In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Het bekroonde resultaat van een jaar lang bouwen

Tijdens de Eindejaarsbijeen-komst van de Kamer van Koophandel West-Brabant heeft burgemeester Marcel Fršnzel van Woensdrecht 'De Bronzen Baksteen 2004' ontvangen uit handen van KvK-voorzitter Jan Schipper. Het massieve object symboliseert de erkenning voor een gemeente die het afgelopen jaar het best gepresteerd heeft in de woningbouw. Woensdrecht heeft 114% van haar geprognotiseerde nieuwbouwwoningen gerealiseerd.


Burgemeester Marcel Fršnzel.

De bouwsector is een belangrijke aanjager van de economie. De woningbouw in West-Brabant loopt, mede dankzij complexe regelgeving, vertraging op. De Kamer van Koophandel wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van de bouwsector en reikt daartoe sinds 2004 jaarlijks twee 'Bronzen Bakstenen' uit, een aan een landelijke gemeente en aan een stedelijke gemeente die in het betreffende jaar het best gepresteerd hebben in de woningbouw. Woensdrecht kreeg deze eerste "Bronzen Baksteen" als landelijke gemeente. Die voor de stedelijke gemeente ging naar Etten-Leur.

Hand in hand
Burgemeester Fršnzel: "In de gemeente Woensdrecht gaan de werk- en woongelegenheid hand in hand. Wij willen economisch groeien en dat realiseren wij op diverse manieren. Onze grootste werkgever de Vliegbasis Woensdrecht, mag ondanks de inkrimping bij defensie voor een deel ook de positieve effecten daarvan ervaren. Diverse onderdelen van de luchtmacht zijn verplaatst naar Woensdrecht. Ook de zorgen bij Stork-Fokker zijn voorbij, nu Fokker Services en Fokker Elmo wellicht de vruchten plukken van de komst van de nieuwe Joint Strike Fighter. Dit alles levert ons extra arbeidsplaatsen op en dat vraagt dan weer om nieuwe woningen. De verhoging van onze woningbouwinspanning heeft vorig jaar onder leiding van wethouder Pim Meeuwisse geleid tot 'De Bronzen Baksteen', een erkenning waar we trots op zijn en die een stimulans is om op de ingeslagen weg voort te gaan. Dat doen we ook, want we hebben veel woningen nodig!"

Juiste balans
"In Woensdrecht, de groene gemeente op de Brabantse Wal vindt u de juiste balans tussen werken, wonen en recreŽren", verzekert wethouder Meeuwisse. "Dat begint bij werken. Werkgelegenheid hebben wij kunnen creŽren. Vervolgens moeten wij verantwoord bouwen. Dat wil zeggen dat wij in de komende 5-10 jaar voor elke doelgroep in elke kern woningen moeten hebben, in totaal ruim 1000 stuks (inclusief woonzorgwoningen). Die hoeven wij niet allemaal nieuw te bouwen, wij realiseren ook wooneenheden in vrijgekomen locaties. In Huijbergen hebben wij vorig jaar de woonwijk Sainte Marie opgeleverd. Door de komst van deze 110 woningen kon de plaatselijke winkel openblijven. In de kern Hoogerheide vindt de grootste uitbreiding plaats. Daar wordt druk gebouwd aan plan De Hoef, waar zowel huur- als koopwoningen in diverse uitvoeringen en prijsklassen komen. Naast appartementen worden er grondgebonden woningen op diverse locaties in Hoogerheide gerealiseerd. Het bestemmingsplan voor het hart van de kern wordt uitgewerkt. Daar wordt ook een ondergrondse parkeergarage gebouwd. In de gemeente treedt een lichte vergrijzing op. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat in elke kern een goed verzorgings- en voorzieningenniveau gehandhaafd blijft. In Hoogerheide, Woensdrecht, Ossendrecht en Putte worden in de woon/zorgsfeer respectievelijk 20, 24, 38 en 36 appartementen gerealiseerd en in Huijbergen komt ook een woonzorgcomplex. Aan de bouw van voldoende starterwoningen, maar ook aan levensloopbestendige woningen besteden wij veel aandacht. Alleen op die manier kunnen wij verantwoord bouwen.Wij er trots op dat projecten in de gemeente worden gerealiseerd door plaatselijke bouwbedrijven. Ook de infra heeft aandacht, want er komt in 2008 een nieuwe randweg om Hoogerheide. Het gebied rond de huidige weg zal opnieuw worden ingericht. Verder komt er een Brede School in de gemeente. Allemaal kostbare projecten, die wij mede door medewerking van de provincie kunnen realiseren. Het verenigingsleven bloeit in Woensdrecht. Daaraan en aan cultuur besteden wij veel aandacht. Verder hebben wij in de recreatiesector diverse 'groene' initiatieven tot stand gebracht, zoals midicampings met 40 kampeerplaatsen (mits een agrotoeristische dagattractie wordt geŽxploiteerd) en boerenappartementen in vrijkomende agrarische bebouwing."

Parel op de kroon
Woensdrecht heeft naast een provinciale, een eigen nota voor landgoedontwikkeling opgesteld. De heer Meeuwisse: "Wij vonden dat deze parel op de kroon een impuls voor de gemeenschap moest zijn. De landgoedontwikkeling moet aansluiten op ons bosrijke grondgebied en een verbreding van het bestaande areaal worden. In Putte gaan wij naast het Moretusbos 24 hectare ontwikkelen. Er komen fietspaden en er mogen vier villa's en een verblijf voor toeristen worden gerealiseerd. In Huijbergen sluit het 20 hectare grote terrein van de Vijverhoeve aan op het bos. Deze oude boerderij is in volle glorie hersteld. Het gebouw is zowel van buiten als van binnen Rijksmonument."

Bronzen Baksteen 2005
"De aanmoedigingsprijs van 2004 wordt voortgezet", vertelt Erlin van Vuuren, beleidsadviseur van de Kamer van Koophandel West-Brabant. "Tijdens onze Eindejaarsbijeenkomst op 12 december aanstaande worden 'De Bronzen Bakstenen 2005' uitgereikt aan de gemeenten in West-Brabant die het best gepresteerd hebben. Omdat de bouwnijverheid niet alleen in West-Brabant grote omzetten derft, overwegen wij het initiatief van 'De Bronzen Baksteen' ook buiten de regio te promoten."


...waarschuwt
Semigres over suc6vol ondernemen

...werkt
Poolse arbeidskrachten zijn gemotiveerd

...vertrouwt
REWIN ondersteunt bedrijven met uitbreidingsplannen

...begeleidt
Samenwerking Provincie Noord-Brabant en Syntens

...bereikt
De aanleg van de A4

...verlicht
Eindejaars­bijeenkomst KvK

...innoveert
Nieuwe Innovatievouchers beschikbaar

...denkt
Creatieve ondernemers genomineerd

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderschrijft
Gezamenlijk het goud van Bergen op Zoom delven

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...bouwt
Extra zekerheid voor de consument

...werkt
Werken aan vernieuwing en vertrouwen binnen de sector

...ontvangt
Het bekroonde resultaat van een jaar lang bouwen

...realiseert
Werken in een vernieuwende sector

...ontwikkelt
Een bijzonder project

...combineert
Raakvlakken met vrijwel alle facetten van de samenleving

...creëert
Het initiëren, ontwikkelen en realiseren van bijzondere projecten

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting

...ontrekt
NVB wil af van grondwaterbelasting