In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

'de Ondernemer' hét informatieblad voor het bedrijfsleven in de regio
5 jaar 'de Ondernemer'

Er wordt wel eens gezegd 'Wat goed is, komt snel!'. Dat gaat ongetwijfeld op voor 'de Ondernemer'. Deze maand is het exact vijf jaar geleden, dat de allereerste uitgave van 'de Ondernemer' in West-Brabant het daglicht zag.


V.l.n.r. Johan v.d. Kieboom, Paul Janssen en Jos van Dongen.

Johan van den Kieboom (Bladmanager), Jos van Dongen (Sr Accountmanager) en Paul Janssen (Accountmanager) blikken terug op de start en de veelbewogen vijf jaar, waarin 'de Ondernemer' voor heel wat bedrijven in de regio uitgegroeid is tot hét communicatiemiddel in de zakelijke markt. Uiteraard wordt er ook vooruitgekeken naar hoe dit succes niet alleen geconsolideerd, maar wellicht naar een nog hoger plan getild kan worden.

Positieve berichtgeving
Het feit dat u na vijf jaar, nog steeds iedere eerste woensdag van de maand tegelijk met uw dagblad 'de Ondernemer' in de bus krijgt, betekent dat 'de Ondernemer' gewaardeerd wordt door haar doelgroep: de ondernemers uit de regio. Een duidelijke visie ligt er aan 'de Ondernemer' ten grondslag: een business-to-business blad, dat een regionale functie vervult. "Na vijf jaar heeft dit idee nog niets aan kracht ingeboet," laat Johan van den Kieboom weten. "Zo is bijvoorbeeld niet de switch naar een 'glossy' gemaakt, of heeft er een verschuiving plaatsgevonden richting de detailhandel. De ondernemers in deze regio beschouwen wij als onze doelgroep en er wordt verslag gedaan van alles wat zij op hun pad (kunnen) vinden. 'de Ondernemer' wordt gemaakt door een klein, hecht team dat elkaar scherp houdt en van kritiek durft te voorzien. Ongetwijfeld staat dat aan de basis van het succes. Erg belangrijk vinden we het verder, dat de redactie onafhankelijk te werk gaat, zodat er objectieve, niet gekleurde teksten zijn te lezen." "Teksten die bovendien licht van toon zijn, zonder dat dit ten koste van de inhoud gaat," valt Paul Janssen hem bij. "Daarnaast is bewust gekozen voor een positieve berichtgeving van zaken," vervolgt Johan van den Kieboom. "Hiermee hebben we gebroken met een traditie, die al vele jaren in zo'n beetje de gehele media zichtbaar is en waarbij voornamelijk het negatieve wordt belicht. Dit alles heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen."

Naamsbekendheid
Het spreekt voor zich dat ook 'de Ondernemer' heeft moeten afrekenen met de overbekende kinderziektes, maar het succes kreeg toch al vrij snel de overhand. Zo zeer zelfs dat 'de Ondernemer' West-Brabant alweer ruim twee jaar geleden gezelschap kreeg van een Zeeuwse editie, die hard op weg is het Brabantse succes te evenaren en nu al marktleider in de business-to-business uitgaven aldaar is. Op dit moment heeft Wegener bij iedere krantentitel een uitgave van 'de Ondernemer'. Jos van Dongen: "De naamsbekendheid is in de loop der jaren echt enorm gegroeid. Moesten we vijf jaar geleden nog genoegen nemen met een plaats onderdaan die befaamde ladder. Inmiddels zijn we marktleider, waardoor we veel gemakkelijker bij succesvolle ondernemers binnenkomen." De groeiende naamsbekendheid houdt gelijke tred met de kwaliteit en waarde die aan 'de Ondernemer' wordt meegegeven. Zo zijn er door de jaren heen nauwe samenwerkingsverbanden aangegaan met onder andere de Kamer van Koophandel Brabant en Zeeland, Rewin, Syntens, heel wat lokale en provinciale overheden, bedrijfsverenigingen en organisatiebureaus. "Dat geeft natuurlijk een enorme betrouwbaarheid aan ons product mee," aldus Paul Janssen. "Tezamen met de, met name voor een business-to-business uitgave, zeer hoge oplage zorgt dit ervoor, dat ondernemers zich graag aan ons blad verbinden."

Succesvol
En nu? Want succes krijgen is één, het behouden vraagt misschien nog wel meer aan daadkracht, creativiteit en doorzettingsvermogen. "We blijven elkaar scherp houden, brengt Johan van den Kieboom naar voren. "Iedere uitgave wordt weer opnieuw geëvalueerd, waarbij gekeken wordt of we nog steeds voldoen aan de doelstellingen die bij aanvang op tafel zijn gelegd. Om onze visie te toetsen zullen we binnen enkele maanden een lezersonderzoek houden onder een representatieve groep ondernemers. Doel is duidelijk krijgen of onze doelgroep zich nog steeds volledig herkent in de huidige bladformule en anderzijds welke mogelijke veranderingen en verbeteringen we in hun ogen aan kunnen brengen aan 'de Ondernemer'".

Reputatie
"Met de specials willen we ons dan ook gaan bewegen in markten waar we tot op heden nog niet echt een voet aan de grond hebben. Zo zullen we de komende jaren nog meer branches voor 'de Ondernemer' interesseren en proberen daarmee net zo succesvol te zijn als met bijvoorbeeld onze bedrijfsonroerend goed rubriek," legt Jos van Dongen als voorname doelstelling op tafel. "Uiteraard blijven wij daarnaast alert op de regionale ontwikkelingen in het bedrijfsleven en zal 'de Ondernemer' daar de nodige aandacht aan besteden." Er staat dus flink wat op stapel. "En dat is van het grootste belang," benadrukt Johan van den Kieboom. "Alleen door kritisch te blijven, vernieuwend te zijn en risico's durven nemen kun je nog verder groeien. Want ook voor de komende vijf jaar willen wij onze positie als 'Hét informatieblad voor het bedrijfsleven uit de regio handhaven én waar blijven maken."


...bedenkt
Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

...onderneemt
Het bedrijf voortzetten

...innoveert
Zonder smokkelaars geen innovatie

...presenteert
Syntens presenteert interactief programma

...start
Meer dan alleen een inschrijving

...verheldert
Feedback nuttig

...adviseert
Startersdag op 5 november

...viert
5 jaar de Ondernemer

...verkoopt
Voorbereiding bepaalt succesvolle verkoop

...vertelt
Goed relatiebestand is goud waard

...verwacht
600 Deelnemers verwacht op het Regionaal Ondernemers Congres in Breda

...netwerkt
Tevreden medewerkers, tevreden klanten

...inspireert
Inspirerende aansprekende topondernemers

...durft
Risico's nemen, meer bereiken

...streeft
Groei als doelstelling gevaarlijk

...beweegt
Etten-Leur blijft in beweging

...plant
Etten-Leur in kaart gebracht

...bruist
Etten-Leur bruist!

...vertelt
Wereldwijze ondernemersvoorzitter

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...bouwt
Rolverdeling bouw op de schop

...verhuist
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers

...vraagt
Actuele kantoor- en bedrijfsruimtevraag stijgt