In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De heer J. den Engelsman:
Werken in een vernieuwende sector

De bouw is begonnen aan een nieuwe periode. Dat geldt ook voor het Samenwerkingsver-band Praktijkopleiding Bouw (SPB) en het Markiezaat College (ROC West-Brabant) in Bergen op Zoom. Zij hebben in juni 2005 als uitvloeisel van het in december 2003 gesloten samenwerkingsconvenant een gezamenlijke nieuwbouw gerealiseerd aan de Nobellaan 27. Een prachtig pand, waarvan de bouw in eigen beheer is uitgevoerd door leermeesters en leerlingen van het SPB. Inmiddels biedt het onderdak aan de regionale vakopleidingen timmeren, metselen en schilderen.


De gezamenlijke nieuwbouw gerealiseerd aan de Nobellaan.

SPB West-Brabant en Tholen is een commercieel bedrijf met 230 personeelsleden. Het is in 1983 opgericht door de aannemersbedrijven uit de bouwsector, met name uit de toenmalige NVOB afdeling Brabant-West en Tholen, thans Bouwend Nederland Afdeling Brabant-West en Tholen met als doel het opleiden en begeleiden van vakpersoneel voor de bouw. De organisatie anno 2005 is onderverdeeld in vier B.V.'s: SPB Holding B.V. (gebouwen), SPB B.V. (leerlingen en werknemers), SPB Advies B.V. (bijscholing volwassenen) en SPB Detachering B.V. i.o. De leerling-werknemers zijn fulltime in dienst bij SPB B.V. Zij werken vier dagen per week bij één van de aangesloten bouwbedrijven en komen één dag per week naar de vakopleiding, die wordt verzorgd door het Markiezaat College. Volgens dit werkend lerensysteem hebben zij tevens de garantie dat zij gedurende twee tot vier jaar verzekerd zijn van een baan, als zij hun opleiding met succes hebben doorlopen en het 'klikt' tussen de bouwondernemer en de leerling. Want op die manier hebben beide partijen uitgebreid de gelegenheid om te beoordelen of zij wel of niet bij elkaar passen.

Lukt het niet om leerlingen na het behalen van hun diploma bij erkende leerbedrijven te plaatsen, in hoofdzaak nu om economische redenen, dan krijgen ze volgens dezelfde voorwaarden als bij het werkend lerensysteem een detacheringcontract bij de jongste poot, SPB Detachering B.V. i.o.

Diversiteit
De bouw is een sector met toekomst. Daarin is altijd plaats voor goed opgeleide medewerkers op alle functieniveaus. Goede vakkrachten hebben een gerichte beroepsopleiding gevolgd. "Onze leerlingen komen voornamelijk uit het VMBO, maar ook uit het MBO", vertelt de heer J. den Engelsman, directeur van het SPB. Wij verzorgen opleidingen op 4 niveaus. De leerlingen in Niveau 1 zijn ongeschoold. Zij stromen via een voorscholingstraject van 6 maanden in op een van de andere niveaus. Niveau 2 leidt op tot primaire timmerkracht, metselaar en tegelzetter. Van niveau 2 stroomt circa 50% door naar Niveau 3, de voortgezette opleiding. Niveau 4, BouwTalent, een initiatief van Bouwend Nederland, leidt op tot midden- en hoger kaderfuncties. Op dat, jongste, niveau hebben wij onlangs drie deelnemers aangenomen, waarvan twee zij-instromers. Het grootste deel van onze 220 leerlingen valt onder de niveaus 2 en 3. Jaarlijks stromen zo'n 70 nieuwe leerlingen in. Ook verzorgen wij avondopleidingen voor leerlingen vanaf 20 jaar die 5 dagen per week werken, en bijscholingscursussen voor volwassen bouwlieden en erkende leermeesters. Die hebben recht op twee (bij)scholingsdagen per jaar. Voor hen maakt SPB Advies B.V. samen met Bouwradius, het landelijke beroepsorgaan een (bij)scholingsplan, waarin verplichte onderwerpen zoals VCA en bedrijfshulpverlening zijn opgenomen."

Betrokkenheid ouders
Het SPB betrekt de ouders van leerlingen voortdurend bij het opleidingsproces. Regelmatig organiseren het SPB en het Markiezaat College voorlichtingsavonden, waarvoor ook de ouders van de toekomstige leerlingen worden uitgenodigd. Ook bij het intakegesprek kunnen zij aanwezig zijn. Na indiensttreding volgt een proefperiode van drie maanden, daarna vindt een evaluatiegesprek plaats met de leerling en zijn ouders. De opleidingscoördinator bezoekt viermaal per jaar het leerbedrijf en informeert regelmatig bij het Markiezaat College naar de vorderingen. Zijn er problemen, dan is hij binnen 24 uur op de bouwplaats. Over al deze contacten worden ook de ouders geďnformeerd. Indien nodig, voert de opleidingscoördinator tussendoor overleg met hen.

Jong geleerd...
Het SPB besteedt veel aandacht aan voorlichting aan jongeren. De heer Den Engelsman: "Tweemaal per jaar organiseren wij samen met het Markiezaat College en andere bouwopleidingsinstituten een voorlichtingsbijeenkomst voor de tweede klassen VMBO. En elk jaar bezoeken zo'n 700 leerlingen uit groep acht van de basisscholen uit de regio onze opleiding. Op die manier weten zij al op heel jonge leeftijd dat de bouw enorm veel uitdagingen biedt, op alle niveaus".

Verticaal ontplooien
"Ons jongste product is het 'verticaal' aanbieden van leerlingen, dat biedt perspectief voor leerlingen die van uitdagingen houden en voor ondernemers die hun werknemers kansen willen bieden, zich verder te ontplooien binnen het bedrijf. Een van onze prioriteiten is ons nieuwe communicatieplan. Hieronder wordt onder andere verstaan een betere informatie-uitwisseling tussen het bedrijfsleven en het SPB en een nieuwe folderlijn. Daarin gaan wij aan deze nieuwe uitdaging ruimschoots aandacht besteden. Met een technische opleiding, gecombineerd met een ruime praktijkervaring kan iedereen doorgroeien naar een topfunctie in de bouw!", besluit de heer Den Engelsman.

Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw (SPB)
Postbus 755
4600 AT Bergen op Zoom
T 0164 25 63 94
F 0164 26 60 37
E-mail: info@samenwerkingsverband.nl
Internet: www.samenwerkingsverband.nl


...waarschuwt
Semigres over suc6vol ondernemen

...werkt
Poolse arbeidskrachten zijn gemotiveerd

...vertrouwt
REWIN ondersteunt bedrijven met uitbreidingsplannen

...begeleidt
Samenwerking Provincie Noord-Brabant en Syntens

...bereikt
De aanleg van de A4

...verlicht
Eindejaars­bijeenkomst KvK

...innoveert
Nieuwe Innovatievouchers beschikbaar

...denkt
Creatieve ondernemers genomineerd

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderschrijft
Gezamenlijk het goud van Bergen op Zoom delven

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...bouwt
Extra zekerheid voor de consument

...werkt
Werken aan vernieuwing en vertrouwen binnen de sector

...ontvangt
Het bekroonde resultaat van een jaar lang bouwen

...realiseert
Werken in een vernieuwende sector

...ontwikkelt
Een bijzonder project

...combineert
Raakvlakken met vrijwel alle facetten van de samenleving

...creëert
Het initiëren, ontwikkelen en realiseren van bijzondere projecten

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting

...ontrekt
NVB wil af van grondwaterbelasting