In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Regionale samenwerking : West-Brabant Plein
Impulsnota Breda

In de economische 'Impulsnota 2006-2010' heeft de gemeente Breda een strategie ontwikkeld om de stedelijke economie krachtig te stimuleren. Onder het motto 'Breda, actief de markt op' wordt ingespeeld op trends en ontwikkelingen in de economie. Als speerpuntsectoren heeft Breda daarbij gekozen voor Internationale Handel en Logistiek, Kennisindustrie en Hospitality.


Burgemeester van Breda, Peter van der Velden.

Samenwerking in West-Brabant
Om daadwerkelijk iets voor deze sectoren te betekenen bevat de Economische Impulsnota een groot aantal acties. Voor de uitvoering van deze acties bestaat nadrukkelijk het besef dat het geven van een economische impuls vraagt om regionale afstemming. De economische kansen die zich voordoen vragen om een bredere aanpak: de economie trekt zich niets aan van stadsgrenzen, relaties worden aangegaan op minimaal regionaal niveau.
Dit vergt samenwerking op diverse schaalniveaus, of het nu gaat om het stimuleren van innovatie, de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, het plannen van bedrijventerreinen of het benutten van infrastructurele verbindingen.
De afdeling Economische Zaken van de gemeente Breda gaat deze samenwerking mede vorm geven, zowel binnen de regio, in Zuidwest-Nederland als ook buiten de landsgrenzen.

Hoog in het vaandel
Breda heeft samenwerking in West-Brabant hoog in het vaandel staan. "We moeten samen inzetten op grootschalige werkgelegenheid, op nieuwe recreatiemogelijkheden, op vernieuwing van steden en dorpen en op het verbeteren van de bereikbaarheid. Daarnaast willen we scoren op sociale cohesie, de t ransformatie van de landbouw en de leefbaarheid van ons gebied", aldus burgemeester Van der Velden.

Kansen voor West-Brabant
Minister Dekker zegt over de Nota Ruimte dat het accent verschuift van het stellen van beperkingen naar het stimuleren van ontwikkelingen. En ze legt de nadruk op de kwaliteit van het geheel, minder op de doelstellingen afzonderlijk.
De kansen voor West-Brabant, zo zegt de minister, liggen ten eerste in de organisatie van een overkoepelende financiering door middel van een Ontwikkelingsfonds. Ten tweede in de publiek-publieke samenwerking waarbij wij gezamenlijk, als team en in een open dialoog, onze verantwoordelijkheden invullen en onze critici van repliek dienen.

Verbindingen op West-Brabantse schaal zijn dus belangrijk. Het zit West-Brabanders niet zo in de genen, dat samenwerken. Volgens het Meertens-instituut ('het bureau' waar J.J. Voskuil zijn bestseller over schreef) is West-Brabant van oudsher een verzameling van knooppunten. Eigenstandige gemeenschappen.
Vanuit een modern perspectief dus eigenlijk een netwerkmaatschappij 'avant la lettre'. Alleen moeten de knooppunten wel aan elkaar geknoopt worden.

De Commissie Bakker heeft voor West-Brabant drie aanbevelingen:
1. We moeten werken aan onze profilering.
2. Er moet snel een Ontwikkelings-fonds komen.
3. West-Brabant moet als regio veel meer zelf de spelregels bepalen.

West-Brabant Plein
Natuurlijk wordt achter de schermen al volop aan samenwerking gewerkt. En grote plannen beginnen vaak met bescheiden initiatieven. Een van de resultaten hiervan is samenwerking tijdens de Regio Business Dagen op 12 en 13 april aanstaande.

Op initiatief van afdeling Economische Zaken van de gemeente Breda is contact gelegd met Kamer van Koophandel West-Brabant, REWIN West-Brabant, SES West-Brabant, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Roosendaal en gemeente Drimmelen om een gezamenlijke presentatie te realiseren op de Regio Business Dagen.

Alle benaderde partijen waren zich bewust van de meerwaarde die een gezamenlijke presentatie zou bieden en hebben hun medewerking toegezegd. Resultaat van deze inspanningen is het West-Brabant Plein. Tijdens de Regio Business Dagen zullen zich op het West-Brabant Plein gezamenlijk presenteren: - Kamer van Koophandel West-Brabant
- REWIN West-Brabant
- SES West-Brabant
- Gemeente Bergen op Zoom
- Gemeente Roosendaal
- Gemeente Drimmelen/Biesbosch Marina
- Gemeente Breda

Daarnaast zullen de deelnemers aan het West-Brabant Plein vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen en raadsleden uitnodigen om tijdens het Happy Hour informeel over diverse ontwikkelingen door te praten en contact te leggen met elkaar. Ook bestuurders van de verschillende organisaties zullen hierbij aanwezig zijn.
Er is alle vertrouwen dat dit bescheiden gezamenlijke initiatief nog door vele grote gezamenlijke projecten gevolgd gaat worden.
Voor gratis toegangskaarten voor de Regio Business Dagen, neem contact op met het secretariaat van de afdeling Economische Zaken: economischezaken.odb@breda.nl tel. (076) 529 3750.


...zet zich in
Chris Rutten gaat voor ondernemend West-Brabant

...leent
Lening afsluiten moeilijk voor ondernemers?

...verbreedt zijn horizon
Internatio­nale Handelsdag in Bergen op Zoom op 8 april

...stelt
"Innovatie draait om mensen"

...droomt
Spelen én leren op de boerderij

...doet internationaal zaken
Innoveren over de grenzen heen met Syntens

...stuurt
Innovatieplannen voor West-Brabant

....ontmoet
Netwerken tijdens Regio Business Dagen

...onderzoekt
Regionaal koopgedrag in kaart

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert zich
Bedrijfsleven West-Brabant maakt zich op voor de Regio Business Dagen!

...deelt ervaringen
Jong MKB West-Brabant, het netwerk voor actieve starters in de regio

...speelt in op trends
Impulsnota Breda

...bezoekt woensdag 12 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...bezoekt donderdag 13 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...presenteert het ondernemers­netwerk
VOC ondernemers koersen op volle kracht

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...beoordeelt
Vaak van doorslaggevende betekenis

...werft
Het uitzendbureau, méér dan het oplossen van de personeelsvraag

...bouwt
De intermediair voor het bedrijfsleven

...bundelt de krachten
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

...coacht
Het nut van permanente scholing

...vindt
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Onderweg

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling

...voorspelt
Nederlands vastgoed massaal in buitenlandse handen

...versterkt vertrouwen
Start Regionale Regieraad Brabant / Zeeland

...plant
Website voorkomt stagnatie locatieontwikkeling