In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Gezamenlijk het goud van Bergen op Zoom delven

Burgemeester drs. J.J.M. Polman heeft tijdens de zesde business-to-businessbijeenkomst van MKB-Bergen op Zoom in 2005 op 22 september aan zo'n 60 ondernemers uit de regio uiteengezet waarom het gemeentebestuur hecht aan een goede samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven. Volgens hem heeft Bergen op Zoom potentie: "Het goud ligt er, het moet echter gedolven worden."


Burgemeester van Bergen op Zoom drs. J.J.M. Polman.

Sinds mei 2005 is de heer Polman burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom. Ondanks de zomerperiode heeft hij al veel ondernemers persoonlijk leren kennen. De burgemeester onderschrijft het belang van een sterk netwerk dat de overheid en het bedrijfsleven met elkaar verbindt. Als voormalig ambtenaar op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, fractievoorzitter D66, burgemeester van Noordwijkerhout ťn als voormalig ondernemer kent hij als geen ander de wenselijkheid van 'Samenspel' tussen lokale bestuurders, politici en ondernemers. Burgemeester Polman is positief over het initiatief van MKB-Bergen op Zoom om gezamenlijk met de andere twee Bergse ondernemersverenigingen IKB en BOB+MHG het project 'Samenspel' uit te werken. 'Samenspel' moet leiden tot intensieve communicatie en samenwerking tussen ondernemers en gemeente.

Potentie
Het eerste dat indruk op de burgemeester maakte, is de enorme potentie die Bergen op Zoom al eeuwen heeft geboden en nog steeds biedt. De heer Polman: "Naast die boeiende en levendige geschiedenis, constateer ik hier een goed woonklimaat en gemeenschappen die echt iets voor elkaar willen betekenen. Aan de andere kant vraag ik mij af of wij de potentie van de strategische ligging van Bergen op Zoom ten opzichte van Antwerpen, Rotterdam, Breda en Vlissingen wel voldoende benutten. Bergen op Zoom moet snel en resoluut op de kaart worden gezet. Met andere woorden: wij moeten als overheid, politiek en ondernemers het goud dat hier aanwezig is, snel gezamenlijk gaan delven."

Belang gemeenschap is ieders belang
Om tot een goede uitwerking van de plannen te komen, moet het belang van de gemeenschap centraal staan, zo stelt de burgemeester. "Alle deelnemende partijen moeten dat niet alleen als uitgangspunt nemen, zij moeten dat belang ook uitstralen. Met de uitwerking daarvan kunnen zij gezamenlijk aan de slag gaan. Het zal de relatie tussen gemeente, politiek en bedrijfsleven alleen maar ten goede komen als wij elkanders wensen kennen en weten waar andere partijen mee bezig zijn. Ik vind het heel positief dat het bedrijfsleven hier georganiseerd is, die stap is al gezet."

Samenspel
Voorzitter MKB-Bergen op Zoom Gerard Strien: "Samenspel' is een project, waarmee wij in eerste instantie de dialoog tussen ondernemers en gemeente op gang willen brengen. Als dat gebeurd is, willen we bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten vormgeven aan de toekomst van Bergen op Zoom en haar ondernemersgemeenschap." 'Samenspel' is gestart op 4 juli 2005 met een bijeenkomst van politici en ondernemers. Aan de hand van een inleiding over 'de Wereld om ons heen' door bestuurslid MKB-Bergen op Zoom Ronald van Tol zijn onderwerpen verkend. Zo is er gesproken over mondiale verschuivingen in de wereldhandel, maar ook over de zegen van de vergrijzing en de strategische keuzes van de gemeente.

Programma
"Samenspel' brengt onderwerpen aan, die voor ondernemers en gemeente van belang kunnen zijn. Zij doet dit door ondernemers te interviewen en uit te nodigen deel te nemen aan de dialoog. Momenteel wordt vormgegeven aan de website Samenspel.nu. In november verschijnt een publicatie, waarin ondernemers zich uitspreken over algemene en lokale onderwerpen, zoals Bergen op Zoom als vestigingsplaats, bereikbaarheid van de stad, aantrekkelijkheid van de stad en het product van Bergen op Zoom: wonen, werken, exporteren of toerisme? Op 7 december is er wederom een bijeenkomst met de politiek om weer verder van gedachten te wisselen. Op 6 maart 2006 volgt een debatavond in Stadsschouwburg De Maagd in Bergen op Zoom. Daarna wordt deze periode afgesloten met een tweede publicatie en gaan we werken aan projecten" aldus voorzitter Gerard Strien. "Het gaat uiteindelijk om een beleidsperiode van vier jaar: 2006 - 2010."

Stichting 'Samenspel'
Het project is ondergebracht in de stichting 'Samenspel'. Op dit moment werken er circa 15 ondernemers op vrijwillige basis mee aan dit project. Belangrijke onderwerpen zijn uiteraard de inhoudelijke agenda en het betrekken van ondernemers bij de dialoog. Daarnaast is er aandacht voor het verkrijgen van sponsors, die een bijdrage willen leveren aan de gemeenschap. Een derde onderdeel is de interne organisatie en communicatie en het beheer van de financiŽn. "Het is veel werk, dat je graag verzet, omdat je gelooft in samenwerken en zelf vorm geven aan de toekomst", zegt Ronald van Tol. "Er is al veel steun voor het project, maar meer is welkom. We nodigen ondernemers en politici graag uit deel te nemen aan 'Samenspel".

Het bestuur van de Stichting 'Samenspel' bestaat uit:
Gerard Strien, voorzitter
Ronald van Tol, secretaris
Lya Hazen, penningmeester


...waarschuwt
Semigres over suc6vol ondernemen

...werkt
Poolse arbeidskrachten zijn gemotiveerd

...vertrouwt
REWIN ondersteunt bedrijven met uitbreidingsplannen

...begeleidt
Samenwerking Provincie Noord-Brabant en Syntens

...bereikt
De aanleg van de A4

...verlicht
Eindejaars­bijeenkomst KvK

...innoveert
Nieuwe Innovatievouchers beschikbaar

...denkt
Creatieve ondernemers genomineerd

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderschrijft
Gezamenlijk het goud van Bergen op Zoom delven

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...bouwt
Extra zekerheid voor de consument

...werkt
Werken aan vernieuwing en vertrouwen binnen de sector

...ontvangt
Het bekroonde resultaat van een jaar lang bouwen

...realiseert
Werken in een vernieuwende sector

...ontwikkelt
Een bijzonder project

...combineert
Raakvlakken met vrijwel alle facetten van de samenleving

...creëert
Het initiëren, ontwikkelen en realiseren van bijzondere projecten

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting

...ontrekt
NVB wil af van grondwaterbelasting