In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

"Innovatie draait om mensen"

Met de aanstelling van Peter ter Horst als lector Innovatief Ondernemen wil Avans haar verantwoordelijkheid tonen op het gebied van innovatief ondernemerschap in de regio. Aan de nieuwe lector zal het niet liggen. Zijn lectorale rede op 10 maart brengt hij met enthousiasme. "Werken aan de ontwikkeling van ondernemers is mijn passie."


Aanstelling van Peter ter Horst als lector Innovatief Ondernemen.

In aanwezigheid van mede-lectoren, MKB, management, docenten en studenten van Avans en speciale gast: voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra, zet Peter ter Horst zijn visie uiteen. Hij vertelt dat ondernemende mensen over het algemeen meer tevreden zijn. Ter Horst: "Ik bekijk het begrip innovatie graag vanuit de ondernemer. De persoon van de ondernemer speelt een grote rol. Innovatie in een bedrijf lukt pas écht als de mensen die het moeten doen ertoe in staat zijn. Sociale innovatie is in die zin een belangrijk begrip. Sociale innovatie is de vernieuwing van het arbeidsorganisatie en het maximaal benutten van competenties, gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en de ontplooiing van talent." Hij benadrukt: "Innovatie is mensenwerk."

Koplopers en toepassers
Peter ter Horst ziet binnen het MKB diversiteit aangaande de wijze waarop geïnnoveerd wordt. "De innovatieve koplopers zijn de kennisintensieve bedrijven die al dan niet in samenwerking met kennisinstellingen aan de slag gaan. Daarnaast signaleren we de 'toepassers' en overig MKB. De toepassers van kennis vinden we in de brede middencategorie van MKB-bedrijven die innoveert door de benutting en toepassing van bestaande kennis. Het overig MKB bevat de categorie bedrijven waarvoor innoveren geen regulier onderdeel is van de bedrijfsvoering." Het lectoraat wil een rol spelen in het ontwikkelen van innovatieve koplopers en in het stimuleren van de toepassers. Ter Horst weet dat voor innovatiestimulering kennis van de verschillende type van bedrijven noodzakelijk is. Maar ook dat bedrijven en medewerkers zich in fasen ontwikkelen. De ontwikkeling van een bedrijf zou gelijke tred moeten houden met die van de ondernemer. "Sociale innovatie is een voorwaarde voor succes van andere vormen van innovatie."
De lectorale rede van Peter ter Horst wordt onderbroken door terugspeeltheater Wordt vervolgd. De performers vragen de toehoorders om reacties. Op de vraag aan Marlice Dreessen, directeur VVV Breda wat zij aan sociale innovatie doet vertelt ze dat de helikopterfunctie in haar baan een belangrijke is. "We hangen erboven en zijn constant op zoek naar nieuwe dingen. We maken deel uit van allerlei netwerken om er als organisatie beter van te worden."

Innovatief Ondernemen verankeren
Het doel van het lectoraal van Peter ter Horst is Innovatief Ondernemen te verankeren binnen Avans Hogeschool. Avans zoekt verbinding met organisaties die zich bezig houden met innovatief ondernemen en biedt studenten aan die stage lopen of afstuderen in bedrijven en instellingen.
Avans Hogeschool wil de kennispartner voor het MKB in de regio West-Brabant zijn. Het lectoraat Innovatief Ondernemen richt zich vooral op de relaties tussen ondernemers uit het MKB, kennisinstituten en de omgeving. Een convenant is afgesloten ter stimulering van innovatie door het bedrijfsleven. Partners zijn Syntens, de Kamer van Koophandel, de Rabobank en Avans Hogeschool.

Innovatiehuis
Binnen het project Innovatiehuis worden ondernemers en hun bedrijven gestimuleerd tot innovatie. Het lecoraat is samen met Syntens bezig om een grootschalig onderzoek binnen het Innovatiehuis op te zetten. De doelstelling van het Innovatiehuis is het ontwikkelen en uitvoeren van een innovatiestructuur om 300 bedrijven uit het MKB tot succesvolle innoverende bedrijven te maken. Er wordt een instrument ontwikkeld om te onderzoeken of een bedrijf daadwerkelijk innovatiever is geworden. Metingen worden halfjaarlijks gedaan. Ter Horst: "Hieruit kunnen we vervolgens good en bad practices afleiden."

Verwachtingen
In een reactie vertelt Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, dat Avans Hogeschool goed aan de weg timmert met het lectoraat van Peter ter Horst. Hij vertelt onder de indruk te zijn van de lectorale rede. "Studenten hebben het MKB nodig maar andersom kan het bedrijfsleven ook van het onderwijs gebruik maken. Door ondernemerschap te stimuleren dragen hogescholen bij aan economische dynamiek, sociale innovatie en versterking van de sociale cohesie van de samenleving. De lector vervult hierin een sleutelfunctie. Ondernemen is 'hot' maar het is belangrijk om goed te blijven nadenken over ondernemerschap. Een hogeschool moet meer doen dan jonge mensen opleiden tot ondernemer. Studenten moeten ook uitgedaagd worden om ondernemend te zijn.
Waar liggen de talenten en mogelijkheden? Denk na: werken is meer dan simpelweg een opdracht vervullen." Terpstra oppert dat de toekomstige werknemer uit de multitask generatie komt. "Kinderen van nu zijn met meerdere dingen tegelijk bezig. Ze leren hun huiswerk, terwijl ze muziek luisteren en MSN'en. Daar moeten we ons op organiseren." Terpstra besluit zijn betoog dat de verwachtingen ten aanzien van het lectoraat Innovatief Ondernemen hoog zijn gespannen. "Ook in het belang van de school: zorg voor een goede samenwerking met het MKB."

Meer informatie:
Internet: www.avans.nl


...zet zich in
Chris Rutten gaat voor ondernemend West-Brabant

...leent
Lening afsluiten moeilijk voor ondernemers?

...verbreedt zijn horizon
Internatio­nale Handelsdag in Bergen op Zoom op 8 april

...stelt
"Innovatie draait om mensen"

...droomt
Spelen én leren op de boerderij

...doet internationaal zaken
Innoveren over de grenzen heen met Syntens

...stuurt
Innovatieplannen voor West-Brabant

....ontmoet
Netwerken tijdens Regio Business Dagen

...onderzoekt
Regionaal koopgedrag in kaart

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert zich
Bedrijfsleven West-Brabant maakt zich op voor de Regio Business Dagen!

...deelt ervaringen
Jong MKB West-Brabant, het netwerk voor actieve starters in de regio

...speelt in op trends
Impulsnota Breda

...bezoekt woensdag 12 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...bezoekt donderdag 13 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...presenteert het ondernemers­netwerk
VOC ondernemers koersen op volle kracht

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...beoordeelt
Vaak van doorslaggevende betekenis

...werft
Het uitzendbureau, méér dan het oplossen van de personeelsvraag

...bouwt
De intermediair voor het bedrijfsleven

...bundelt de krachten
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

...coacht
Het nut van permanente scholing

...vindt
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Onderweg

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling

...voorspelt
Nederlands vastgoed massaal in buitenlandse handen

...versterkt vertrouwen
Start Regionale Regieraad Brabant / Zeeland

...plant
Website voorkomt stagnatie locatieontwikkeling