In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Vakbonden dreigen najaarsakkoord te boycotten

Werkgevers- en werknemersorganisaties willen het kabinet dwingen om hun advies over de WAO over te nemen. De sociale partners zijn het in de Sociaal-Economische Raad (SER) unaniem eens geworden over de nieuwe keuringscriteria voor de WAO. Deze zijn soepeler dan het kabinet voor ogen staan.

FNV-bestuurder T. Heerts dreigt dat het consequenties zal hebben voor de uitvoering van het najaarsakkoord wanneer het kabinet de SER-adviezen niet respecteert. Hij noemt het een 'alles of niets discussie' met het kabinet. Het kabinet heeft bij het sluiten van het najaarsakkoord beloofd het SER-advies over een nieuw WAO-stelsel over te nemen. Voorwaarde is wel dat de instroom van nieuwe arbeidsongeschikten wordt beperkt tot maximaal 25.000.

Rechtvaardig
'Als die instroom van 25.000 wordt gehaald, is het onnodig en ook niet helemaal rechtvaardig nog strengere keuringscriteria op te stellen', stelt directeur sociale zaken J. van den Braak van VNO-NCW. Volgens hem heeft in het kabinetsvoorstel een arbeidsongeschikte werknemer die eerst een ton verdiende en nu alleen nog maar de vloer kan dweilen geen recht op WAO. 'Dat kun je geen verzekering meer noemen.' De SER wil voorlopig nog niet reageren op geplande kabinetsingrepen in de WW.

Bron: ANP

Julianakanaal is enige verbinding Oost-Nederland en België

De afsluiting van het Julianakanaal kost 100.000 euro per dag, schat verladersorganisatie EVO. Het kanaal is de enige vaarverbinding tussen Oost-Nederland en België. Per dag varen er ongeveer tachtig schepen doorheen.

Schepen van en naar België moeten omvaren via het Belgische Albertkanaal en Zeeland. Dat is een lange en daardoor kostbare omweg. Volgens de EVO is de Beatrixhaven in Maastricht onbereikbaar geworden. De extra kosten ontstaan door het omvaren en doordat bedrijven gedwongen zijn goederen over de duurdere weg aan- en af te laten voeren. Het kanaal is afgesloten nadat bij Stein een deel van de dijk weg is geslagen. De EVO verwacht problemen als de afsluiting langer gaat duren dan enkele dagen.

Bron: ANP

Een op de 25 werknemers zit ziek thuis

Het ziekteverzuim in het bedrijfsleven daalt sterk. In het derde kwartaal van 2003 nam het verzuim met bijna eenvijfde af ten opzichte van een jaar eerder. Het ziekteverzuim is gezakt naar gemiddeld 4,1 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit betekent dat gemiddeld een op de vijfentwintig werknemers ziek thuis bleef. Een jaar eerder lag het ziekteverzuim nog op 5,0 procent. Wel is in het derde kwartaal het ziekteverzuim door de vakantieperiode altijd relatief laag. Het is het derde opeenvolgende kwartaal dat het ziekteverzuim in het bedrijfsleven daalt. De daling was in de eerste twee kwartalen wel minder sterk.

Landbouw en visserij
Het ziekteverzuim daalde het sterkst in de landbouw en visserij. In die sector nam het in een jaar af van 3,5 naar 2,2 procent. De sector industrie en bouwnijverheid kende een daling van 0,6 procentpunt naar 4,9 procent.

Bron: zibb.nl

Kabinet laat 22.000 werknemers uit Polen toe

Het kabinet laat maximaal 22.000 werknemers toe uit Polen, Tsjechië, Hongarije en de zeven andere nieuwe lidstaten. Als dat aantal voor mei 2005 daadwerkelijk dreigt te worden gehaald, neemt het een nieuw besluit.

Minister Zalm van Financiën wilde de grenzen gesloten houden voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten. Minister Brinkhorst van Economische Zaken wees erop dat de toelating van Spanje en Portugal ook niet heeft geleid tot een grote toestroom van werknemers uit die landen. Een belangrijke afweging was bovendien de verwachting die bij Midden- en Oost-Europese staten is gewekt dat ons land de grenzen niet zou sluiten. Het tweede paarse kabinet (1998-2002) had dat duidelijk gemaakt.

Werkloosheid
Vanwege de groeiende werkloosheid in Nederland heeft het kabinet toch een maximum gesteld. 'We erkennen het vrij verkeer van werknemers, maar gaan niet voorbij aan de effecten op onze arbeidsmarkt', aldus premier Balkenende. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat 10.000 Polen en andere Oost-Europeanen jaarlijks in Nederland werk zullen zoeken.

Bron: ANP

Angst weerhoudt veel ondernemers van uitvoer

Nederland loopt tienduizenden banen en miljarden euro's mis als de overheid de Nederlandse uitvoer niet vergemakkelijkt. Het midden- en kleinbedrijf in de industrie komt nu nog te veel problemen tegen bij de export, stelt MKB-Nederland.

Als de overheid ingrijpt, komen er de komende jaren ongeveer 20.000 industriële exporteurs bij. Dit levert mogelijk 46.000 banen en 6,7 miljard euro extra op, aldus MKB-Nederland. Doet de overheid niks, dan groeit het aantal banen in het industriële midden- en kleinbedrijf de komende vijf jaar met 'slechts' 6.500. Het aantal exporteurs neemt dan met 5.500 toe. Dit brengt 1,13 miljard euro extra in het laatje.

Angst
Volgens de ondernemersorganisatie zijn er nog veel ondernemers die niks uitvoeren uit angst dat ze niet betaald krijgen. MKB-Nederland wil dat overheid een waarborgfonds in het leven roept om de financiële risico's te beperken. De overheid kan daarnaast de papieren rompslomp verminderen. Dit zou op Europees niveau ook moeten worden aangepakt. Ook moet in kaart worden gebracht wat de verschillen zijn tussen de belastingen en heffingen in de Europese landen. Ambassades zouden ondernemers kunnen informeren over lokale wetten en regelgeving.

Bron: ANP
...daagt uit
Onno Hoes daagt ondernemers uit

...start
Financiële kennis en capaciteit op maat

...innoveert
Ondernemers ontwikkelen met speciale methode nieuwe ideeën voor bestaande markt

...zoekt
Buitenlandse stagiaires zoeken werkervaring

...koppelt
MKB overspoeld door aanvragen onderwijs

...spreekt
Ex-profwielrenner Hennie Kuiper grote trekpleiter voor Startersnet Bergen op Zoom!

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...verenigt
Port Council maakt zich hard voor gezonde haven

...presenteert
Moerdijk, the right choice in the Rotterdam area

...onderneemt
Outsourcing naar lagelonenlanden

...verricht
Academisch adviesbureau biedt voordeel

...meet
Blijft Breda 'moving ahead'?

...ontstaat
"Wonen én werken binnen onze gastvrije gemeente staan centraal"

...interesseert
Veel belangstelling voor lidmaatschap

...versterkt
Versterken en samenwerken zijn sleutelbegrippen

...woensdrecht bericht
In de Parel van de Zuidwesthoek gaat het blauwe water over in het groene bos

...vervult
"Nassaustad" vervult al eeuwen regiofunctie

...biedt
Kapelle: een veelzijdige gemeente

...revitaliseert
Revitalisering Smokkelhoek: ruimte én allure

...kweekt
Gemeente Kapelle in trek bij glastuinbouw

...verbetert
Programma gemeente Breda en LCH voorziet in degelijke ingrijpende verbetering

...stabiliseert
Stabilisering van grondprijzen in zicht

...leest
In 't kort