regionale stokpaardje Moerdijkse Hoek. "Ik wil me aansluiten bij de kritische woorden van voorzitter Schipper van de Kamer van Koophandel. We zijn nu ondertussen zes jaar verder en er is nog geen vierkante meter ontwikkeld. Ook vanuit de centrumstad Breda is er wel degelijk behoefte aan Moerdijkse Hoek," aldus de wethouder. Na André Adank kwam Joost Bol, directeur van Rabobank Breda, met de treurige mededeling dat het rapportcijfer van de Bredase economie was gezakt van 7,0 naar 6,3. Dat is echter de situatie op korte termijn en zegt weinig over de verdere toekomst.

Creativiteit
Het perspectief op langere termijn voor de Bredase economie is af te lezen aan de barometer. Bol nam een aantal indicatoren door: "De 'early warners' laten de consequenties van de huidige ontwikkelingen in de toekomst zien. Een indicator is de gestagneerde uitgifte van bedrijventerrein in Breda. Dat zal een negatief effect op de werkgelegenheid hebben. Positief is het aanbod van kantoorruimte. Er zijn volop vierkante meters beschikbaar en bij een toename van de vraag kan dat worden opgenomen en positief zijn. De Beneluxgedachte op kantorenvlak lijkt zijn vruchten af te werpen." Ook lokale basiscondities zoals bereikbaarheid en ondernemersklimaat zijn van belang voor de economie op langere termijn. "Deze zijn echter niet snel beïnvloedbaar en dat geldt ook voor de diversificatie van de Bredase bedrijven. Wij hebben in Breda veel verschillende bedrijfstakken en zijn gelukkig niet afhankelijk van bijvoorbeeld een grote autofabriek," wist Bol. Opvallend bij deze verscheidenheid was het lage percentage 'creatieve bedrijven'. "Het creativiteitsgehalte van het bedrijfsleven is niet zo hoog in Breda. Creativiteit is een belangrijke waarde om meerwaarde te maken. In Breda is slechts vijf procent van de bedrijven met creatieve diensten zoals reclame of softwareontwikkeling bezig. Dat verdient zeker onze aandacht." Het allesomvattende diagram van de barometer liet Breda licht zakken van het begrip 'Moving ahead' naar 'Losing momentum'. "We moeten echter ervoor waken dat we niet verder verzakken naar de kwalificering 'Falling further behind'. De vaart moet er wel inblijven," aldus Bol.

'Brabantbreed'
Na het schudden van enige handen ging Gedeputeerde Onno Hoes van de Provincie achter het spreekgestoelte staan. "Het is prachtig dat hier HSL en A16 worden aangelegd. Zorg er echter voor dat mensen de afslag Breda wel pakken. Maak de stad en de regio aantrekkelijk!," hield Hoes zijn gehoor voor. Een belangrijke tip was het idee om economische zaken 'Brabantbreed' te voeren. "Laat alle actieplannen op elkaar aansluiten. Er moet één economisch beleid voor heel Brabant komen. Dat is zondermeer noodzakelijk. De wereld is steeds kleiner geworden en de concurrentie zit figuurlijk gezien naast ons. Ontwikkelingen moeten steeds sneller worden toegepast in de bedrijfsprocessen. Het is de uitdaging om daaraan vorm te geven," vertelde de gedeputeerde. Lokale economie moet ook echt een mix zijn volgens Hoes. "In de afgelopen jaren heeft de regio een paar goede hoofdkantoren van bedrijven binnengehaald. Dat is prima, maar het is niet alleen dienstverlening. Er moet ook industrie in de buurt zijn. Maken, denken en uitvoeren zijn met elkaar verbonden. Je kunt nooit een exclusieve keuze maken," adviseerde Hoes zijn geïnteresseerde gehoor.


...daagt uit
Onno Hoes daagt ondernemers uit

...start
Financiële kennis en capaciteit op maat

...innoveert
Ondernemers ontwikkelen met speciale methode nieuwe ideeën voor bestaande markt

...zoekt
Buitenlandse stagiaires zoeken werkervaring

...koppelt
MKB overspoeld door aanvragen onderwijs

...spreekt
Ex-profwielrenner Hennie Kuiper grote trekpleiter voor Startersnet Bergen op Zoom!

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...verenigt
Port Council maakt zich hard voor gezonde haven

...presenteert
Moerdijk, the right choice in the Rotterdam area

...onderneemt
Outsourcing naar lagelonenlanden

...verricht
Academisch adviesbureau biedt voordeel

...meet
Blijft Breda 'moving ahead'?

...ontstaat
"Wonen én werken binnen onze gastvrije gemeente staan centraal"

...interesseert
Veel belangstelling voor lidmaatschap

...versterkt
Versterken en samenwerken zijn sleutelbegrippen

...woensdrecht bericht
In de Parel van de Zuidwesthoek gaat het blauwe water over in het groene bos

...vervult
"Nassaustad" vervult al eeuwen regiofunctie

...biedt
Kapelle: een veelzijdige gemeente

...revitaliseert
Revitalisering Smokkelhoek: ruimte én allure

...kweekt
Gemeente Kapelle in trek bij glastuinbouw

...verbetert
Programma gemeente Breda en LCH voorziet in degelijke ingrijpende verbetering

...stabiliseert
Stabilisering van grondprijzen in zicht

...leest
In 't kort