In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Innoveren over de grenzen heen met Syntens

Syntens organiseert in samenwerking met de Kamer van Koophandel Breda en Tilburg op donderdag 27 april in Breda een bijeenkomst voor MKB ondernemers uit West- en Midden-Brabant die zich interesseren voor zaken doen over de landsgrenzen heen. Daarbij wordt vooral gedacht aan ondernemingen uit de maakindustrie, de groothandel en de voeding & genotmiddelen sector.

De toenemende internationalisering maakt de concurrentie intensiever en vraagt om een vernieuwende aanpak van ondernemers. Daarnaast verandert ook de Nederlandse markt door onder meer schaalvergroting. „In ons werk ervaren wij dat een aantal bedrijven qua aansluiting op de markt de boot dreigt te missen”, vertelt Ad Heersche, adviseur bij Syntens. „Hun klanten fuseren tot grote ondernemingen. Daardoor moeten deze bedrijven hun strategie aanpassen. Gaan zij alleen verder? Of kiezen zij ervoor ook te fuseren dan wel nauw samen te werken om de benodigde schaalvergroting te bereiken? In dat geval kan het interessant zijn om over de landsgrenzen heen te kijken.”

Om hun marktpositie te behouden, moeten de MKB ondernemingen blijven investeren in hun product- en procesontwikkeling en zich zonodig specialiseren. Die investeringen zijn vaak zo groot dat ze niet meer alleen, en ook niet meer op de Nederlandse binnenmarkt zijn terug te verdienen. Dan loont het om te kijken wat er elders in de wereld aan afzetmarkt te vinden is.

Een derde punt om verder dan Nederland te kijken, is volgens Heersche, dat het noodzakelijk kan zijn voor de maakindustrie om de productie uit te besteden aan de landen met lage lonen om concurrerend te kunnen blijven. „De besparingen die dat oplevert, kunnen geïnvesteerd worden in kennisontwikkeling en innovatie”, meent Heersche. „Want de onderneming in Nederland moet zijn kerncompetenties in huis houden en die verder ontwikkelen.”

Internationaal zaken doen en internationaal innoveren is ook voor Syntens een relatief nieuwe ontwikkeling. Vandaar dat op donderdag 27 april in Breda de bijeenkomst over innoveren over de grenzen heen georganiseerd wordt. Deze bijeenkomst moet inzicht verschaffen in de internationale mogelijkheden, aanpak, werkwijze, planvorming, uitvoeren en de randvoorwaarden. Ook komen stimuleringsregelingen aan bod en is er voldoende gelegenheid om internationaal te netwerken en kennis uit te wisselen.

De belangstellenden die 27 april niet in de gelegenheid zijn om te komen, kunnen op 26 april in Goes terecht voor eenzelfde bijeenkomst maar dan in samenwerking met de provincie Zeeland en de Kamer van Koophandel Zeeland.

Meer informatie
Voor meer informatie en aanmeldingen neem contact op met Birgit Segeren Syntens Breda, tel. 076 564 6700 of
Email: bae@syntens.nl


...zet zich in
Chris Rutten gaat voor ondernemend West-Brabant

...leent
Lening afsluiten moeilijk voor ondernemers?

...verbreedt zijn horizon
Internatio­nale Handelsdag in Bergen op Zoom op 8 april

...stelt
"Innovatie draait om mensen"

...droomt
Spelen én leren op de boerderij

...doet internationaal zaken
Innoveren over de grenzen heen met Syntens

...stuurt
Innovatieplannen voor West-Brabant

....ontmoet
Netwerken tijdens Regio Business Dagen

...onderzoekt
Regionaal koopgedrag in kaart

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert zich
Bedrijfsleven West-Brabant maakt zich op voor de Regio Business Dagen!

...deelt ervaringen
Jong MKB West-Brabant, het netwerk voor actieve starters in de regio

...speelt in op trends
Impulsnota Breda

...bezoekt woensdag 12 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...bezoekt donderdag 13 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...presenteert het ondernemers­netwerk
VOC ondernemers koersen op volle kracht

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...beoordeelt
Vaak van doorslaggevende betekenis

...werft
Het uitzendbureau, méér dan het oplossen van de personeelsvraag

...bouwt
De intermediair voor het bedrijfsleven

...bundelt de krachten
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

...coacht
Het nut van permanente scholing

...vindt
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Onderweg

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling

...voorspelt
Nederlands vastgoed massaal in buitenlandse handen

...versterkt vertrouwen
Start Regionale Regieraad Brabant / Zeeland

...plant
Website voorkomt stagnatie locatieontwikkeling