In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Revitalisering Smokkelhoek: ruimte én allure

Smokkelhoek is het belangrijkste bedrijventerrein van Kapelle. Door de ligging bij de A58 is de bereikbaarheid prima en de grondprijzen zijn beduidend lager dan elders in het land. Binnenkort start een uitgebreide revitalisering en uitbreiding van dit al wat oudere bedrijventerrein. Hierdoor komt ook nieuwe ruimte voor bedrijvigheid beschikbaar.Smokkelhoek is gelegen tussen de A58 en de spoorlijn. Het bestaat zo'n veertig jaar, zegt wethouder G.J.J. Burger. Naast een aantal kleinere bedrijven zijn hier ook grote ondernemingen te vinden die het lokale economisch belang ontstijgen: De Greenery, Coroos, Prisma Food, Hapro, Kole Transport en Hoondert Staalbouw. Momenteel is de gemeente druk doende met een revitalisering en in- en uitbreiding. In zijn huidige opzet is het bedrijventerrein vrijwel volledig benut. "Smokkelhoek is aangelegd met de kennis van toen", zegt de wethouder. "De infrastructuur is achterhaald; smalle wegen en te veel bochten voor de vrachtwagens van tegenwoordig." De ruimtelijke indeling van het terrein is in de loop der jaren ook wat gefragmenteerd geraakt. Uit een enquête onder de op Smokkelhoek gevestigde bedrijven kwam een groot aantal knelpunten naar voren, die betrekking hadden op onder meer de interne en externe bereikbaarheid van het terrein, parkeren, laden en lossen op Smokkelhoek in het algemeen en bij de bedrijven zelf en de ruimtelijke structuur van het terrein.

Ondernemersvereniging
De gemeente heeft een leidende rol in de aanpak van Smokkelhoek, maar ook bedrijven leveren hun aandeel. De Ondernemersvereniging Smokkelhoek is juist opgericht om de wensen van de hier gevestigde ondernemingen ten aanzien van de revitalisering te behartigen bij de gemeente. Voorzitter is C. van Liere, tevens eigenaar van Intra winkelinrichting op Smokkelhoek. "Toen de eerste plannen bekend werden, hadden wij nog wel de nodige bedenkingen", vertelt Van Liere. "Vooral ten aanzien van de ontsluitingswegen. Maar met de voortgang van het hele besluitvormingsproces zijn er nogal wat wijzigingen aangebracht. Zoals Smokkelhoek er nu uit komt te zien, gaat het behoorlijk in de richting van wat wij graag wilden." De ondernemersvereniging, waarbij vrijwel alle bedrijven op Smokkelhoek zijn aangesloten, houdt zich verder bezig met zaken als de groenstroken en het aanzien van het bedrijventerrein in het algemeen. Iedereen is het erover eens dat Smokkelhoek wel wat meer allure moet krijgen. De ondernemersvereniging kent volgens Van Liere een actief bestuur, dat op regelmatige basis bijeen komt om te praten over actuele kwesties. "De lijnen zijn hier kort. Als er iets speelt kunnen we daar snel op reageren", zegt de voorzitter. De vereniging geeft ook een nieuwsbrief uit voor de leden.

Bereikbaarheid
De wegen op Smokkelhoek gaan flink op de schop. Ze worden verbreed van vijf en een half tot zeven meter, om het huidige type vrachtwagens meer ruimte te geven. Daarbij wordt de Fleerbosseweg doorgetrokken tot aan conservenfabriek Coroos, zodat het bestemmingsverkeer niet meer over de Smokkelhoekweg naar het bedrijf hoeft te rijden. De gemeente ziet zich echter nog geplaatst voor provinciale eisen ten aanzien van de verkeersveiligheid. Kapelle wil vanwege de omvang Smokkelhoek van één naar twee ontsluitingen op de oude Rijksweg. Maar omdat deze weg bij calamiteiten in of bij de Vlaketunnel ook voor het doorgaand verkeer op de A58 beschikbaar moet zijn, wil de provincie het aantal aansluitingen juist beperken. Een parallelweg zou hier de oplossing kunnen zijn.

De bereikbaarheid van het terrein vanaf de snelweg is verder uitstekend. "Een A-locatie voor bedrijven", vindt wethouder Burger. "En ten opzichte van plaatsen als Antwerpen, Brugge, Rotterdam is Kapelle zeer centraal gelegen."

Prijsniveau
De eerste revitalisering zal acht hectare grond opleveren voor nieuwe bedrijvigheid. In totaal moet door in- en uitbreiding 22 hectare nieuwe ruimte worden gerealiseerd. Verschillende nu nog braak liggende agrarische percelen, die zich her en der verspreid tussen de bedrijven bevinden, worden aangekocht. Daarnaast komt in de hallen van De Greenery kantoorruimte vrij.

De grondprijzen liggen in Kapelle al snel op de helft tot een derde van het prijsniveau in Noord-Brabant of de randstad, stelt wethouder Burger. Een ander pluspunt is de rustige, groene werkomgeving. De ambiance is hier bepaald niet slecht. Daarbij komt het streven naar handhaving van een goede beeldkwaliteit na de revitalisering. De gemeente is van zins dat goed in de hand te gaan houden.

Kapelle is in de regiovisie aangewezen als vestigingsgemeente voor nieuwe bedrijven in de agribusiness. Ook daarvoor moet ruimte vrij komen. Met de West-Brabantse ontwikkelingsmaatschappij REWIN heeft Kapelle een tweejarig contract gesloten voor de acquisitie van nieuwe bedrijven in de food gerelateerde sectoren. Daarnaast wil REWIN meedenken over de revitalisering van Smokkelhoek.


...daagt uit
Onno Hoes daagt ondernemers uit

...start
Financiële kennis en capaciteit op maat

...innoveert
Ondernemers ontwikkelen met speciale methode nieuwe ideeën voor bestaande markt

...zoekt
Buitenlandse stagiaires zoeken werkervaring

...koppelt
MKB overspoeld door aanvragen onderwijs

...spreekt
Ex-profwielrenner Hennie Kuiper grote trekpleiter voor Startersnet Bergen op Zoom!

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...verenigt
Port Council maakt zich hard voor gezonde haven

...presenteert
Moerdijk, the right choice in the Rotterdam area

...onderneemt
Outsourcing naar lagelonenlanden

...verricht
Academisch adviesbureau biedt voordeel

...meet
Blijft Breda 'moving ahead'?

...ontstaat
"Wonen én werken binnen onze gastvrije gemeente staan centraal"

...interesseert
Veel belangstelling voor lidmaatschap

...versterkt
Versterken en samenwerken zijn sleutelbegrippen

...woensdrecht bericht
In de Parel van de Zuidwesthoek gaat het blauwe water over in het groene bos

...vervult
"Nassaustad" vervult al eeuwen regiofunctie

...biedt
Kapelle: een veelzijdige gemeente

...revitaliseert
Revitalisering Smokkelhoek: ruimte én allure

...kweekt
Gemeente Kapelle in trek bij glastuinbouw

...verbetert
Programma gemeente Breda en LCH voorziet in degelijke ingrijpende verbetering

...stabiliseert
Stabilisering van grondprijzen in zicht

...leest
In 't kort