In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De heer B. de Nijs en mevrouw drs. A. Nuiten:
Een bijzonder project

De bevolking van de gemeente Woensdrecht zal de komende jaren toenemen. De uitbreiding van het aantal diensten van de Koninklijke Luchtmacht levert daaraan een belangrijke bijdrage. Die groei vertaalt zich naar uitbreiding van het bestand aan woningen en winkels. Een vitale gemeente waar iedereen graag wil wonen, vraagt om een levendige ontmoetingsplaats voor mensen. In Hoogerheide komt dat nieuwe, multifuctionele hart van de gemeente Woensdrecht in en om het voormalige gemeentehuis aan de Raadhuisstraat.Samen met Woningstichting Soomland uit Bergen op Zoom ontwikkelt B. de Nijs Aannemingsbedrijf b.v. uit Hoogerheide dit bijzondere project. Het omvat de reconstructie van een aantal gebouwen aan de Raadhuisstraat, waarbij het voormalige gemeentehuis met zijn prachtige trapgevels de blikvanger zal worden. Dit ambitieuze plan zal de kwaliteit van de centrumplaats aanzienlijk verhogen.

Inspanning
Een mooi gebied vraag om een daarbij passende bebouwing. De heer De Nijs: "Uitgangspunt van burgemeester en wethouders was dat het aanzicht van het gemeentehuis onveranderd zou blijven. Daartoe hebben wij samen met de toekomstige verhuurder, Woningstichting Soomland allerlei alternatieven bestudeerd, maar die bleken helaas niet uitvoerbaar om het pand te kunnen inrichten als luxueus appartementencomplex. Zo stonden de ramen veel te hoog en was het niet brandveilig. Om het pand in de oude glorie te laten terugkomen, hebben wij gekozen voor een façade met dezelfde trapgevels, maar met ramen op verschillende niveaus. In het nieuwe gebouw zullen originele karakteristieke elementen terugkomen. Het bestaande pand zullen wij zeer zorgvuldig slopen om die onderdelen te kunnen behouden. Alleen de echte 'kenner' zal het over enige tijd opvallen dat de gevel gewijzigd is. Het belendende, voormalige fractiehuis en een aantal nu nog gedateerde en nietszeggende bedrijfspanden zullen met het oude gemeentehuis een statig, harmonieus en sfeervol geheel gaan vormen."Raadhuisplein
Het Raadhuisplein wordt het nieuwe hart van Hoogerheide, een multifunctioneel plein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waaraan de winkels/appartementengebouwen zullen grenzen. Daar zal door een samenhangende aanpak van ontwikkelingen een aantrekkelijk verblijfsmilieu worden gecreëerd waarbinnen wonen, werken en winkelen in balans zullen zijn. Directeur Woningstichting Soomland, mevrouw Nuiten: "Aan het Raadhuisplein komt ook een woonvoorziening en dagbestedingcentrum voor Stichting Dag- en Woonvoorziening (SDW). Gezamenlijk hebben wij een plan ontwikkeld dat aan de eisen voldoet om te functioneren binnen een woon/werk- en winkelgemeenschap. Aansluitend aan het gebouw voor SDW komen vier tweeonderéénkapwoningen te staan. Wellicht zullen dat koopwoningen worden en zullen wij de overige wooneenheden gaan verhuren. Die combinatie van bebouwing maakt het een bijzonder project".

Hoogteverschil
Wat ook uniek is, is het hoogteverschil waarop het complex wordt gebouwd. Dat is maar liefst zeven meter! Die moeten overbrugd worden. "Ook daarvoor hebben wij een passende oplossing gevonden in de vorm van een parkeergarage," vertelt de heer De Nijs. "Daar krijgt elke toekomstige wooneenheid een eigen parkeerplaats en de overige zullen openbare plaatsen worden".Gevarieerd
Naast een blik op de levendigheid van het toekomstige winkelcentrum zullen alle bewoners aan het nieuwe Raadhuisplein een adembenemend uitzicht krijgen op de Ossendrechtse en Woensdrechtse polders. Dat wordt gerealiseerd door een tochtvrije, open ruimte aan te brengen op het plein. Veel bestaande winkeliers hebben inmiddels interesse getoond voor een nieuw onderkomen aan het Raadhuisplein. Ook een aantal grootwinkelbedrijven heeft zich gemeld.

Start
"Het is de bedoeling dat de architect het startdocument in november zal kunnen gaan uitwerken en dat begin 2006 de spa de grond in gaat. Eerst wordt het gedeelte waarin het SDW gebouw komt gerealiseerd. Bij deze snelle uitwerking van de plannen krijgen wij de volledige steun van onze zeer enthousiaste wethouder Meeuwisse. Wij zijn er trots op dat Woensdrechtse bouwers 'ons' visitekaartje kunnen en mogen gaan realiseren", besluiten de heer De Nijs en mevrouw Nuiten.


...waarschuwt
Semigres over suc6vol ondernemen

...werkt
Poolse arbeidskrachten zijn gemotiveerd

...vertrouwt
REWIN ondersteunt bedrijven met uitbreidingsplannen

...begeleidt
Samenwerking Provincie Noord-Brabant en Syntens

...bereikt
De aanleg van de A4

...verlicht
Eindejaars­bijeenkomst KvK

...innoveert
Nieuwe Innovatievouchers beschikbaar

...denkt
Creatieve ondernemers genomineerd

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderschrijft
Gezamenlijk het goud van Bergen op Zoom delven

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...bouwt
Extra zekerheid voor de consument

...werkt
Werken aan vernieuwing en vertrouwen binnen de sector

...ontvangt
Het bekroonde resultaat van een jaar lang bouwen

...realiseert
Werken in een vernieuwende sector

...ontwikkelt
Een bijzonder project

...combineert
Raakvlakken met vrijwel alle facetten van de samenleving

...creëert
Het initiëren, ontwikkelen en realiseren van bijzondere projecten

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting

...ontrekt
NVB wil af van grondwaterbelasting