In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

NVB wil af van grondwaterbelasting

Bouwers en ontwikkelaars moeten vaak dubbel belasting betalen over het tijdelijk onttrekken van grondwater uit waterputten. Daarnaast zijn er veel onduidelijkheden, alsook grote verschillen in tarieven, heffingsmethoden en vrijstellingen. Dit schrijft NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in een brief aan de ministeries van VROM, EZ, FinanciŰn en het Bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO). NVB zegt in de brief van deze belastingmaatregel af te willen. Het tijdelijk ontrekken van grondwater tijdens bouwwerkzaamheden blijkt namelijk nauwelijks effect op het milieu te hebben.

Naar aanleiding van klachten van haar leden heeft NVB Ernst & Young Belastingadviseurs gevraagd een onderzoek te doen naar het grondwaterheffingsstelstel. Uit het onderzoek blijkt dat vaak een bouwer twee maal de rekening gepresenteerd krijgt voor het ontrekken van grondwater uit de bouwput. Immers, zowel de provincies als het Rijk heffen deze belasting en hanteren daarbij ook nog eens zeer verschillende tarieven, regels en heffingsmethoden. Zo bedroeg bijvoorbeeld in Utrecht de provinciale heffing in het jaar 2004 1.700 euro voor het onttrekken van 200.001 kubieke meter grondwater, terwijl de Rijksheffing daarover maar liefst 35.878 euro bedroeg.

Ook tussen de provincies onderling is sprake van aanzienlijke prijsverschillen. De provincie Zeeland is het duurst met 5.000 euro voor de onttrekking van 200.001 kubieke meter grondwater, de provincies Noord-Holland en Utrecht het goedkoopst met 1.700 euro per 200.001 kubieke meter ontrokken grondwater. De Rijksheffing kent daarentegen geen tariefdifferentiatie, terwijl de grondwaterstanden in Nederland per regio fors verschillen. Maar ook de wijze van heffing verschilt. De provincies heffen doorgaans op aanslag, maar het Rijk gaat uit van aangifte door de belastingplichtige. Volgens NVB werkt dit niet alleen zeer verwarrend, maar is het ook nog eens klantonvriendelijk aangezien een onderneming die verzuimt aangifte te doen stevig kan worden beboet.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de grondwaterstand niet of nauwelijks wordt be´nvloed door tijdelijke bronmalingen. Wat wel structureel invloed heeft op de grondwaterstand zijn ondergrondse bouwwerken. NVB is dan ook een groot voorstander van een algehele vrijstelling voor het tijdelijk ontrekken van grondwater aan een bouwput.

Mocht echter de heffing op grondwaterbelasting in de huidige vorm blijven bestaan, dan pleit NVB voor een ge´ntegreerde heffing van het Rijk en de provincies. Deze belasting zou vanwege het geringe effect van onttrekkingen op de grondwaterstand op het milieu een lager tarief dienen te hebben dan de huidige Rijksbelasting. Daarbij zou per regio een onderscheid moeten worden gemaakt, omdat de grondwaterstand ook per regio fors verschilt. Tevens zou volgens NVB sprake moeten zijn van een ruimere drempelvrijstelling en dient de heffing via aanslagen plaats te vinden en niet via aangiften.


...waarschuwt
Semigres over suc6vol ondernemen

...werkt
Poolse arbeidskrachten zijn gemotiveerd

...vertrouwt
REWIN ondersteunt bedrijven met uitbreidingsplannen

...begeleidt
Samenwerking Provincie Noord-Brabant en Syntens

...bereikt
De aanleg van de A4

...verlicht
Eindejaars­bijeenkomst KvK

...innoveert
Nieuwe Innovatievouchers beschikbaar

...denkt
Creatieve ondernemers genomineerd

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderschrijft
Gezamenlijk het goud van Bergen op Zoom delven

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...bouwt
Extra zekerheid voor de consument

...werkt
Werken aan vernieuwing en vertrouwen binnen de sector

...ontvangt
Het bekroonde resultaat van een jaar lang bouwen

...realiseert
Werken in een vernieuwende sector

...ontwikkelt
Een bijzonder project

...combineert
Raakvlakken met vrijwel alle facetten van de samenleving

...creëert
Het initiëren, ontwikkelen en realiseren van bijzondere projecten

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting

...ontrekt
NVB wil af van grondwaterbelasting