In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Burgemeester Fränzel:
In de Parel van de Zuidwesthoek gaat het blauwe water over in het groene bos

Burgemeester M.A. Fränzel, tevens portefeuillehouder van Economische Zaken, is trots op zijn Woensdrecht: de groene gemeente op de Brabantse Wal, ofwel "op de steilrand of zoom, die de overgang vormt van de hoge zandgronden (tot 22 meter boven NAP) naar de lager gelegen kleipolders". Sinds september 2002 is hij er burgemeester. Hiervoor was hij wethouder van Amersfoort.

De Zuidwesthoek was voor hem een bekend en aantrekkelijk gebied; zijn echtgenote komt oorspronkelijk uit Breda. Vandaar dat zijn sollicitatie op de vacature, die dé mogelijkheid was om te verhuizen naar deze veelzijdige gemeente.

Dunbevolkt
De gemeente Woensdrecht is ontstaan bij de gemeentelijke herindeling van 1997 uit 4 gemeentes en 5 dorpen: Putte, Ossendrecht, Huijbergen, Hoogerheide/ Woensdrecht. Met 22.500 inwoners op 10.000 ha is er veel grond voor weinig mensen. Woensdrecht was van oorsprong een arme streek tussen Bergen op Zoom en Antwerpen en vormde tevens de toegang tot Bergen op Zoom en Zeeland. Daardoor was het ook een gevaarlijk gebied, waarin veel werd geplunderd. De slag om Woensdrecht in de Tweede Wereldoorlog is daarvan een voorbeeld. Ook werd het gemeentehuis ooit opgeblazen. Er zijn dan ook maar weinig historische gebouwen bewaard gebleven. De oorspronkelijke armoede blijkt nog steeds uit de vele relatief kleine huisjes die op enorme grondstukken staan. Vroeger was de grond goedkoop en waren de huizen duur. In "den hof" werd groente verbouwd. De vliegbasis Woendrecht en de vestiging van Fokker hebben gezorgd voor veel nieuwe instroom van mensen uit alle delen van het land.

Nieuw gemeentehuis
Bij de vorming van de gemeente Woensdrecht is besloten dat het nieuwe gemeentehuis in Hoogerheide zou komen op de plek waar vroeger de Zusters JMJ congregatie stond. De gebouwen zijn gesloopt, maar de kapel is behouden gebleven en doet nu dienst als onder andere raadszaal, trouwzaal en expositieruimte. De kapel is verbonden met een compleet nieuw gebouw, waarin het gemeentehuis is gehuisvest, maar ook een grand café, bibliotheek, sporthal, hobbyruimtes en een multifunctionele uitvoeringszaal met 400 zitplaatsen. Burgemeester Fränzel: "De filosofie van het nieuwe gemeentehuis is gericht op de dienstverlening naar de klanten: de burgers, ondernemers, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Door de invoering van de één loketgedachte, een publieksbalie voor alle gemeentelijke producten en diensten, wordt niemand meer van het kastje naar de muur gestuurd. Door het vele licht en glas is het een modern, transparant gebouw geworden, waar geen gordijnen hangen. Het is het huis van de gemeente, waarin wij niets te verbergen hebben. Door de gemeenteraad is besloten diverse andere maatschappelijke functies te koppelen aan het gemeentehuis om de oude hoge drempel te verlagen. Een gebouw met veel bedrijvigheid, waarin de bezoeker zich ongetwijfeld snel thuis zal voelen." Op 11 december 2003 is het gemeentehuis officieel geopend.

het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht

Aandacht voor het bedrijfsleven
De drempel naar het bedrijfsleven toe is ook erg laag. De gemeente heeft meegedaan aan een benchmark onderzoek van het NIPO, waarin de gemeente is afgezet tegenover andere gemeentes in Nederland. Daaruit blijkt dat Woensdrecht hoog scoort. Ondernemers kunnen snel met hun vragen bij de betreffende ambtenaar terecht en zeggen tevreden te zijn over de bestuurlijke aandacht voor het bedrijfsleven. De burgermeester voert veelvuldig overleg met de winkeliersverenigingen, die elk van de 4 kernen heeft. Daarnaast is er de bedrijvenvereniging Zuidwesthoek voor de grotere bedrijven op de 3 bedrijventerreinen, De Kooi bij Hoogerheide, Driehoeven bij Ossendrecht en Bosweg bij Putte. Door de ligging op de eeuwenoude Brabantse Wal is de gemeente Woensdrecht beperkt in de uitbreiding van bedrijfsgrond, waaraan wel behoefte is. Veel grond is te waardevol om er bedrijfsterrein van te maken. Ondanks deze beperking wordt Driehoeven II in Ossendrecht wel gerealiseerd, echter het duurt nog een paar jaar eer de eerste grond wordt uitgegeven. Dit 2 hectare grote bedrijventerrein is voor de lokale bedrijvigheid bestemd. De Kooi is nagenoeg vol. Op termijn hoopt de gemeente nog wel wat uitbreidingsmogelijkheden te hebben, maar het is moeilijk die te realiseren.

Vliegbasis Woensdrecht

Vliegbasis en Antwerpen
Het hoogste aantal arbeidsplaatsen ligt bij de overheid (circa 2200), te weten bij de Vliegbasis Woensdrecht, de gemeente en onderwijsinstellingen. De recente bezuiniging bij Defensie hebben voor Woensdrecht nauwelijks negatief effect. Naast de vliegbasis speelt Stork Fokker een belangrijke rol. Zij maken gebruik van de landingsbaan van de vliegbasis. Alle F16 straaljagers zijn er voor groot onderhoud geweest, wat veel werkgelegenheid heeft opgeleverd. De vliegbasis en Fokker hopen in de toekomst een graantje mee te kunnen pikken van de nieuwe JSF gevechtsvliegtuigen. De infrastructuur is er en de ligging in het economische spanningveld van het gebied Rotterdam-Antwerpen is er eveneens. De burgemeester hoopt dat dat een goede aanleiding zal zijn om de werkgelegenheid in Woensdrecht verder te kunnen uitbreiden. De arbeidsplaatsen worden voornamelijk ingevuld door eigen inwoners, waardoor Woensdrecht geen slaapgemeente is. Er zijn slechts enkele honderden grensarbeiders, die in Antwerpen in de petrochemische industrie, etc. werken. Burgemeester Fränzel: "Antwerpen is de groeibriljant voor de Vlaamse economie, daar moet het geld van Vlaanderen verdiend worden. Dat levert ook voor ons werk op, met name in de horecabranche. Wij hebben in verhouding met andere gemeentes veel hotelbedden en restaurants voor mensen die in Antwerpen werken. Hier is het rustig en wij kennen geen parkeerproblemen. Daarnaast maken wij ons wel eens zorgen over de vele gevaarlijke stoffen waarmee in Antwerpen wordt gewerkt. Vanwege onze ligging en de veelal zuidwesten wind, is Woensdrecht de eerste Nederlandse gemeente die in de gevarenzone ligt. Daarom besteden wij extra aandacht aan goede contacten met Antwerpse hulpdiensten en specialisten in rampenbestrijding." De aansluiting op het landelijke wegennet is prima. Alleen een randweg rond de kern Hoogerheide ontbreekt nog, maar in 2007 komt er een nieuwe weg die aansluit op de Putseweg, waardoor er minder lawaai en minder verkeer binnen de bebouwing zal zijn.

Het streekproduct "Woensdrechtse Wallekes"

Invloeden van buiten
Door de ligging van Woensdrecht zijn 5 van de 8 buurgemeenten Belgische. De Vlaamse invloed is dan ook groot, wat zich uit in veel Bourgondische feesten en partijen. Ook de Zeeuwse invloed van zuinigheid is merkbaar. Verder zijn er sterke banden met Bergen op Zoom en Roosendaal. Dat alles en de zeer bijzondere ligging in een prachtig landschap dat van zware klei overgaat naar een zandrug met grote hoogteverschillen in een klein gebied, maakt Woensdrecht tot een bijzondere gemeente op de voor Nederland unieke Brabantse Wal.

Nationaliteiten
Binnen de gemeente Woensdrecht wonen 72 nationaliteiten. Zonder uitzondering zijn zij volledig geïntegreerd binnen de lokale bevolking, waarvan zij overigens slechts een paar procent uitmaken. Wel bestaat circa 6% van de inwoners uit Belgen, waarvan de helft in Putte woont.

Rijk verenigingsleven
De gemeente Woensdrecht kent een rijk en gevarieerd verenigingsleven. Er zijn onder andere 19 biljartclubs en een groot aantal duivensportverenigingen. Daarnaast is de wielersport vanuit België en Brabant erg belangrijk voor Woensdrecht. Iedere kern heeft zijn eigen wielerronde, waarvoor veel sponsorgelden worden geïnvesteerd vanuit de gemeente en het lokale bedrijfsleven. Ook aan de volkscultuur wordt veel aandacht besteed. Carnaval wordt uitbundig gevierd, ook hiervan heeft elke kern zijn eigen vereniging, eigen prins en eigen optocht. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is de optocht van verlichte carnavalswagens, die door de hele gemeente heen trekt. Deze publiekstrekker wordt later dan in de carnavalsmaand gehouden. Pas daarna worden de wagens verkocht aan andere gemeentes of aan pretparken etc. Tenslotte speelt de paardensport een grote rol. Er zijn veel weilanden en paardenstallen. Nagenoeg overal kun je direct op pad met je paard in het bos of in het open land, er zijn in Woensdrecht mogelijkheden te over.

Aandacht voor streekproducten
Voor toerisme en recreatie willen de gemeente nog een slag maken, omdat veel mensen dit, vooral rustige en groene gebied aan het blauwe water (nog) niet kennen. Daarom wordt extra aandacht besteed aan de streekproducten. Beroemd zijn de "Woensdrechtse Wallekes", winegums in de vorm en kleuren van het gemeentelogo verpakt in een blikje met daarop door een lokale schilder gemaakte afbeeldingen van markante gebouwen en plaatsen in de gemeente. Zij worden lokaal geproduceerd. Verder worden de Brabantse Wal-asperges vanuit Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen getransporteerd door heel Nederland en België. Ook Woensdrechtse geitenkaas en geitenmelk, het Molen Johanna/Brabantse Walbrood en huisgemaakte honing worden gepromoot. Dan zijn er nog de Wapen van Woensdrecht sigaren en de Putse Jan Hagel. De gemeente heeft veel fiets- en wandelroutes door de bosrijke omgeving en langs historische plaatsen uitgezet, zowel in Nederland als grensoverschrijdend. Ook zijn er het Wilhelmietenmuseum en het Streekheemmuseum De Aanwas. En last but not least de eerdergenoemde hotels, restaurants en andere horecagelegenheden waar het ook voor de toerist goed vertoeven is.

Zorg voor woningen
Een punt van zorg vormt de woningbouw, die maar beperkte mogelijkheden biedt voor met name de jeugd, een doelgroep die de burgemeester graag binnen de gemeente wil houden. Hoewel de grondprijzen erg hoog zijn, zullen toch woningen beschikbaar moeten worden gesteld voor jongeren. Ook voor senioren zullen appartementen met of zonder zorgvoorzieningen moeten worden gebouwd opdat zij hun oude dag geriefelijk binnen de gemeente zullen kunnen slijten. De daardoor vrijgekomen woningen bieden weer doorstromingsmogelijkheden voor jongere generaties. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar koopwoningen. Burgemeester Fränzel heeft geen spijt van zijn komst naar Woensdrecht. Hij voelt zich in zijn unieke gemeente met een vleugje Zeeuwse en een snufje Brabantse invloed helemaal thuis!

Informatie
Gemeente Woensdrecht
Postadres: Postbus 24,
4630 AA Hoogerheide

Gemeentehuis:
Huijbergseweg 3,
4631 CG Hoogerheide
Tel: 0164 - 61 11 11
Fax: 0164 - 61 63 31
E-mail: gemeente@woensdrecht.nl
Internet: www.woensdrecht.nl


...daagt uit
Onno Hoes daagt ondernemers uit

...start
Financiële kennis en capaciteit op maat

...innoveert
Ondernemers ontwikkelen met speciale methode nieuwe ideeën voor bestaande markt

...zoekt
Buitenlandse stagiaires zoeken werkervaring

...koppelt
MKB overspoeld door aanvragen onderwijs

...spreekt
Ex-profwielrenner Hennie Kuiper grote trekpleiter voor Startersnet Bergen op Zoom!

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...verenigt
Port Council maakt zich hard voor gezonde haven

...presenteert
Moerdijk, the right choice in the Rotterdam area

...onderneemt
Outsourcing naar lagelonenlanden

...verricht
Academisch adviesbureau biedt voordeel

...meet
Blijft Breda 'moving ahead'?

...ontstaat
"Wonen én werken binnen onze gastvrije gemeente staan centraal"

...interesseert
Veel belangstelling voor lidmaatschap

...versterkt
Versterken en samenwerken zijn sleutelbegrippen

...woensdrecht bericht
In de Parel van de Zuidwesthoek gaat het blauwe water over in het groene bos

...vervult
"Nassaustad" vervult al eeuwen regiofunctie

...biedt
Kapelle: een veelzijdige gemeente

...revitaliseert
Revitalisering Smokkelhoek: ruimte én allure

...kweekt
Gemeente Kapelle in trek bij glastuinbouw

...verbetert
Programma gemeente Breda en LCH voorziet in degelijke ingrijpende verbetering

...stabiliseert
Stabilisering van grondprijzen in zicht

...leest
In 't kort