In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

'Traditionele rolverdeling in de bouw op de schop?'

Bedrijfsruimtegebruikers zijn flink in beweging. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Stec Groep en de NVB in het kader van de Database Bedrijfsruimtegebruikers Nederland. Maar liefst vijftien procent van de bedrijfsruimtegebruikers wil verhuizen in de komende drie jaar, elf procent wil uitbreiden op de bestaande locatie.

De verhoudingen in de bouw, de 'normale' rolverdeling en verantwoordelijkheden, zijn aan verandering onderhevig. Afstemming tussen de verschillende betrokken marktpartijen is met het oog op faalkosten essentieel en daarbij hoort ook helderheid in de verantwoordelijkheidsvraag. Uit eerder onderzoek van USP kwam al naar voren dat het voor de meeste partijen in de bouw duidelijk is wie de verantwoordelijkheid draagt, maar dat er nog steeds een grote groep is (afhankelijk van de marktpartij variërend van 13 tot 37 procent) voor wie dat niet duidelijk is. Reden voor Bouwpanel om verder inzicht te krijgen in de rol van de hoofdaannemer, de onderlinge samenwerking en in welke mate de uitvoerende marktpartij verantwoordelijk is.
Bouwpanel heeft de verschillende marktpartijen de volgende vraag voorgelegd: 'In welke mate verwacht u de komende vijf jaar een verschuiving van de rol van de hoofdaannemer van bouwer naar coördinator?' Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden (48 procent) verwacht dat de hoofdaannemer steeds meer de rol van coördinator zal gaan vervullen en steeds minder zelf zal gaan bouwen. Er zijn hierbij geen opmerkelijke verschillen aan te wijzen tussen de verschillende marktpartijen onderling.
Mede doordat men verwacht dat de hoofdaannemer steeds meer de rol van coördinator zal gaan vervullen, verwacht het merendeel (64 procent) van de ondervraagden dan ook dat de verantwoordelijkheid meer en meer bij de uiteindelijke uitvoerder zal komen te liggen. Vooral installateurs zien deze ontwikkeling in (zeer) belangrijke mate (75 procent). Van de architecten daarentegen verwacht een relatief grote groep dit niet (30 procent). De verschuiving van taken en verantwoordelijkheden zal er naar verwachting dan ook toe leiden dat een onderaannemer minder vaak wordt gekozen op basis van prijs voor de korte termijn, maar dat men zich meer en meer zal richten op een lange termijn partnership. Deze ontwikkeling zal er mede toe leiden dat men meer gaat zoeken naar strategische partners. Er zal niet meer per project worden gezocht naar de goedkoopste onderaannemer, maar er zullen meer partnerships tot stand komen.

...bedenkt
Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

...onderneemt
Het bedrijf voortzetten

...innoveert
Zonder smokkelaars geen innovatie

...presenteert
Syntens presenteert interactief programma

...start
Meer dan alleen een inschrijving

...verheldert
Feedback nuttig

...adviseert
Startersdag op 5 november

...viert
5 jaar de Ondernemer

...verkoopt
Voorbereiding bepaalt succesvolle verkoop

...vertelt
Goed relatiebestand is goud waard

...verwacht
600 Deelnemers verwacht op het Regionaal Ondernemers Congres in Breda

...netwerkt
Tevreden medewerkers, tevreden klanten

...inspireert
Inspirerende aansprekende topondernemers

...durft
Risico's nemen, meer bereiken

...streeft
Groei als doelstelling gevaarlijk

...beweegt
Etten-Leur blijft in beweging

...plant
Etten-Leur in kaart gebracht

...bruist
Etten-Leur bruist!

...vertelt
Wereldwijze ondernemersvoorzitter

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...bouwt
Rolverdeling bouw op de schop

...verhuist
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers

...vraagt
Actuele kantoor- en bedrijfsruimtevraag stijgt