In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Ondertekening convenant is start revitalisering Hazeldonk
Programma gemeente Breda en LCH voorziet in degelijke ingrijpende verbetering

Het verbeteren van de bereikbaarheid, het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het optimaliseren van het ruimtegebruik zijn enkele speerpunten uit het convenant dat de gemeente Breda en bedrijfsvereniging Logistic Center Hazeldonk (LCH) hebben ondertekend. Daarmee is de concrete revitalisering van bedrijventerrein Hazeldonk een forse stap dichterbij gekomen.Na een periode van onderzoek, plannen maken en het zoeken naar consensus over uitvoering, breekt nu de realisatie aan. Zowel de gemeente Breda (wethouder A. Adank) als de bedrijvenvereniging Logistic Center Hazeldonk (T. van Tilburg) stellen zich daarvoor garant. In het tussen partijen opgestelde convenant zijn afspraken vastgelegd over de uitwerking van het actieplan 'Revitalisering Hazeldonk' en staat beschreven op welke manier controle over kwaliteit van de uitvoering plaatsheeft. De gemeente en het op Hazeldonk gevestigde -en te vestigen- bedrijfsleven hebben daarbij in gelijke mate zeggenschap. Een externe projectcoördinator begeleidt het samenwerkingsproces en zorgt voor de uitvoering van de punten uit het actieprogramma.

Ingrijpend
Hazeldonk I/II geldt al enkele decennia als het gebied voor bedrijven in de logistieke sector. Hoewel de voorzieningen op en om het terrein aan vernieuwing toe zijn, is de ruim twintig jaar geleden opgerichte bedrijvenvereniging nog absoluut van deze tijd. De meeste hier gevestigde bedrijven zijn erin vertegenwoordigd. Met dat resultaat is Logistic Center Hazeldonk een zeer geschikte partner om de revitalisering van het gebied mee ter hand te nemen. De gemeente erkent het belang van de logistieke sector voor Breda en omgeving nu, maar zeker ook op langere termijn. Beide partners in het 'Convenant Revitalisering Hazeldonk' kiezen dan ook niet voor snelle, cosmetische oplossingen. Het actieprogramma voorziet in een degelijke, ingrijpende verbetering van Hazeldonk.

Speerpunten
- het verbeteren van de bereikbaarheid
- het versterken van de ruimtelijke kwaliteit
- het optimaliseren van het ruimtegebruik
- het verbeteren van de integrale veiligheid
- beter beheer van het terrein

Door de samenwerking binnen het convenant en het aanstellen van de externe projectcoördinator wordt met het beheer van het terrein meteen gestart.

Kosten
Voor de komende drie jaren is in het convenant vastgelegd hoe de betrokken partijen bijdragen aan de managementkosten van het revitaliseringproces. Het eerste jaar neemt de gemeente Breda deze kosten voor honderd procent voor haar rekening. Vanaf het vierde jaar is het de bedrijvenvereniging die deze post op haar begroting neemt.

Overigens heeft de gemeente Breda voor de 'opknapbeurt' van Hazeldonk I/II naast eigen middelen ook een TIPP-subsidie (Tender InvesteringsProgramma Provincie) ontvangen


...daagt uit
Onno Hoes daagt ondernemers uit

...start
Financiële kennis en capaciteit op maat

...innoveert
Ondernemers ontwikkelen met speciale methode nieuwe ideeën voor bestaande markt

...zoekt
Buitenlandse stagiaires zoeken werkervaring

...koppelt
MKB overspoeld door aanvragen onderwijs

...spreekt
Ex-profwielrenner Hennie Kuiper grote trekpleiter voor Startersnet Bergen op Zoom!

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...verenigt
Port Council maakt zich hard voor gezonde haven

...presenteert
Moerdijk, the right choice in the Rotterdam area

...onderneemt
Outsourcing naar lagelonenlanden

...verricht
Academisch adviesbureau biedt voordeel

...meet
Blijft Breda 'moving ahead'?

...ontstaat
"Wonen én werken binnen onze gastvrije gemeente staan centraal"

...interesseert
Veel belangstelling voor lidmaatschap

...versterkt
Versterken en samenwerken zijn sleutelbegrippen

...woensdrecht bericht
In de Parel van de Zuidwesthoek gaat het blauwe water over in het groene bos

...vervult
"Nassaustad" vervult al eeuwen regiofunctie

...biedt
Kapelle: een veelzijdige gemeente

...revitaliseert
Revitalisering Smokkelhoek: ruimte én allure

...kweekt
Gemeente Kapelle in trek bij glastuinbouw

...verbetert
Programma gemeente Breda en LCH voorziet in degelijke ingrijpende verbetering

...stabiliseert
Stabilisering van grondprijzen in zicht

...leest
In 't kort