In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Secretaris W.G. Verhoeff:
Veel belangstelling voor lidmaatschap

Met haar 40 leden op een totaal van 60 ondernemers in de gelijknamige kern van de gemeente Halderberge mag Ondernemers- vereniging Bosschenhoofd zich succesvol noemen. Alleen al in 2003 konden 9 nieuwe lidmaatschappen worden geregistreerd.Divers
Secretaris W.G. Verhoeff: "Onze vereniging is opgericht in 1998. Elke ondernemer in Bosschenhoofd, die bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven, kan lid worden. Er is hier geen aparte winkeliersvereniging, zodat ons ledenbestand bestaat uit industriële en andere MKB-bedrijven, horeca, recreatie en detailhandel." De doelstelling van Onder-nemersvereniging Bosschenhoofd is het contact met de ondernemers en de inwoners van Bosschenhoofd, andere locale verenigingen en met de gemeente Halderberge zo goed mogelijk te houden. Daartoe worden regelmatig gezamenlijke activiteiten ontplooid. Door elkaar te ontmoeten vullen ondernemers elkaar aan, breiden hun netwerk uit en leren van elkaar.

Initiatieven
Regelmatig kunnen de inwoners van Bosschenhoofd mooie prijzen winnen met de acties die de vereniging organiseert. Zo maakte begin december 2003 elke deelne(e)m(st)er aan de winkelactie kans op een feestpakket ter waarde van e 75,00 als hij/zij de roepnaam van de baby van Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima zou raden. De tweede grote actie in december was de kerstactie "Verlicht Bosschenhoofd", die samen met voetbalverenging DEVO werd georganiseerd. Zij plaatsten net zoals in voorgaande jaren ruim 150 kerstbomen in de Pastoor van Breugelstraat en betrokken voor het eerst de hele bevolking hierbij. Voor de drie mooist verlichte huizen, tuinen of bomen werden 3 kerstpakketten beschikbaar gesteld van respectievelijke 25,00, 50,00 en 75,00.

Het bestuur heeft voor 2004 weer een aantal activiteiten op het programma staan! Naast de jaarlijkse braderie, die de carnavalsstichting in het laatste weekend van augustus organiseert en die door de Ondernemersvereniging wordt ondersteund, zal ruime aandacht worden besteed aan onder andere het Europees Kampioenschap voetballen en aan het 75-jarig bestaan van DEVO.

Bijeenkomsten
Het bestuur, dat uit 6 personen bestaat, vergadert zes keer per jaar en eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden.

Daarnaast organiseert Onder-nemersvereniging Bosschenhoofd voorlichtingsavonden over allerlei onderwerpen, die voor ondernemers van belang zijn, zoals brandveiligheid, inbraakpreventie en fraude. Ook aan de Hollandse Nieuwe zal ruime aandacht worden besteed in de vorm van haringhappen voor leden en genodigden. Regelmatig verspreidt het bestuur een nieuwsbrief onder de leden en komt het verenigingsnieuws in de toekomst te lezen op de website www.0165.nl

Nu nog communiceert het bestuur zowel per post als per e-mail met de leden, in de nabije toekomst zal dat uitsluitend per e-mail gaan gebeuren.

Contact met de gemeente
Met de gemeente Halderberge wordt contact onderhouden over zaken zoals openingstijden van winkels, koopzondagen, het aanvragen van vergunningen en het indienen van bezwaren. Ook over allerlei andere zaken die voor ondernemend Bosschen-hoofd van belang zijn, wordt vanuit de gemeente regelmatig overleg met de Ondernemersvereni-ging gevoerd.

De heer Verhoeff is trots op de grote, actieve ondernemersvereniging van het slechts 2100 inwoners tellende Bosschenhoofd.


...daagt uit
Onno Hoes daagt ondernemers uit

...start
Financiële kennis en capaciteit op maat

...innoveert
Ondernemers ontwikkelen met speciale methode nieuwe ideeën voor bestaande markt

...zoekt
Buitenlandse stagiaires zoeken werkervaring

...koppelt
MKB overspoeld door aanvragen onderwijs

...spreekt
Ex-profwielrenner Hennie Kuiper grote trekpleiter voor Startersnet Bergen op Zoom!

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...verenigt
Port Council maakt zich hard voor gezonde haven

...presenteert
Moerdijk, the right choice in the Rotterdam area

...onderneemt
Outsourcing naar lagelonenlanden

...verricht
Academisch adviesbureau biedt voordeel

...meet
Blijft Breda 'moving ahead'?

...ontstaat
"Wonen én werken binnen onze gastvrije gemeente staan centraal"

...interesseert
Veel belangstelling voor lidmaatschap

...versterkt
Versterken en samenwerken zijn sleutelbegrippen

...woensdrecht bericht
In de Parel van de Zuidwesthoek gaat het blauwe water over in het groene bos

...vervult
"Nassaustad" vervult al eeuwen regiofunctie

...biedt
Kapelle: een veelzijdige gemeente

...revitaliseert
Revitalisering Smokkelhoek: ruimte én allure

...kweekt
Gemeente Kapelle in trek bij glastuinbouw

...verbetert
Programma gemeente Breda en LCH voorziet in degelijke ingrijpende verbetering

...stabiliseert
Stabilisering van grondprijzen in zicht

...leest
In 't kort