In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De Beleggingsadviseurs

Duurzaam beleggen is hot!
Diederik Bertens - ABN Amro Bank, Senior beleggingsadviseur

Diederik Bertens Het totaal duurzaam belegde vermogen steeg in 2004 met ruim 38 procent. Dit terwijl de totale beleggingen in Nederland in datzelfde jaar met "slechts" 1,6 procent groeide. Was in 1987 4,5 miljoen euro duurzaam belegd, inmiddels is dat opgelopen tot een kleine 2,5 miljard euro. Betrekken we ook het duurzaam sparen hierin, dan is het bedrag gegroeid van 333 miljoen euro in 1987 naar 8,3 miljard euro in 2004. Ondanks de sterke groei, is de markt voor duurzaam sparen en beleggen nog klein. Kijken we puur naar het duurzaam beleggen, dan was in 2004 een kleine 2,5 procent van het totaal belegd vermogen op deze manier belegd. Nederland is hiermee wel koploper in Europa, maar blijft achter bij de VS, waar al meer dan 10 procent van alle particuliere beleggingen plaatsvindt op basis van duurzaamheidscriteria. De mogelijkheden om duurzaam te beleggen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit cijfers blijkt dat er eind juni 2005 375 duurzame beleggingsfondsen in Europa actief waren, een groei van circa 6% ten opzichte van het jaar ervoor. Duurzame fondsen investeren hun geld in ondernemingen die niet alleen uit zijn op winst, maar ook blijk geven van respect voor natuur en milieu, respect voor mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden bieden aan hun medewerkers en transparant (en volledig) informeren over hun bedrijfsvoering. In sommige sectoren wordt vaak helemaal niet geïnvesteerd, zoals in de wapen-, gok- en tabaksindustrie. Er is zelfs een fonds dat jaarlijks 1% van het gehele vermogen doneert aan vier goede doelen!
Tips : Robeco Duurzaam Aandelen, Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, ABN Amro Duurzaam Donatie Fonds.


Fibonacci
Marc van Rijswijk - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Marc van Rijswijk Lang geleden, ergens in de dertiende eeuw, leefde een wiskundige met de naam Fibonacci (letterlijk vertaald 'De stomkop'. Hij kon toen nog niet vermoeden dat zijn uitvinding, de Fibonacci- oftewel de konijnenreeks, zo'n grote invloed zou krijgen op beleggers. Deze reeks is als volgt opgebouwd: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, enzovoort. Elk volgend getal wordt gevonden door steeds de voorgaande twee bij elkaar op te tellen. Het interessante is dat, wanneer je opeenvolgende getallen door elkaar deelt, altijd de gouden ratio 1,618 of 0,618 ontstaat. Dit wordt het dichtst benaderd naarmate je verder in de reeks komt. Bijvoorbeeld: 377/233 of 144/233. Dit wordt de gouden ratio genoemd, omdat deze ratio in veel natuurverschijnselen terugkomt. In bloempatronen, de bladeren van een artisjok, de lengte van het menselijk lichaam boven de navel en daaronder en ten slotte de lengte van de opeenvolgende vingerkootjes. Wat moet een belegger met deze wijsheid? Technisch analisten gebruiken de ratio's, of afgeleiden hiervan, om onder andere te bepalen tot welk niveau een aandeel kan terugvallen na een recente stijging. Het is opmerkelijk dat koersen vaak een aarzeling of draai laten zien rond het bepaalde Fibonacci-niveau. Vanaf deze koers kan, ook met gebruikmaking van deze techniek, een nieuwe richtkoers worden bepaald. Zelfs grote beleggers als pensioenfondsen maken gebruik van dit soort technieken als timing-instrument. Wanneer is besloten een bepaald aandeel in de portefeuille op te nemen, wordt vaak technische analyse gebruikt om te bepalen op welk moment dit moet gebeuren.


Gaat de Japanse beurs nog verder stijgen?
Rob Jansen - ING bank, Senior adviseur beleggen ING Private Banking

Rob Jansen In 2005 steeg de Japanse aandelenmarkt met meer dan 40%, dit jaar is er per saldo nog maar weinig vooruitgang in de koersen. Is het sprookje van de rijzende zon voorbij? De recente terughoudendheid lijkt van tijdelijke aard.De markt was even bevreesd voor een te snelle renteverhoging door de Bank of Japan, maar recent heeft die zich zeer behoedzaam opgesteld. De economische data blijven uitstekend.
Waar het echter eigenlijk om gaat is het gedrag van de gemiddelde Japanner, ook wel bekend als Mrs. Watanabe. Die heeft de sleutel voor zowel de economie als de beurskoersen in handen. Jarenlang heeft mevrouw Watanabe door de deflatie - lage groei en dalende prijzen - geen cent uitgegeven en alles gespaard. En vertrouwen om in aandelen te beleggen was er al helemaal niet. Nu het deflatietijdperk ten einde komt en de prijzen weer stijgen wordt het tijd de alsmaar uitgestelde aankopen maar eens te gaan doen. Economen zien een vliegwiel op gang komen. Beleggen in Japanse aandelen deed mevrouw Watanabe vorig jaar nog niet en daarvoor ook niet; van de Japanse huishoudens heeft maar 8% in aandelen belegd, in de VS is dat 34%. De koersstijgingen komen voor rekening van buitenlandse beleggers.
Mevrouw Watanabe kocht vorig jaar vooral Amerikaanse staatsobligaties en Indiase aandelen. Maar wat als het vertrouwen in de 'eigen', inmiddels veel gezondere, bedrijven weer terugkomt? Dat is de belofte van Mevrouw Watanabe!


Intel heeft het nakijken
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet Ruim een week geleden kwam Intel, 's werelds grootste producent van halfgeleiders met een omzetwaarschuwing. De omzet zal over het eerste kwartaal van 2006 pakweg USD 500 miljoen lager uitvallen dan aangenomen. Sterker nog, Intel kampt met een heuse omzetdaling als we een vergelijking maken met het eerste kwartaal van 2005. Wat is er aan de hand? Zoals zo vaak komt een ongeluk nooit alleen. In het vierde kwartaal van 2005 had Intel een groep grote klanten extra kortingen aangeboden als ze extra bestellingen zouden plaatsen. Die tactiek heeft zo goed uitgepakt dat in een normaal toch al minder kwartaal er nog minder bestellingen binnen kwamen. En dan is er de steeds heftigere concurrentie met AMD. Tot een paar jaar geleden was AMD het minder getalenteerde broertje dat slechts amechtig kon bijbenen door snel na te maken. Maar de bordjes zijn verhangen. AMD komt nu sneller met nieuwe producten op de markt en Intel heeft nu het nakijken met verlies aan marktaandeel als gevolg. Grote klanten als IBM, Lenovo, Hewlett Packard en Dell gaan of overwegen serieus in zee te gaan met AMD. De schrik zit er nu goed in bij Intel en het is nu echt alle hens aan dek. De eerste maatregel is om de prijzen van sommige microprocessors met 50% te verlagen. Maar dat is slechts een lapmiddel. Het gaat eerst en vooral om de kwaliteit van het product.

Tips: LogicaCMG: kopen; Wolters Kluwer:kopen; Imtech:kopen; Ten Cate:houden; Heijmans:houden; Laurus: verkopen; Nutreco: houden; Wegener:verkopen


De verwachtingen voor de rest van 2006
Erik Elst - Rabobank Breda, Adjunct directeur Beleggingsadvies en Vermogensbeheer

Erik Elst Tussen ultimo maart van het vorige jaar en ultimo februari van dit jaar hebben de beurzen een prachtige prestatie laten zien. In deze periode is de AEX fors gestegen en ook de meeste andere beurzen ter wereld hebben het prima gedaan. In de eerste weken van maart is er sprake van enige aarzeling. Menigeen vraagt zich af of dit het begin van een adempauze is of de voorbode van een correctie op de eerdergenoemde koersstijging. Het merkwaardige is dat meestal een forse koersdaling wordt veroorzaakt door iets onverwachts of een aantal negatieve ontwikkelingen die zich tegelijkertijd aandienen. Er is een aantal risicofactoren die we in de gaten moeten houden. Te denken valt aan een escalatie van het vogelgriepvirus wanneer dat zich ontwikkelt tot een variant die leidt tot een mens-op-mensbesmetting. Een heel andere risicofactor is het ineenstorten van de Amerikaanse huizenmarkt, eventueel gepaard gaande met een fors hogere rente. Deze ontwikkeling kan de groei van de Amerikaanse economie onder druk zetten en natuurlijk ook de beurskoersen negatief beïnvloeden. Vooralsnog zijn we nog steeds positief gestemd voor aandelen, maar de geschiedenis leert dat we alert moeten zijn indien de beurzen een behoorlijke stijging hebben laten zien. Voor obligaties zijn we nog steeds licht negatief. We verwachten dat de lange rente in Europa de komende tijd verder zal stijgen richting de 4%. Een grote rentestijging vinden wij onwaarschijnlijk. Het onderliggende inflatiebeeld is uitstekend en wij verwachten geen onaangename verrassingen aan het rentefront.


De geldvijver droogt op.
Jack Horvest - SNS bank, Senior vermogensbeheerder

Jack Horvest De Centrale Bank van Japan (BoJ) heeft aangekondigd een einde te maken aan goedkoop Japans geld. De rente was bijna nul.
Het lenen in Japanse Yen was erg populair om vervolgens de geleende gelden te beleggen in valuta/markten met een hoog rendement. De beleidsverandering van de BoJ geeft een opwaartse druk op rente en koers van de Yen.
Het gevolg is kapitaalsverschuivingen in de wereld doordat beleggers hun gefinancierde Yen beleggingen gaan aflossen.
De eerste slachtoffers waren de valuta's van Nieuw Zeeland en IJsland. Kleine landen met een relatief hoge rente. Beide valuta's hebben dit jaar al 10% ingeleverd ten opzichte van de Yen. Potentiële slachtoffers zijn ook de 'emerging markets'.
Relatief onvolwassen markten, gevoed met buitenlands kapitaal (vaak geleend in Yen). Opdrogen of uitstroom van dit 'hot money' heeft vaak rampzalige gevolgen (Azië crisis 1998).
Diverse beurzen in het Midden Oosten zijn sinds eind februari met tientallen procenten gedaald! Landen zoals India en Turkije zijn kwetsbaar. De in- en uitstroom van buitenlands kapitaal, ontwikkelingen van mondiale rentestanden en valuta en geldgroei in een 'emerging' land zijn belangrijke indicatoren.
Gezien de onzekerheid en de stevige waardering is het 'tijdelijk' afbouwen van posities in emerging markets niet onverstandig. Als u blijft zitten, wees alert op de eerder genoemde grootheden, want wie hoog stijgt, kan diep vallen.


...zet zich in
Chris Rutten gaat voor ondernemend West-Brabant

...leent
Lening afsluiten moeilijk voor ondernemers?

...verbreedt zijn horizon
Internatio­nale Handelsdag in Bergen op Zoom op 8 april

...stelt
"Innovatie draait om mensen"

...droomt
Spelen én leren op de boerderij

...doet internationaal zaken
Innoveren over de grenzen heen met Syntens

...stuurt
Innovatieplannen voor West-Brabant

....ontmoet
Netwerken tijdens Regio Business Dagen

...onderzoekt
Regionaal koopgedrag in kaart

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert zich
Bedrijfsleven West-Brabant maakt zich op voor de Regio Business Dagen!

...deelt ervaringen
Jong MKB West-Brabant, het netwerk voor actieve starters in de regio

...speelt in op trends
Impulsnota Breda

...bezoekt woensdag 12 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...bezoekt donderdag 13 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...presenteert het ondernemers­netwerk
VOC ondernemers koersen op volle kracht

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...beoordeelt
Vaak van doorslaggevende betekenis

...werft
Het uitzendbureau, méér dan het oplossen van de personeelsvraag

...bouwt
De intermediair voor het bedrijfsleven

...bundelt de krachten
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

...coacht
Het nut van permanente scholing

...vindt
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Onderweg

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling

...voorspelt
Nederlands vastgoed massaal in buitenlandse handen

...versterkt vertrouwen
Start Regionale Regieraad Brabant / Zeeland

...plant
Website voorkomt stagnatie locatieontwikkeling