In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Kansen voor goede vastgoedontwikkeling
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers hoog

De afbakening van taken en verantwoordelijkheden in de bouw is aan verandering onderhevig. Onderzoeksbureau USP heeft onder haar Bouwpanel (www.bouwpanel.nl) binnen diverse marktpartijen de vraag voorgelegd in welke mate de komende vijf jaar de rol van de hoofdaannemer zal verschuiven naar coördinator, de verantwoordelijkheid meer en meer zal komen te liggen bij de onderaannemer en hoe de samenwerking met vaste partners zich zal ontwikkelen. Van de geënquêteerde marktpartijen zien met name installateurs en aannemers B&U een ontwikkeling naar partnerships.

De afgelopen twee jaar is acht procent van de bedrijven verhuisd. Dit zijn opvallend hoge cijfers, zeker gezien de nog matige conjunctuur. Ook bij de vorige meting (2002) was de dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers zo hoog. Deze gebruikersdynamiek schept kansen voor goede vastgoedontwikkeling op de juiste locaties en op voorsorteren op aantrekkende conjunctuur.

Voor de tweede keer heeft de Stec Groep uitgebreid onderzoek gedaan onder de bedrijfsruimtegebruikers in Nederland. Een representatieve database van ruim duizend bedrijfsruimtegebruikers levert nieuwe inzichten en kengetallen. De Stec Groep - adviesbureau op het terrein van economische ontwikkeling en vastgoed - ontwikkelde de nieuwe database in 2002 en heeft deze sindsdien ingezet bij veel studies op het gebied van bedrijventerreinen. Het nieuwe onderzoek naar bedrijfsruimtegebruikers is dit maal in samenwerking met NVB Nederlandse Vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers verricht.

Enkele belangrijke conclusies uit het nieuwe onderzoek:

  • Slechts zeven procent van de bedrijven heeft verhuisplannen uitgesteld vanwege de huidige laagconjunctuur
  • 72 Procent van de bedrijven is eigenaar van het gebouw, 27 procent huurt. Net als de vorige meting (2002) blijkt het aandeel huurders in de markt groter dan alom wordt aangenomen; vooral in de Randstad wordt veel gehuurd (36 procent). Kleine huurders huren meer (30 procent), net als bedrijven met een groot aandeel kantoorvloer ten opzichte van de hal
  • De huurcontracten zijn meestal lang: 24 procent van de huurders heeft een contract van tenminste 10 jaar;
  • 42 Procent van de bedrijven huurt voor minder dan vijftig euro per vierkante meter per jaar. De rest van de bedrijven betaalt meer huur, 19 procent van de bedrijven zelfs meer dan honderd euro per vierkante meter per jaar. In de Randstad zijn de gemiddelde huren het hoogst, gevolgd door Zuid-Nederland en Oost-Nederland. Hoge huren worden betaald in centrumgebieden van steden en buiten bedrijventerreinen (op de zogenaamde informele locaties). Vooral kleine bedrijfsruimtegebruikers betalen relatief hoge huur, net als bedrijfsruimtegebruikers met een hoog aandeel kantoorvloer
  • De locatiefactoren voor bedrijven zijn amper veranderd: op terreinniveau worden ontsluiting per auto, uitstraling van de omgeving en nabijheid bij de huidige vestiging als cruciaal benoemd, op gebouwniveau gaat het om uitstraling van het gebouw, parkeergelegenheid en uitbreidingsmogelijkheden
  • Bedrijven op een bedrijventerrein zijn tevreden met hun locatie. Ze hebben bij hervestiging een grote voorkeur voor een stadsrandlocatie (58 procent) of snelweglocatie (40 procent). Slechts enkele procenten van de bedrijven wil graag verspreid in de wijk of in het centrum van een stad gevestigd zijn.

Database
In de praktijk kunnen overheden met de database de planning en invulling van bedrijventerreinen meer laten aansluiten op de vraag. Vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars krijgen veel meer inzicht in de gebruiker van gebouwen. Er is door de database veel informatie beschikbaar over de verschillende typen gebruikers van bedrijfsruimte en hun huisvestingseisen; inzicht dat in de kantorenmarkt en woningmarkt al veel langer gebruikelijk is.
Dat is ook de reden waarom de database dit jaar in nauwe samenwerking is verricht met de NVB. Stec Groep en NVB zullen komend half jaar regelmatig nieuwe inzichten uit de database publiceren.


...bedenkt
Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

...onderneemt
Het bedrijf voortzetten

...innoveert
Zonder smokkelaars geen innovatie

...presenteert
Syntens presenteert interactief programma

...start
Meer dan alleen een inschrijving

...verheldert
Feedback nuttig

...adviseert
Startersdag op 5 november

...viert
5 jaar de Ondernemer

...verkoopt
Voorbereiding bepaalt succesvolle verkoop

...vertelt
Goed relatiebestand is goud waard

...verwacht
600 Deelnemers verwacht op het Regionaal Ondernemers Congres in Breda

...netwerkt
Tevreden medewerkers, tevreden klanten

...inspireert
Inspirerende aansprekende topondernemers

...durft
Risico's nemen, meer bereiken

...streeft
Groei als doelstelling gevaarlijk

...beweegt
Etten-Leur blijft in beweging

...plant
Etten-Leur in kaart gebracht

...bruist
Etten-Leur bruist!

...vertelt
Wereldwijze ondernemersvoorzitter

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...bouwt
Rolverdeling bouw op de schop

...verhuist
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers

...vraagt
Actuele kantoor- en bedrijfsruimtevraag stijgt