In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De juiste persoon op de juiste plek

Voor het welslagen van elke onderneming is de menselijke factor van doorslaggevend belang. In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het de kunst om de juiste medewerker aan u te binden.


Pim Groeneveld.

De grote vraag is nu uiteraard 'Hoe vind je die medewerker?'. In de persoon van Pim Groeneveld vond de Ondernemer alvast de perfecte gesprekspartner om hier zijn licht eens op te laten schijnen. Zo kwamen we onder andere te spreken over de verschillende strategieën, die doorgaans het meeste resultaat opleveren. En passant kwam ook zijn antipathie tegen het internet bij deze zoektocht ter sprake en passeerden de 'onderhuidse competenties' en het 'academisch onderbuikgevoel' de revue.

Synergie
In zijn functie als directeur/eigenaar van 'Groeneveld Werving & Selectie' kent Pim Groeneveld inmiddels wel de fijne kneepjes van het vak. Zijn taak is het de 'juiste' persoon op de 'juiste' plek te krijgen. "En dat gaat me goed af," laat Groeneveld weten, wiens resultaten in dat opzicht voor zich spreken. "Wat dat betreft is mijn academisch onderbuikgevoel perfect ontwikkeld. Uiteraard zijn opleiding en werkervaring van het grootste belang in deze zoektocht, maar onderschat vooral de kracht van bepaalde gedragskenmerken niet. Een onderneming moet bestaan uit elkaar aanvullende personen, waartussen een grote mate van synergie aanwezig is. Ik kan nog zo'n bekwaam iemand vinden voor een functie, maar als deze persoon qua gedragskenmerken niet binnen dat team past dan werkt het niet."

Headhunten
Het traject van werving en selectie kan doorgaans benaderd worden vanuit een tweetal verschillende invalshoeken. "Allereerst is daar het daadwerkelijke 'headhunten'," aldus Groeneveld. "Een headhunter gaat dan op zoek naar bekwame mensen voor een vacature en doet dat op een heel directe manier; van mens tot mens. Een wat discretere aanpak is de 'executive search' waarbinnen voorzichtig polsen, benaderen en bemiddelen centraal staan. Je werkt dan met een zogenaamde longlist van bedrijven en gaat eens peilen of de persoon in kwestie toe is aan een volgende stap in zijn carrière. Een afgeleide variant van deze benaderingswijze is 'file search' waarbij de opdrachtgever de kandidaat en het bedrijf waarvoor hij werkt niet kent."

Onderhuidse competenties
Welke insteek Groeneveld ook hanteert, ze worden allen gekenmerkt door een persoonsgerichte werkwijze. "De intake is in zo'n geval dan ook van het grootste belang. Op dat moment is het de kunst om die onderhuidse competenties boven tafel te krijgen, want juist dat zijn de eigenschappen die iemand geschikt maken binnen een team. In het vervolgtraject kan ik dan een groot aantal instrumenten aanwenden; van testen, metingen en trainingen tot aan een volledig assessment. Dit alles om uiteindelijk die persoon te vinden wiens karakter, potentieel en ambitieniveau het best aansluit bij de organisatiecultuur."

Gemotiveerde personen
"En die persoon vind je niet via internet," laat Groeneveld stellig weten. "Internet is een prachtig medium om informatie te achterhalen of mee te corresponderen, maar als ik op zoek ga naar kandidaten dan wil ik gemotiveerde personen, die moeten solliciteren naar de betreffende functie. Kandidaten wiens cv op internet staat en simpelweg achterover leunen, laat ik aan me voorbijgaan. Het beste resultaat hebben wij te allen tijde met de advertentie in de print media. De respondenten zijn in dit geval het meest gemotiveerd, leert de ervaring. Een andere tendens waar ik wars van ben is de 'no cure, no pay' methode, die ik veel om me heen zie. Een aantal bedrijven wordt dan aangezet zo snel mogelijk een kandidaat voor te dragen. Dit gaat volgens mij ten koste van het professionele karakter van de branche."

Investeren
Niettemin ziet Groeneveld de toekomst uitermate positief tegemoet. "Je ziet langzamerhand dat de economie zich weer ten goede keert. De afgelopen jaren zijn binnen bedrijven het aantal werknemers teruggebracht tot een absoluut minimum. De vooruitzichten worden beter en dat betekent dat werkgevers weer durven te investeren. Met groot enthousiasme zal ik dan ook mijn vakmanschap aanwenden om voor hen de 'juiste' persoon op de 'juiste' plek te krijgen."


...zet zich in
Chris Rutten gaat voor ondernemend West-Brabant

...leent
Lening afsluiten moeilijk voor ondernemers?

...verbreedt zijn horizon
Internatio­nale Handelsdag in Bergen op Zoom op 8 april

...stelt
"Innovatie draait om mensen"

...droomt
Spelen én leren op de boerderij

...doet internationaal zaken
Innoveren over de grenzen heen met Syntens

...stuurt
Innovatieplannen voor West-Brabant

....ontmoet
Netwerken tijdens Regio Business Dagen

...onderzoekt
Regionaal koopgedrag in kaart

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert zich
Bedrijfsleven West-Brabant maakt zich op voor de Regio Business Dagen!

...deelt ervaringen
Jong MKB West-Brabant, het netwerk voor actieve starters in de regio

...speelt in op trends
Impulsnota Breda

...bezoekt woensdag 12 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...bezoekt donderdag 13 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...presenteert het ondernemers­netwerk
VOC ondernemers koersen op volle kracht

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...beoordeelt
Vaak van doorslaggevende betekenis

...werft
Het uitzendbureau, méér dan het oplossen van de personeelsvraag

...bouwt
De intermediair voor het bedrijfsleven

...bundelt de krachten
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

...coacht
Het nut van permanente scholing

...vindt
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Onderweg

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling

...voorspelt
Nederlands vastgoed massaal in buitenlandse handen

...versterkt vertrouwen
Start Regionale Regieraad Brabant / Zeeland

...plant
Website voorkomt stagnatie locatieontwikkeling