In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De heer ing. H.J. van Harssel:
Raakvlakken met vrijwel alle facetten van de samenleving

Projectontwikkeling is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Goed wonen, werken en recreëren vormen immers de basis van een aangenaam bestaan. Projectontwikkeling heeft daardoor raakvlakken met vrijwel alle facetten van de samenleving. Leden van de NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers weten hun maatschappelijke inspiratie en hun oog voor commercie zo te combineren dat zij het fundament vormen voor bouwwerken die écht in de smaak vallen.

De NVB is al bijna 85 jaar een dynamische en snelgroeiende vereniging van vooral bouwende projectontwikkelaars en projectontwikkelaars pur sang. Zij behalen hun omzet hoofdzakelijk uit woningbouw, commercieel vastgoed en bijbehorende infrastructuur. De 200 lidbedrijven realiseren in de woningbouw meer dan de helft van alle koopwoningen. Voorzitter de heer ing. H.J. van Harssel: "De vereniging is opgericht in een periode dat bouwers en aannemers steeds vaker woningbouwprojecten voor eigen rekening en risico gingen uitvoeren en de behoefte hadden om kennis en risico's met elkaar te delen."

Gevoel voor ontwikkelingen
Bij de NVB draait alles om 'gevoel voor ontwikkelingen'. Dat vertaalt zich ook in het denken en optreden. Als professionele vereniging voor projectontwikkelaars en bouwondernemers handelt NVB zowel marktgericht als maatschappelijk bewust. De heer Van Harssel: "De klanten van onze leden zijn in feite ook onze klanten, net zo goed als hun relaties ook onze relaties zijn. Ongeacht of het nu gaat om huizenkopers, gemeenten, woningcorporaties, kantoorgebruikers, beleggers of retailers. Daarom besteden wij zoveel aandacht aan het in kaart brengen van ontwikkelingen op het gebied van consumentenwensen, politiek en maatschappij. Heldere, actuele en betrouwbare informatie vormen de basis van het lidmaatschap van de NVB. Wij bemoeien ons niet met de uitvoering van de bouw, dat is de taak van onze partner Bouwend Nederland."

Organisatie
Iedereen die in de bouw actief is en voldoet aan het NVB-profiel - maatschappelijke inspiratie en oog voor commercie - kan lid worden van de vereniging. Het secretariaat van de NVB is gevestigd in Voorburg, vlakbij Den Haag; bij de 'decision-makers', met wie bestuur en directie regelmatig gevraagd en ongevraagd contact hebben. Verder is Nederland verdeeld in zes regio's: noord, oost, midden, zuid, Noord-Holland en Zuid-Holland. De NVB probeert de organisatie zo klein mogelijk te houden met korte communicatielijnen. De leden komen met hun vragen dan ook direct bij een van de directieleden terecht. Dat heeft als extra voordeel dat die uit de eerste hand weten wat zich op de werkvloer afspeelt.

Communicatiekanalen
"Naast de informatie die wij van de leden krijgen, voeren diverse onderzoekbureaus voor ons marktonderzoeken uit. De zogeheten 'thermometers' geven per kwartaal heldere en actuele informatie over projectontwikkelingen aan op de koopwoningenmarkt, de kantorenmarkt en de markt voor bedrijfsruimten", aldus de heer Van Harssel. "Dat doen zij al vele jaren. "Daardoor beschikken wij dus over een 'film' aan informatie in plaats van over momentopnames. Voor Nederland is deze manier van monitoren uniek. Met name van de woningbouw hebben wij de langste 'film' die ooit is gemaakt.

Wij kennen de wensen van de huizenkopers en wij beschikken over uitgebreide marktinformatie. Ook laten wij wetenschappelijk onderzoek uitvoeren door universiteiten en onderzoeksbureaus. Wij verstrekken zowel digitale als papieren informatie aan onze klankborden, hetzij rechtstreeks, hetzij via ons maandbulletin. Verder organiseren wij elk jaar samen met de Academie voor Management van de Rijksuniversiteit Groningen de leergang Strategische Projectontwikkeling voor het hoger en middenkader van onze leden. Na het volgen daarvan kan de cursist het gehele vastgoedmanagementproces strategisch sturen en op de bedrijfseigen situatie toepassen.

Gegeven de diverse invalshoeken voor projectontwikkeling fungeert de opleiding tevens als ontmoetingsplaats, waar bestaande contacten worden geïntensiveerd en de basis van nieuwe wordt gelegd. De bouwsector is altijd in beweging. Om de toonaangevende positie van onze leden te kunnen behouden, zal de NVB de ontwikkelingen in de markt constant met grote slagvaardigheid en betrokkenheid blijven volgen."

NVB
www.nvb-bouw.nl


...waarschuwt
Semigres over suc6vol ondernemen

...werkt
Poolse arbeidskrachten zijn gemotiveerd

...vertrouwt
REWIN ondersteunt bedrijven met uitbreidingsplannen

...begeleidt
Samenwerking Provincie Noord-Brabant en Syntens

...bereikt
De aanleg van de A4

...verlicht
Eindejaars­bijeenkomst KvK

...innoveert
Nieuwe Innovatievouchers beschikbaar

...denkt
Creatieve ondernemers genomineerd

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderschrijft
Gezamenlijk het goud van Bergen op Zoom delven

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...bouwt
Extra zekerheid voor de consument

...werkt
Werken aan vernieuwing en vertrouwen binnen de sector

...ontvangt
Het bekroonde resultaat van een jaar lang bouwen

...realiseert
Werken in een vernieuwende sector

...ontwikkelt
Een bijzonder project

...combineert
Raakvlakken met vrijwel alle facetten van de samenleving

...creëert
Het initiëren, ontwikkelen en realiseren van bijzondere projecten

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting

...ontrekt
NVB wil af van grondwaterbelasting