In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Chris Rutten gaat voor ondernemend West-Brabant

Na enige omzwervingen is Chris Rutten (63) sinds januari weer in Breda werkzaam, de stad waar hij eerder burgemeester was. Het voorzitterschap van de Kamer van Koophandel West-Brabant bevalt hem prima. Hij ziet parallellen tussen het burgemeesterschap en het voorzitterschap. "Als burgemeester ben je voorzitter van de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Dat zou je kunnen vergelijken met het algemeen en dagelijks bestuur van de Kamer van Koophandel. Maar daar waar ik mij als burgemeester heb ingezet voor het algemeen belang, zet ik mij nu primair in voor de belangen van de ondernemers in de regio."


Chris Rutten voorzitterschap van de Kamer van Koophandel West-Brabant.

Op de vraag hoe hij zijn leiderschapstijl zou kenschetsen, reageert hij:"Ik hoor van anderen dat ik communicatief vaardig ben en tegenstellingen kan overbruggen. Ik hou van slagvaardig vergaderen en doorpakken. Aan oeverloze discussies heb ik een hekel. Doorzeuren over onwrikbare meningen, daar hou ik helemaal niet van." Rutten wordt wat dat betreft in de zakelijk omgeving van de Kamer, op zijn wenken bediend. Hij lacht: "Inderdaad gaat het vergaderen hier sneller dan in een gemeenteraad. In een gemeenteraad gaat het om principes en uitgangspunten. In het zakenleven zijn de mensen concreter en slagvaardiger ingesteld. Dat bevalt mij erg goed."

De Kamer van Koophandel, ondernemers en overheid hebben hiervoor in een stuurgroep de krachten gebundeld. "Van belang is om te bekijken of bedrijven bij één loket terecht kunnen. Gemeenten moeten klantvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben."

Aantal starters groeit
Een initiatief van de Kamer van Koophandel waarover Rutten zeer te spreken is, is de jaarlijkse Startersdag "Het aantal startende ondernemers in West-Brabant is in 2005 fors toegenomen. Terwijl de landelijke groei 15 procent bedraagt, kent onze regio een groei van 19 procent. In totaal werden er in 2005 in West-Brabant 2.650 starters geregistreerd. Hij vertelt dat het aantal starters in de bouwnijverheid koploper is. De persoonlijke diensten en de detailhandel completeren de top 3. Tezamen zijn deze drie sectoren goed voor ruim 45% van alle starters. Op brancheniveau blijkt dat één op de tien starters binnen de branche 'kapper, schoonheidsverzorging' werkzaam is. De gemeente Breda telt veruit de meeste starters. In 2005 ging het in totaal om 940 nieuwe ondernemingen, 35% van de hele regio.

Internationale handelsdag
Op zaterdag 8 april houdt de Kamer van Koophandel een Internationale Handelsdag in zalencomplex De Raayberg in Bergen op Zoom. Rutten beveelt de informatiedag van harte aan. "Een must voor ondernemers die kansen in het buitenland meer willen benutten of de mogelijkheden van export willen ontdekken. West-Brabantse bedrijven zijn al relatief sterk georiënteerd op het buitenland. Denk aan de voedings-en genotsmiddelenindustrie." In totaal haalden in 2005 ruim 2.100 bedrijven, oftewel 18 procent van het totaal, een deel van hun omzet uit het buitenland. Ter vergelijking, voor heel Noord-Brabant bedraagt dit percentage nog geen 17 procent, het Nederlandse gemiddelde komt uit op 14 procent. Hoe groter een bedrijf, hoe groter de kans dat deze al zaken doet met het buitenland. De dag is dan ook met name op het mkb gericht.
Op de informatiemarkt zijn organisaties vertegenwoordigd die ondernemers kunnen helpen bij het internationaal zakendoen. Bijvoorbeeld de EVD, de Belastingdienst en Douane en de Kamer van Koophandel. Via verschillende workshops krijgen ondernemers meer inzicht in het proces van import en export.

Rutten vertelt dat hij in januari meteen in het diepe is gegooid. "De provincie maakte een onverwachtse move ten aanzien van Moerdijkse Hoek. De uitbreiding van het industrieterrein werd in de ijskast gezet. Vervolgens kwam het plan van de het ministerie van Economisch Zaken om het aantal Kamers te verminderen. Inmiddels is bekend dat de Kamer van Koophandel West-Brabant gaat fuseren met de Kamer van Koophandel Zeeland."
Het voorstel van de fusie is inmiddels via de landelijke Kamers van Koophandel naar staatssecretaris van Gennip gestuurd en zal waarschijnlijk per 1 januari 2008 zijn beslag krijgen.
Volgens Rutten niet de meest logische keuze. Rutten legt uit:' Voor een Kamer van Koophandel is de relatie met de Provincie belangrijk. Ik heb geprobeerd om de Tilburgse Kamer met die van ons te laten fuseren maar dit is niet gelukt.
De Kamers van Midden en Oost- Brabant gaan nu samen en de nieuwe Kamer wordt dan driemaal zo groot als die van ons. Daarmee vormt men een groot machtsblok naar de provincie Noord-Brabant. Ook het feit dat onze Kamer in de nieuwe situatie met twee provinciebesturen te maken krijgt vind ik niet ideaal'.

Toekomst
De toekomst ziet Rutten met vertrouwen tegemoet. "Maar het wordt ook een spannende tijd. De fusiebesprekingen tussen de Kamers worden afgerond. We gaan afspraken maken met het ministerie over de registers van de Kamers. Het beheer van de gegevens wordt gecentraliseerd. De voorlichting van de Kamers zal ook meer landelijk geregiseerd worden. Het is, gezien de komende fusies, nog niet duidelijk hoe de Kamer van Koophandel West-Brabant er over drie jaar uit gaat zien." Rutten heeft geniet van zijn werk voor de Kamer van Koophandel en is nog lang niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. "Hou op zeg. Ik heb niet eens geraniums!"

Meer informatie
Internet: www.kvk.nl


...zet zich in
Chris Rutten gaat voor ondernemend West-Brabant

...leent
Lening afsluiten moeilijk voor ondernemers?

...verbreedt zijn horizon
Internatio­nale Handelsdag in Bergen op Zoom op 8 april

...stelt
"Innovatie draait om mensen"

...droomt
Spelen én leren op de boerderij

...doet internationaal zaken
Innoveren over de grenzen heen met Syntens

...stuurt
Innovatieplannen voor West-Brabant

....ontmoet
Netwerken tijdens Regio Business Dagen

...onderzoekt
Regionaal koopgedrag in kaart

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert zich
Bedrijfsleven West-Brabant maakt zich op voor de Regio Business Dagen!

...deelt ervaringen
Jong MKB West-Brabant, het netwerk voor actieve starters in de regio

...speelt in op trends
Impulsnota Breda

...bezoekt woensdag 12 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...bezoekt donderdag 13 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...presenteert het ondernemers­netwerk
VOC ondernemers koersen op volle kracht

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...beoordeelt
Vaak van doorslaggevende betekenis

...werft
Het uitzendbureau, méér dan het oplossen van de personeelsvraag

...bouwt
De intermediair voor het bedrijfsleven

...bundelt de krachten
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

...coacht
Het nut van permanente scholing

...vindt
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Onderweg

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling

...voorspelt
Nederlands vastgoed massaal in buitenlandse handen

...versterkt vertrouwen
Start Regionale Regieraad Brabant / Zeeland

...plant
Website voorkomt stagnatie locatieontwikkeling