In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Ir. D.W. van den Heuvel:
Werken aan vernieuwing en vertrouwen binnen de sector

Elke jonge ondernemer of manager loopt dagelijks tegen vragen en problemen aan, waarvoor niet altijd een duidelijke oplossing voorhanden is. Het platform Jong Bouwend Nederland bereidt (aankomende) managers tot 40 jaar van lidbedrijven voor en begeleidt hen bij taken die verbonden zijn aan het ondernemerschap in de snel veranderende bouwsector.De belangrijkste taken van het per 1 januari 2005 opgerichte Jong Bouwend Nederland zijn het aanreiken van ondernemers- en managementvaardigheden, vaak aan de hand van actuele thema's en het bevorderen van kennisuitwisseling van de deelnemers. Jong Bouwend Nederland is zowel landelijk (Jong Bouwend Nederland) als regionaal (regio Jong Bouwend Nederland) en provinciaal (kern Jong Bouwend Nederland) georganiseerd. De heer ir. D.W. van den Heuvel heeft vanuit het voormalige Vianed zitting in de Vakgroep Grondwerk van Bouwend Nederland en in het landelijk bestuur van Jong Bouwend Nederland.

Raakvlakken
"Jong Bouwend Nederland bevindt zich nog in de fase waarin de infra en de bouw elkaar leren kennen", zegt de heer Van den Heuvel. "Beide sectoren hebben cultuurverschillen. Infra werkt veelal voor de overheid in een omvangrijk werkgebied aan grootschaliger projecten, daarentegen is de omzet in de bouwsector weer veel groter. De materialen verschillen, maar ook de werkomstandigheden. Infra heeft veel meer te maken met weersinvloeden dan de bouw. Ook het maatschappelijk belang speelt een grote rol. Als bijvoorbeeld een straat opgebroken is, bezorgt dat een grote groep mensen overlast. Zulke situaties mogen niet te lang duren. Bij de bouw is dat doorgaans niet het geval. Op den duur zullen de cultuurverschillen binnen bouw en infra vervagen en zullen de gezamenlijke belangen en doelstellingen de overhand krijgen."

Belangenbehartiging
Het bestuur van Jong Bouwend Nederland behartigt de belangen van de deelnemers door onder andere het organiseren van discussie-, studie- en voorlichtingsbijeenkomsten op landelijk niveau, het bevorderen van hun inbreng en/of vertegenwoordiging in commissies, in Jong Bouwend Nederland of in Bouwend Nederland en het verzorgen van op ondernemerschap gerichte opleidingen en trainingen. Tweemaal per jaar is er een landelijke contactdag, waarop deelnemers zich kunnen inschrijven voor management- en vernieuwingsthema's, kennis kunnen maken met gedreven jonge ondernemers of met bijzondere sporten en vooral kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast organiseren de regiobesturen jaarlijks zes ledenvergaderingen.


De heer ir. D.W. van den Heuvel.

De NieuwBouw en PSIBouw
De heer Van den Heuvel: "Vernieuwing in de sector is een belangrijk thema, dat door jongeren, de nieuwe generatie, op verschillende manieren handen en voeten wordt gegeven. Hiervoor zoeken wij aansluiting bij onder andere de succesvolle platforms De NieuwBouw en PSIBouw, waarvan ik lid ben. Veel van die contacten vinden via het internet plaats. De Nieuwbouw is in november 2004 opgericht met 20 deelnemers als platform van jonge professionals in de bouw. Inmiddels zijn dat er ruim 400 uit het hele land! De NieuwBouw bestaat uit deelnemers vanuit opdrachtgevers, aannemers, adviesbureaus en kennisinstellingen. Gezamenlijk geeft De NieuwBouw gezicht aan de noodzakelijke verandering in de sector. Ons geluid moet bijdragen aan een andere mentaliteit. De NieuwBouw staat voor samenwerken op basis van vertrouwen, gericht op vernieuwing, verbetering en transparantie van de sector om innovatie en concurrentie te verhogen. Een van de meest treffende projecten die wij als De NieuwBouw proberen te realiseren is de Noordelijke Ring rond Utrecht, een project dat inmiddels veel steun van diverse kanten heeft gekregen. Daarnaast worden er ondermeer brainstormsessies met Rijkswaterstaat gevoerd over de inkoopstrategie en de effecten daarvan op de markt. PSIBouw (Proces- en Systeeminnovatie in de Bouwsector) is de werkplaats voor het Nederlandse netwerk van innovatieve bouwers, toeleveranciers, dienstverleners, opdrachtgevers, kennisorganisaties en gebruikers. Zij vernieuwen inkoopstrategieŽn, bouwconcepten, rolverdeling en samenwerkingsprocessen. Tientallen bedrijven, instanties en onderzoekers zijn al onderdeel van het netwerk. In PSIBouw brengen zij hun kennis en ervaring en innovatiestrategieŽn samen. PSIBouw werkt aan een transitie van de bouwsector en aan vernieuwing van de kennisinfrastructuur voor de bouw. Er ligt nog zoveel werk voor ambitieuze jongeren in de uitdagende bouwsector. Wellicht komen wij met alle innovatieve bedrijven in deze regio binnen niet al te lange tijd bij elkaar om een project op te starten zoals de pilot 'Innovation Island' in Zeeland, waarbij de wooneconomie nieuwe economieŽn creŽert, zoals de zorgeconomie!" Ir. D.W. van den Heuvel is adjunct-directeur van het gelijknamige Aannemingsbedrijf in Grond-, Weg- en Waterbouwkundige Werken te Werkendam.

www.bouwendnederland.nl
www.denieuwbouw.nl
www.psibouw.nl
www.heuvelwerkendam.nl


...waarschuwt
Semigres over suc6vol ondernemen

...werkt
Poolse arbeidskrachten zijn gemotiveerd

...vertrouwt
REWIN ondersteunt bedrijven met uitbreidingsplannen

...begeleidt
Samenwerking Provincie Noord-Brabant en Syntens

...bereikt
De aanleg van de A4

...verlicht
Eindejaars­bijeenkomst KvK

...innoveert
Nieuwe Innovatievouchers beschikbaar

...denkt
Creatieve ondernemers genomineerd

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderschrijft
Gezamenlijk het goud van Bergen op Zoom delven

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...bouwt
Extra zekerheid voor de consument

...werkt
Werken aan vernieuwing en vertrouwen binnen de sector

...ontvangt
Het bekroonde resultaat van een jaar lang bouwen

...realiseert
Werken in een vernieuwende sector

...ontwikkelt
Een bijzonder project

...combineert
Raakvlakken met vrijwel alle facetten van de samenleving

...creëert
Het initiëren, ontwikkelen en realiseren van bijzondere projecten

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting

...ontrekt
NVB wil af van grondwaterbelasting