In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Wethouder M.H.C.M. Lambers:
"Nassaustad" vervult al eeuwen regiofunctie

De gemeente Steenbergen is op 1 januari 1997 ontstaan uit de samenvoeging van De Heen, Dinteloord, Kruisland, Steenbergen en Nieuw-Vossemeer. Met een inwoneraantal van ruim 23.000 is het een van de kleinere gemeentes in Noord-Brabant. Het grondgebied van 16.200 ha bestaat voornamelijk uit akkerbouwgronden. Daarnaast kent Steenbergen een sterke industriële bedrijvigheid. Alle kernen hebben hun eigen karakter behouden. Het gemeentehuis staat in de kern Steenbergen.

Wethouder Michel Lambers bezoekt de weekmarkt
Regiofunctie
In de Middeleeuwen is Steenbergen ontstaan als een zeehaven ten behoeve van de zoutwinning. De naam Steenbergen is samengesteld uit twee woorden: "steen" staat voor "gevangen" en "bergen" zou een "borging" kunnen zijn, ofwel een "beschutte, veilige haven". De "Nassaustad" Steenbergen verkreeg in 1272 stadsrechten en vervult van oudsher een regiofunctie. Het sfeervolle winkelcentrum getuigt daar nadrukkelijk van. De 12.000 inwoners tellende stad heeft van oudsher marktrechten, waarvan nog steeds gebruik wordt gemaakt. Iedere woensdagmiddag is er een weekmarkt, die bezoekers uit de hele omgeving trekt. Bestudeerd wordt, hoe die nog actiever kan worden gemaakt. Het winkelbestand is groot en biedt een veelzijdig assortiment. De gratis parkeervoorzieningen zijn daarop afgestemd. In de winkelstraten is een blauwe zone waar 1,5 uur geparkeerd mag worden. Alle zaken liggen op loopafstand. Vandaar dat het winkelend publiek, ook uit de grote steden, steeds vaker het knusse Steenbergen verkiest boven de omliggende steden. Er zijn naast winkels goede horecamogelijkheden, veel banken en de garagebedrijven bieden een divers aanbod van automerken. De kern Dinteloord met 6000 inwoners, beschikt eveneens over een gevarieerd winkelbestand. Ook in de kleine kernen Kruisland en Nieuw-Vossemeer kunnen de bewoners terecht voor hun dagelijkse boodschappen. Zelfs De Heen met slechts 600 inwoners heeft een eigen winkel. De gemeente heeft een prima contact met de winkeliersverenigingen, met wie ze regelmatig overleg voert. Er wordt alles aan gedaan, het goede winkelklimaat binnen de gemeente te behouden. Daartoe worden de knelpunten steeds aangepakt, zoals het schoonhouden van het centrum van Steenbergen en het terugbrengen van de criminaliteit.

Multicultureel
In Steenbergen wonen veel nationaliteiten, maar van etnische problemen is absoluut geen sprake. De allochtonen zijn volledig geïntegreerd. De locale bevolking was zelfs bedroefd toen het asielzoekerscentrum werd gesloten. Enkele voormalige bewoners, die nog geen permanente status hebben, wonen nog steeds binnen de gemeente.

Steenbergen ligt centraal tussen Rotterdam en Antwerpen

Gevarieerd verenigingsleven
De kernen kennen een gevarieerd verenigingsleven. Naast het carnaval zijn er diverse andere verenigingen, zoals zang-, toneel- en sportverenigingen. De voetbalvereniging Dinteloord speelt in een van de hogere landelijke klassen. In die kern komt ook het nieuwe gemeenschapshuis, waarin onder andere uitvoeringen kunnen worden gehouden voor een 200-koppig publiek.

Ondernemersklimaat
Naast de agrarische ontwikkelingen, onder andere in de glastuinbouw, kent Steenbergen een sterke industriële bedrijvigheid. Bedrijven zoals Fuji Color (PrestoPrint), Pontmeyer, Dawn Food en de Suikerunie hebben Steenbergen als vestigingsplaats gekozen. De uitstekende ligging tussen de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam, maakt Steenbergen aantrekkelijk voor ondernemers.

Wethouder Lambers: "De realisering van het ontbrekende stuk A4, zal deze aantrekkelijkheid nog meer vergroten, temeer daar de bedrijventerreinen direct grenzen aan de nieuwe weg. De gemeente geeft de bedrijfsgrond zelf uit, echter slechts aan bedrijven die werkgelegenheid kunnen garanderen, met als gevolg dat er meer woningen zullen moeten komen. Door bedrijven uit de stad naar de bedrijfsterreinen te verplaatsen, komt op die plaatsen ruimte vrij voor woningbouw. Echter, er mogen maar 30-35 woningen per jaar bijkomen en dat aantal voldoet bij lange na niet in de behoefte. Vooral in de segmenten starters en senioren zijn dringend woningen nodig. Door middel van sturing van de ontwikkelingsplannen zou aan de noordgrens van de kern Steenbergen grond voor circa 300 woningen beschikbaar kunnen komen. Het ziet er nu ook naar uit dat toekomstige woningbouw daadwerkelijk naar voren gehaald mag worden, om in die behoefte te kunnen voorzien. Om het ook voor jongeren aantrekkelijk te maken om in Steenbergen te wonen is er speciaal voor hen een interessante financieringsregeling tot stand gekomen: bij woningen tot e 140.000 kunnen zij een renteloze lening van maximaal e 25.000 krijgen."

De Suikerunie

De gemeente Steenbergen beschikt over drie industrieterreinen. In de kern Steenbergen: Reinierpolder I en II en in Dinteloord: Molenkreek. Reinierpolder I wordt gerevitaliseerd, Reinierpolder II voldoet aan de eisen.

Het in 2001 opgerichte Onder-nemers Platform Steenbergen (OPS), waarin alle kernen zijn vertegenwoordigd, draagt zeer actief bij aan de oplossing van de problemen op de industrieterreinen. De behoefte aan een dergelijk platform was zo groot dat de vereniging al tijdens de eerste bijeenkomst was opgericht en ook al een bestuur had!

Het OPS heeft onder andere de gemeente gevraagd parkmanagement in te stellen op de bedrijventerreinen. Daarvoor zal subsidie door de provincie Noord-Brabant moeten worden verstrekt. Elke 4-6 weken vindt overleg plaats tussen de gemeente en het OPS.

Ook de nieuwe burgemeester, de heer J. Hoogendoorn heeft grote belangstelling voor de industrie en is voorstander van een intensieve samenwerking met het platform. Speciaal ten behoeve van de ondernemers in de gemeente is een contactpersoon aangesteld bij wie zij steeds terecht kunnen. De gemeente Steenbergen streeft naar optimale en snelle communicatie.


Fietsveer tussen Steenbergenen Oude Tonge

Onderwijs
Vroeger was er in Steenbergen een agrarisch opleidingscentrum. Helaas is die activiteit onlangs verplaatst naar Bergen op Zoom. Binnen de gemeentegrenzen is nu alleen nog basisonderwijs en VMBO mogelijk. In de regio is behoefte aan versterking van het onderwijs.

Agrarische ontwikkelingen
De heer Lambers: "De agrarische ondernemers worden, zoals vermeld, niet vergeten. Tweemaal per jaar voeren wij overleg met de ZLTO. Er zijn goede akkerbouw- en weidevoorzieningen met afvoerkanalen in Steenbergen.

Verder overleggen wij met Bergen op Zoom over de realisatie van 133 ha glastuinbouw op een perceel aan de gezamenlijke gemeentegrens. Daar zullen diverse producten geteeld gaan worden. De intensieve niet grondgebonden varkens- en pluimveehouderij zal in de toekomst niet verder worden uitgebreid."

Nieuwe bedrijvigheid
De Suikerunie biedt veel werkgelegenheid in de gemeente. Er wordt echter nog niets gedaan met de reststoffen en restwarmte van dit bedrijf. Zij zouden kunnen worden aangewend voor andere agrarische activiteiten. Die nieuwe bedrijvigheid zou een grote impuls geven in de regio. Voor de uitvoering van dat plan is een terrein van 200-300 hectare nodig. Die grond is beschikbaar. De provincie is benaderd om een actieve rol in de realisatie ervan te gaan spelen.

Toerisme
De recreatieve ontwikkelingen richten zich vooral op en rond het water. De gemeente beschikt over 5 jachthavens, zowel gemeentelijke als particuliere. Er is zoveel belangstelling voor de ligplaatsen dat er nog steeds wachtlijsten zijn. De heer Lambers: "Het unieke van de kern Steenbergen is dat je er met je boot tot middenin de stad kunt komen. In de toekomst zal de haven door de aanleg van een vaste brug van de A4 alleen toegankelijk zijn voor schepen met gestreken mast. Steenbergen zal echter altijd een zeer aantrekkelijke watersport- en recreatiegemeente blijven, mede dankzij haar haven midden in de stad en de vele jachthavens in de onmiddellijke omgeving." In 2002 is jachthaven De Schapenput in De Heen met de blauwe vlag onderscheiden. Samen met onder andere de horecaondernemers wordt invulling gegeven, aan het verder promoten van het toerisme.

Er is naast watersport steeds meer fietstoerisme, mede dankzij het gedurende de zomer varende fietsveer Steenbergen-Oude Tonge. Fietspaden worden aangelegd en fietsroutes uitgezet zodat Steenbergen vanuit alle windstreken veilig per fiets bereikbaar is. Binnen de gemeente zijn 2 hotels, een in Steenbergen en een in Dinteloord.

In het stadhuis van Steenbergen is een VVV-informatiepost ingericht waar de bezoeker terecht kan voor informatie over recreatieve, toeristische en culturele evenementen in de gemeente en in de regio.

Ambachtelijk
"De gemeente Steenbergen probeert zoveel mogelijk economische ontwikkeling mogelijk te maken, maar doet er tegelijkertijd alles aan, het ambachtelijke karakter van de kernen te behouden. Daarvoor is veel bedrijfsruimte nodig.

Binnen de bebouwing mogen alleen bedrijven worden gevestigd die onder de lage milieucategorieën vallen. Aan die eis wordt nog steeds voldaan", aldus de wethouder.

Informatie
Gemeente Steenbergen
Postadres: Postbus 6,
4650 AA Steenbergen

Gemeentehuis: Kaaistraat 47,
4651 BM Steenbergen
Tel: 0167 - 54 34 34
Fax: 0167 - 54 34 99
E-mail: [email protected]
Internet: www.gemeente-steenbergen.nl


...daagt uit
Onno Hoes daagt ondernemers uit

...start
Financiële kennis en capaciteit op maat

...innoveert
Ondernemers ontwikkelen met speciale methode nieuwe ideeën voor bestaande markt

...zoekt
Buitenlandse stagiaires zoeken werkervaring

...koppelt
MKB overspoeld door aanvragen onderwijs

...spreekt
Ex-profwielrenner Hennie Kuiper grote trekpleiter voor Startersnet Bergen op Zoom!

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...verenigt
Port Council maakt zich hard voor gezonde haven

...presenteert
Moerdijk, the right choice in the Rotterdam area

...onderneemt
Outsourcing naar lagelonenlanden

...verricht
Academisch adviesbureau biedt voordeel

...meet
Blijft Breda 'moving ahead'?

...ontstaat
"Wonen én werken binnen onze gastvrije gemeente staan centraal"

...interesseert
Veel belangstelling voor lidmaatschap

...versterkt
Versterken en samenwerken zijn sleutelbegrippen

...woensdrecht bericht
In de Parel van de Zuidwesthoek gaat het blauwe water over in het groene bos

...vervult
"Nassaustad" vervult al eeuwen regiofunctie

...biedt
Kapelle: een veelzijdige gemeente

...revitaliseert
Revitalisering Smokkelhoek: ruimte én allure

...kweekt
Gemeente Kapelle in trek bij glastuinbouw

...verbetert
Programma gemeente Breda en LCH voorziet in degelijke ingrijpende verbetering

...stabiliseert
Stabilisering van grondprijzen in zicht

...leest
In 't kort