In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De Beleggingsadviseurs

BRIC-landen
Diederik Bertens - ABN Amro Bank - Senior beleggingsadviseur

Diederik Bertens Opkomende markten blijven aantrekkelijk voor beleggers. Door outsourcing, de relatief lage rente en goede economische vooruitzichten is er sprake van een grote kapitaalstroom richting de opkomende markten. Mede vanwege de aantrekkelijke vooruitzichten voor de kapitaal-markten van deze landen, in het bijzonder BraziliŽ, Rusland, India en China (BRIC). De revaluatie van de Chinese Yuan kan een positief effect hebben op de binnenlandse groei in China, waardoor deze naast de export kan gaan zorgen voor een stevig fundament onder de economie. Een belangrijk risico voor de Chinese economie is de aanhoudende stijging van de olieprijs, een zeer voorname grondstof. Naast China blijft ook India populair onder beleggers. Dit land met 1 miljard inwoners maakte de laatste 15 jaar een groei van 6% per jaar. De economische vooruitzichten blijven goed. BraziliŽ profiteert nog steeds van de grote vraag naar grondstoffen vanuit China, de sterke wereldwijde aanwas van liquiditeiten en de lage rentestanden. De economische groei trekt duidelijk aan, voornamelijk door toenemende consumentenbestedingen. De export blijft krachtig en de lage inflatie brengt renteverlagingen dichterbij. Rusland heeft ťťn van de meest opvallende aandelenmarkten onder de opkomende markten. Allereerst vanwege de relatief lage waardering van Russische aandelen. In veel sectoren bedraagt de gemiddelde k/w verhouding van grote bedrijven 7 Š 8. Dat is ongeveer de helft van de waardering van vergelijkbare ondernemingen op de West-Europese beurzen. Een andere drijvende factor op de Russische markt zijn de aanhoudende prijsstijgingen op de markten voor ruwe materialen. Rusland profiteert bijvoorbeeld sterk van de hoge olie- en gasprijzen en het land is momenteel bezig om in versneld tempo haar buitenlandse schulden af te lossen. Met het ABN AMRO BRIC Open end Certificaat kunt u op eenvoudige manier inspelen op de gunstige ontwikkeling van de vier BRIC landen. Daarnaast is er een ruime keuze uit verscheidene beleggingsfondsen gericht op de opkomende markten.Voor u als belegger de uitdaging om die keuze te maken passend bij uw gewenst beleggersprofiel.


Chinese Walls
Marc van Rijswijk - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Marc van Rijswijk De Chinese muur is niet alleen als bouwwerk bekend, maar ook in de financiŽle wereld is een Chinese Wall een bekend begrip. Een financiŽle instelling is wettelijk verplicht om bepaalde afdelingen strikt van elkaar te scheiden. Afdelingen die beleggers adviseren mogen geen contact hebben met afdelingen die bedrijven begeleiden met de uitgifte van effecten. Op deze manier probeert men te voorkomen dat koersgevoelige informatie vroegtijdig uitlekt. Handel met voorkennis is nu eenmaal niet toegestaan. Toch lees je nog regelmatig dat de Chinese Walls niet altijd perfect hebben gewerkt. In 2004 is er nog een grote bank door de toezichthouder AFM onder de loep genomen omdat een bepaald type obligatie, vlak voor de uitgifte van een nieuwe versie van die obligatie, een opvallend koersverloop liet zien. Nadat vroegtijdig de voorwaarden van de nieuw uit te geven obligatie uitlekten naar de afdeling vermogensbeheer zijn adviseurs van die afdeling klanten gaan benaderen om die te adviseren de minder aantrekkelijke (soortgelijke) obligatie te verkopen. Hierdoor hadden deze klanten een voorsprong op de rest van de markt. Dit is een geval van frontrunning. Gelukkig betreft het hier een uitzondering. Effecteninstellingen doen er alles aan het niveau van integriteit hoog te houden. Permanente opleiding voor medewerkers, toezicht op de privť-beleggingstransacties van medewerkers maar ook een interne afdeling Compliance die toeziet op het naleven van de regels helpen hierbij. Integer handelen en een goede naam zijn cruciaal voor het vertrouwen in de effectenbranche.


Einde orkaanseizoen in zicht.
Rob Jansen - ING bank, Senior adviseur beleggen ING Private Banking

Rob Jansen Het stelsel van Amerikaanse banken, de Fed, heeft de korte rente in september met een kwart procent verhoogd tot 3,75%. De Fed verwacht dat de economische gevolgen van de orkanen Katrina en Rita beperkt zullen zijn. Er valt niet te ontkennen dat er vele miljarden aan bezittingen verloren zijn gegaan en dat de Amerikaanse economie voor korte tijd geremd wordt. Volgens de Fed zal de economische groei op langere termijn niet bedreigd worden, mede door de 50 miljard dollar aan directe hulp voor wederopbouw. De verwachting van analisten is dat de Fed dit jaar de rente nog twee keer met een kwart procent zal verhogen; tenzij er onverhoopt nog een orkaan voor veel schade zorgt aan huizen en olieplatformen. Tevens is de verwachting dat ook volgend jaar de korte rente verder verhoogd wordt door de oplopende inflatie. Het goede nieuws is dat het orkaanseizoen min of meer ten einde is. De laatste jaren is de olieprijs gedurende het hoogtepunt van het orkaanseizoen (juli, augustus en september) gemiddeld drie procent per maand gestegen. De daaropvolgende maanden daalden de olieprijzen juist gemiddeld met ruim drie procent per maand. Een stimulans voor de aandelenmarkten kan enerzijds een rustpauze in de rentestijgingen door de Fed zijn en anderzijds een dalende olieprijs. Het eerste is niet te verwachten, dus laten we hopen dat ook dit jaar de olieprijzen het historische patroon volgen en derhalve de rest van het jaar zullen dalen.


Hoe zal het morgen gaan?
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet Markten kunnen heel irrationeel reageren, en ik heb zo het idee dat de huidige bewegingen op de financiële markten daar een voorbeeld van zijn. De cijfers die tot dusverre naar buiten zijn gekomen, zijn goed te noemen. Iets meer dan 25% van de bedrijven uit de S&P 500 heeft zijn resultaten gepresenteerd en meer dan 70% kwam met cijfers die beter waren dan de verwachtingen. Als de financiële markten echter al in beweging komen, dan gaan ze omlaag. Het heeft er alle schijn van dat zij alleen geïnteresseerd zijn in slecht nieuws. Dat nieuws kan vele vormen aannemen, maar heeft één gemeenschappelijk kenmerk: hoe zullen de resultaten morgen zijn? Goed, het negatieve effect van de hoge olieprijzen valt tot dusverre zonder meer mee, maar hoe zal dat morgen zijn? Het consumentenvertrouwen heeft door orkaan Katrina een knauw gekregen, en wie weet herstelt het zich niet meer. En dan de rente: hoelang blijft de rente nog doorstijgen en wat voor impact zal dat hebben op de winstontwikkeling van de komende kwartalen? In deze context van angst mag het niet verbazen dat bedrijven die niet met de gewenste uitkomsten komen of die niet de mooiste vergezichten schilderen, afgestraft worden. Maar nu de feiten: zowel over het derde als over het vierde kwartaal zal de winst van de Amerikaanse bedrijven gemiddeld met meer dan 10% stijgen. Waarschijnlijk wordt het zelfs 15%. Dat betekent dat zij nu al tien kwartalen een winstgroei van meer dan 10% laten zien. Maar voorlopig blijft het sentiment zoals het was: hoe zal het morgen gaan?

F. van Lanschot Bankiers is positief over Japan


Knallend het jaar uit?
Erik Elst - Rabobank Breda - Adjunct directeur Beleggingsadvies en Vermogensbeheer

Erik Elst De aandelenbeurzen hebben in de eerste negen maanden van 2005 prima gepresteerd. De AEX-index is met ruim 15% gestegen en de Midkap-index deed het met een stijging van 20% nog beter. Ook de buitenlandse aandelenbeurzen hebben mooie rendementen (in euro's) laten zien. In het oog springen Egypte (+ 140%), Rusland (+ 80%), BraziliŽ (+ 56%), Turkije (+ 49%) maar ook Japan en Frankrijk hebben behoorlijke stijgingen laten zien van ieder twintig procent. De Verenigde Staten bleven met een stijging in euro's van 13% iets achter. In dollars is er zelfs helemaal geen sprake van een stijging. Een sterk punt is dat de positieve rendementen van de aandelenbeurzen dit jaar niet voornamelijk gebaseerd zijn op gunstige verwachtingen, maar meer een logisch gevolg zijn van de sterke winstontwikkeling van het bedrijfsleven. De winstgroei is hoog geweest en zal naar verwachting in 2005 en 2006 hoog blijven. Bovendien zijn de winsttaxaties van analisten wereldwijd in 2005 gemiddeld genomen naar boven bijgesteld. Wij zijn positief voor de Europese beurzen en ook voor Japan en de opkomende markten. Voor de Amerikaanse markten zijn wij negatief. De economische groei in de Verenigde Staten is hoog maar onevenwichtig. Het grote tekort op de handelsbalans, de oververhitte huizenmarkt en het feit dat de gemiddelde Amerikaan meer uitgeeft dan hij verdient, zijn belangrijke risicofactoren. Daarnaast zijn in Amerika de aandelen relatief hoog gewaardeerd.br>


Aan het werk....
Jack Horvest - SNS bank, Senior vermogensbeheerder

Jack Horvest Economen zijn meer en meer overtuigd van het economische herstel in Europa. Daarbij hoort ook een toenemende werkgelegenheid. In de prille herstelfase wordt veelal een beroep gedaan op flexibele arbeidskrachten. Aandelen van uitzendbureaus zouden hiervan moeten profiteren. Vooralsnog blijven aandelen van uitzenders echter fors achter bij het marktgemiddelde. Naar mijn mening niet terecht. Er is een sterk verband tussen economische indicatoren en absolute omzetgroei bij uitzenders. Hieruit mogen wij afleiden dat de omzet begin 2006 zal toenemen. Om het potentieel van een uitzendaandeel te analyseren is het van groot belang de geografische markten te kennen waar men opereert en in welke tak(ken) van sport. Op basis hiervan zijn de aandelen Adecco en Vedior het meest aantrekkelijk binnen de sector mede door de sterke aanwezigheid in Euroland. De waardering koers/winstverhouding van deze aandelen is historisch gezien laag te noemen. Dus zowel de verwachte winsttoename evenals een betere waardering voor de aandelen kan de koers laten oplopen. Als u ook in het gepredikte economische herstel gelooft, dan biedt deze sector veel potentieel en verdient een plaats in de effectenportefeuille.


...waarschuwt
Semigres over suc6vol ondernemen

...werkt
Poolse arbeidskrachten zijn gemotiveerd

...vertrouwt
REWIN ondersteunt bedrijven met uitbreidingsplannen

...begeleidt
Samenwerking Provincie Noord-Brabant en Syntens

...bereikt
De aanleg van de A4

...verlicht
Eindejaars­bijeenkomst KvK

...innoveert
Nieuwe Innovatievouchers beschikbaar

...denkt
Creatieve ondernemers genomineerd

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...onderschrijft
Gezamenlijk het goud van Bergen op Zoom delven

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...bouwt
Extra zekerheid voor de consument

...werkt
Werken aan vernieuwing en vertrouwen binnen de sector

...ontvangt
Het bekroonde resultaat van een jaar lang bouwen

...realiseert
Werken in een vernieuwende sector

...ontwikkelt
Een bijzonder project

...combineert
Raakvlakken met vrijwel alle facetten van de samenleving

...creëert
Het initiëren, ontwikkelen en realiseren van bijzondere projecten

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting

...ontrekt
NVB wil af van grondwaterbelasting