In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
Alle krachten bundelen

Anno 2006 zijn de 'high potentials' enorm schaars en zullen daarom danig aan populariteit gaan winnen. Iedere ondernemer wil namelijk dat de beste in zijn/haar vakgebied het team komt versterken. Maar hoe zit het met die grote groep mensen, die aan de onderkant van de arbeidsmarkt een plaatsje probeert te bemachtigen? Verliezen we deze gemotiveerde, enthousiaste mannen en vrouwen niet langzamerhand uit het oog? Als het aan '!GO People' ligt zeker niet. !GO People is het detacheringsonderdeel van de !GO-groep. Directeur Jan Vermunt heeft een duidelijke mening over hoe we hen weer deel kunnen laten nemen aan het arbeidsproces.


De kracht van !GO People ligt in de juiste samenstelling van de mix van talenten.

"Er dreigen momenteel een aantal groepen tussen wal en schip te vallen," aldus Vermunt. "Zo is daar de 50-jarige die hetzij door een ongeval of bijvoorbeeld reorganisatie binnen het bedrijf vroegtijdig zijn carrière zag eindigen en nu toch weer terug de arbeidsmarkt op moet of wil. Deze persoon staat synoniem voor een grote, kwetsbare groep, want iedere ondernemer is natuurlijk op zoek naar jonge, dynamische mensen. Of wat te denken van de vele mensen met een handicap, die zich dientengevolge al heel lang aan de onderkant van de arbeidsmarkt begeven. We spreken hier over een groep mensen die heel wat in haar mars heeft, maar er in de concurrentieslag eenvoudigweg niet tussenkomt. Het aantal is namelijk aanzienlijk groter dan er banen zijn. Deze mensen moeten in een zeer competitieve markt met hun achterstand een baan zien te vinden. En dat valt niet mee, zeker niet in een periode waarin de economie nog niet geheel op orde is."

De kosten van arbeid
"Toch is het van het grootste belang, dat zij aan het werk komen. Een baan betekent namelijk niet alleen financiële onafhankelijkheid, maar schept ook zelfvertrouwen en vergroot je netwerk. Het ís mogelijk deze mensen weer aan een baan te helpen," laat Vermunt gedecideerd weten. "De oplossingen zijn voorhanden, maar daar zijn wel structurele veranderingen voor nodig, die vanuit overheidswege moeten komen. Het heeft namelijk alles te maken met de kosten van arbeid. Deze moeten omlaag gebracht worden. Dat kan door een lager belastingtarief in te stellen of het verlenen van subsidies. Op die manier kan de werkgever namelijk die inkomensrol overnemen en zal het hem eerder stimuleren deze mensen aan te nemen."

Demotie
"Daarnaast ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij de mensen zelf," vervolgt Vermunt. "Zij zullen die spreekwoordelijke knop om moeten draaien. Niet langer meer enkel streven naar eenzelfde baan als voor het ongeluk of de reorganisatie, maar bereid zijn eventueel een stapje terug te doen. Demotie is daarvoor een perfect instrument, alleen niemand gebruikt het nog. Want het zou kunnen betekenen, dat je mensen in de bloei van hun leven iets meer betaalt en de groep die hier in leeftijd net boven zit - en het wat rustiger aan moet doen - iets minder, maar dat wel vereffenen in het levenspatroon. Het vergroot ongetwijfeld de kansen voor die 50-jarige werknemer op de arbeidsmarkt."

Detachering
"Want ook voor die werkgever is er een grote rol weggelegd. Hij zal zich meer open moeten stellen voor deze groep mensen; hen kansen bieden. Dat kan onder andere door commitments aan te gaan met partners." En daar komt !GO in the picture. Dit zeer modern, facilitair bedrijf heeft in haar bedrijfsfilosofie ruim plaats gemaakt voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. In het streven deze groep mensen aan een baan te helpen is een lovenswaardig mission statement op tafel gelegd. Dit gebeurt onder andere via detachering. In de invulling van het traject loopt !GO in ons land overduidelijk voorop. Vermunt: "Wij kunnen bedrijven de eindverantwoordelijkheid voor een bepaalde klus uit handen nemen, door bijvoorbeeld op stuksprijs te werken en breed mee te denken in innovatieve oplossingen als het over de inzet van mensen gaat.
De kracht van !GO People ligt in de juiste samenstelling van de mix van talenten, sterk en wat minder sterk gecombineerd.

Kortom: Wij garanderen dat de persoon, die we sturen daadwerkelijk over de gewenste kwaliteiten beschikt en dat het werk afkomt. Wij nemen het MKB hierdoor heel wat uit handen, zodat het de moeite loont."

Sociaal emotionele beslissingen
Al met al is Vermunt wel positief gesteld over de toekomst. "Er moet nog heel veel gebeuren - wetgevingen worden aangepast - maar het begrip komt steeds meer en vooral de overtuiging, dat deze groep daadwerkelijk van toegevoegde waarde kan zijn binnen een organisatie. Mede door de huidige ontwikkelingen in de WIA zie je steeds vaker, dat de werkgever die handschoen oppakt. Het is zeker niet zo dat ondernemers vandaag de dag wars zijn van sociaal emotionele beslissingen. Maar ze moeten gewoon nog wat geprikkeld worden. We zullen alle krachten moeten bundelen."


...zet zich in
Chris Rutten gaat voor ondernemend West-Brabant

...leent
Lening afsluiten moeilijk voor ondernemers?

...verbreedt zijn horizon
Internatio­nale Handelsdag in Bergen op Zoom op 8 april

...stelt
"Innovatie draait om mensen"

...droomt
Spelen én leren op de boerderij

...doet internationaal zaken
Innoveren over de grenzen heen met Syntens

...stuurt
Innovatieplannen voor West-Brabant

....ontmoet
Netwerken tijdens Regio Business Dagen

...onderzoekt
Regionaal koopgedrag in kaart

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert zich
Bedrijfsleven West-Brabant maakt zich op voor de Regio Business Dagen!

...deelt ervaringen
Jong MKB West-Brabant, het netwerk voor actieve starters in de regio

...speelt in op trends
Impulsnota Breda

...bezoekt woensdag 12 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...bezoekt donderdag 13 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...presenteert het ondernemers­netwerk
VOC ondernemers koersen op volle kracht

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...beoordeelt
Vaak van doorslaggevende betekenis

...werft
Het uitzendbureau, méér dan het oplossen van de personeelsvraag

...bouwt
De intermediair voor het bedrijfsleven

...bundelt de krachten
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

...coacht
Het nut van permanente scholing

...vindt
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Onderweg

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling

...voorspelt
Nederlands vastgoed massaal in buitenlandse handen

...versterkt vertrouwen
Start Regionale Regieraad Brabant / Zeeland

...plant
Website voorkomt stagnatie locatieontwikkeling