In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Bouwen aan een toekomst
De intermediair voor het bedrijfsleven

De bouwsector is volop in beweging. Nieuwe technieken, materialen en werkprocessen zorgen ervoor, dat geen dag hetzelfde is en maken een baan in deze bedrijfstak tot een uitdaging.Niettemin is het aantal instromers jaarlijks nog steeds te laag. De gewenste 19.000 nieuwe vakmensen wordt bij lange na niet gehaald. Zeker met het oog op de naderende vergrijzing is dat een zorgwekkend gegeven. Maar dat is nu verleden tijd als het aan Jan den Engelsman - directeur SPB - ligt. "Er is de afgelopen jaren al veel ten goede gekeerd en door samen de schouders eronder te zetten, moet die inhaalslag mogelijk zijn."

Aanwas van nieuwe vaklui
Toen in 1983 deze sector figuurlijk op zijn gat lag, lieten bouwbedrijven weten dat de economisch slechte situatie niet van invloed mocht zijn op de aanwas van nieuwe vaklui. Voor het behoud van de sector en het niet verloren gaan van expertise waren er - ondanks alle tegenslagen - nieuwe mensen nodig. Vanuit het oogpunt de bedrijfstak blijvend te voorzien van voldoende goed opgeleide vakmensen werd daarom het SPB in het leven geroepen.

Samenwerkingsverband
Het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw - opgericht door bouwbedrijven in de regio West-Brabant en Tholen - verzorgt voor de bouwbedrijven de opleidingen en een baan/werkgarantie voor jongeren, die voor de bouw kiezen. Deze jongeren komen in dienst van het SPB en worden vervolgens uitgeplaatst bij de regionale erkende (opleidings)bouwbedrijven. "Als dit samenwerkingsverband - of één van de andere in totaal 56 landelijke samenwerkingsverbanden - er niet was geweest dan zou de bouwsector er op dit moment veel slechter voor staan," aldus Den Engelsman. "We kruipen nu weer langzaam uit dat dal, maar in 2003/2004 had de bouwsector in ons land te maken met een economische krimp, van maar liefst 4%. Zonder de back-up die wij kunnen bieden zouden bedrijven in die periode nooit nieuwe jongeren hebben aangenomen."

Competentiegericht onderwijs
Op dit moment staat de blik strak gericht op de toekomst en om deze met vertrouwen tegemoet te zien, zijn er de laatste tijd heel wat nieuwe plannen gepresenteerd. "Zo zag onder andere het project 'BouwTalent' het daglicht; een initiatief van Bouwend Nederland, dat opleidt tot midden- en hogere kaderfuncties. Een opleiding die nu al met veel succes loopt. Daarnaast draait er momenteel een pilot 'Leren Bouwen, Bouwend Leren' die tegemoetkomt aan de vraag om competentiegericht onderwijs. In de communicatie naar de markt - en als vanzelfsprekend de bouwbedrijven - is verder ook 'SPB Advies B.V.' een welkome aanvulling. Door alle veranderingen in de branche is het van groot belang, dat bouwvakkers up-to-date blijven. Wij dragen zorg voor deze (bij)scholingsdagen en nemen daarmee bedrijven heel wat uit handen."

Altijd en overal
In feite fungeert SPB dus als intermediair voor het bedrijfsleven. En deze taak wordt met verve vervuld. "Nu de markt weer een beetje aantrekt, is het van groot belang dat er voldoende instroom blijft," vervolgt Den Engelsman. "De carrièremogelijkheden zijn talrijk in deze sector. Gebouwd wordt er namelijk: altijd en overal!"


...zet zich in
Chris Rutten gaat voor ondernemend West-Brabant

...leent
Lening afsluiten moeilijk voor ondernemers?

...verbreedt zijn horizon
Internatio­nale Handelsdag in Bergen op Zoom op 8 april

...stelt
"Innovatie draait om mensen"

...droomt
Spelen én leren op de boerderij

...doet internationaal zaken
Innoveren over de grenzen heen met Syntens

...stuurt
Innovatieplannen voor West-Brabant

....ontmoet
Netwerken tijdens Regio Business Dagen

...onderzoekt
Regionaal koopgedrag in kaart

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert zich
Bedrijfsleven West-Brabant maakt zich op voor de Regio Business Dagen!

...deelt ervaringen
Jong MKB West-Brabant, het netwerk voor actieve starters in de regio

...speelt in op trends
Impulsnota Breda

...bezoekt woensdag 12 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...bezoekt donderdag 13 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...presenteert het ondernemers­netwerk
VOC ondernemers koersen op volle kracht

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...beoordeelt
Vaak van doorslaggevende betekenis

...werft
Het uitzendbureau, méér dan het oplossen van de personeelsvraag

...bouwt
De intermediair voor het bedrijfsleven

...bundelt de krachten
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

...coacht
Het nut van permanente scholing

...vindt
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Onderweg

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling

...voorspelt
Nederlands vastgoed massaal in buitenlandse handen

...versterkt vertrouwen
Start Regionale Regieraad Brabant / Zeeland

...plant
Website voorkomt stagnatie locatieontwikkeling