In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

'Aanleg A4 is belangrijk voor heel Europa'

"De aanleg van de A4 is niet alleen voor West-Brabant belangrijk en ook niet alleen voor Nederland. Als de goederenstroom vanuit en naar de havens soepeler verloopt, geeft dat enorme impulsen aan de bedrijvigheid in de hele Rijn Schelde-Delta." Dat zegt plaatsvervangend directeur Marcel Voeten van de Kamer van Koophandel West-Brabant, die bovendien pleit voor de ontwikkeling van bedrijvigheid langs de A4.


De A4 wordt naast de A16 een serieuze alternatieve noord-zuid wegverbinding. Foto: Erald v.d. Aa

De provincie Noord-Brabant en minister Peijs van Verkeer en Waterstaat bereikten op 13 oktober een akkoord over de aanleg en financiering van de A4 tussen Bergen en Zoom en Dinteloord. Zowel Provincie als Rijk financieren ieder nog 15 miljoen euro extra om de aanleg van dit wegdeel te kunnen realiseren als volwaardige autosnelweg. Ervan uitgaande dat het tracébesluit er nu ligt, zodat het in 2006 onherroepelijk is, durft de KvK er eindelijk op te vertrouwen dat de A4 er komt. En die aanleg is zeker niet te vroeg. "De prognoses voor de toename van het verkeer tussen Rotterdam en Antwerpen liegen er niet om. Zo zal alleen al het vrachtverkeer tussen deze twee mainports de komende jaren meer dan verdubbelen. Nu er, naast de A16, een serieuze alternatieve noord-zuid wegverbinding komt, wordt de situatie veel minder kwetsbaar," aldus plaatsvervangend directeur Marcel Voeten. De KvK benadrukt dat de A4 wat haar betreft niet alleen bestemd moet worden als puur een transportas. Ze ziet langs de A4 mogelijkheden voor bedrijvigheid.

Multimodale mainport
De A4 is de meest rechtstreekse verbindingsroute tussen de mainports Amsterdam/Schiphol, Rotterdam en Antwerpen. Bij Antwerpen wordt aangesloten op infrastructuur die verder Europa invoert. Het gebied waar de route A4 is geprojecteerd is één grote multimodale mainport van zee-, lucht- en berichtenverkeer. Deze metropool behoort tot de wereldtop. In Europa vervult zij dezelfde mondiale mainportfunctie die New York en Los Angeles in Amerika vervullen en in Azië vooralsnog Tokyo, Hongkong en Singapore. Niet voor niets wordt wel gesproken van ´the gateway to Europe´. De Nederlandse en Belgische zeehavens in het gebied zorgen voor ruim tweederde (!) van de West-Europese goederenoverslag. Het gebied is dus van cruciaal belang voor heel Europa.


...waarschuwt
Semigres over suc6vol ondernemen

...werkt
Poolse arbeidskrachten zijn gemotiveerd

...vertrouwt
REWIN ondersteunt bedrijven met uitbreidingsplannen

...begeleidt
Samenwerking Provincie Noord-Brabant en Syntens

...bereikt
De aanleg van de A4

...verlicht
Eindejaars­bijeenkomst KvK

...innoveert
Nieuwe Innovatievouchers beschikbaar

...denkt
Creatieve ondernemers genomineerd

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderschrijft
Gezamenlijk het goud van Bergen op Zoom delven

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...bouwt
Extra zekerheid voor de consument

...werkt
Werken aan vernieuwing en vertrouwen binnen de sector

...ontvangt
Het bekroonde resultaat van een jaar lang bouwen

...realiseert
Werken in een vernieuwende sector

...ontwikkelt
Een bijzonder project

...combineert
Raakvlakken met vrijwel alle facetten van de samenleving

...creëert
Het initiëren, ontwikkelen en realiseren van bijzondere projecten

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting

...ontrekt
NVB wil af van grondwaterbelasting