In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Innovatieplannen voor West-Brabant

In 2004 nam de Kamer van Koophandel West-Brabant het initiatief tot oprichting van de Innovatiestuurgroep West-Brabant. Deze moet het innovatieve vermogen van het bedrijfsleven in de regio een extra impuls geven. Dit doel sluit aan bij het regeringsbeleid om van Nederland één van de meest dynamische en concurrerende kenniseconomieën van Europa te maken.

De Innovatiestuurgroep West-Brabant startte als samenwerkingsverband van Avans Hogeschool, Syntens en de Kamer van Koophandel.
In 2005 traden de West-Brabantse Rabobanken, de gemeente Breda, de West-Brabantse gemeenten in het Sociaal Economisch Samenwerkingsverband (SES) en NHTV internationale hogeschool toe.
Met het innovatie-actieplan richt zij zich op ad hoc innovators en vroege volgers uit de industrie, logistiek, bouw, groothandel (met minimaal 10 werknemers) en stuwende zakelijke dienstverlening (met minimaal 5 werknemers). Tot dusver bezocht de stuurgroep 750 West-Brabantse ondernemers.
Daarvan zijn er 200 met een specifiek innovatieproject aan de slag gegaan.
Verder faciliteerde zij kenniskringen, zoals het metaalhuis en het electronicaplatform, waarin ondernemers elkaar ontmoeten.

Mkb
In 2006 zet de stuurgroep sterk in op innovatiebevordering van het mkb. Eind 2005 heeft de stuurgroep subsidie ontvangen van de provincie om het Innovatiehuis West-Brabant te ontwikkelen. Met dit project wordt een virtueel innovatiehuis ontwikkeld waarmee de partners van de Innovatiestuurgroep gezamenlijk ondernemers ondersteunen om structureel innovatief te worden. Maatwerk vormt het uitgangspunt. Een ondernemer bepaalt samen met een Syntensadviseur waar hij met zijn bedrijf naar toe wil en welke begeleiding nodig is om dit te bereiken. De ondernemer kan ondersteund worden met coaching, deelname aan kenniskringen, individueel advies, cursussen, of ondersteuning bij financierings- en subsidieaanvragen.

Bewustwording
In het voorjaar start een bewustwordingscampagne. Ook organiseert de stuurgroep een congres voor ondernemers over innovatie. Daarnaast blijft het accent ook liggen op aandacht voor innovatieve starters. Het programma Starterslift is daar een voorbeeld van. Ten slotte moeten sectorprogramma's in de procesindustrie en de logistiek ondernemers uit die bedrijfstakken bereiken.

Sectorprogramma's
De procesindustrie, de logistieke sector en de voedselverwerkende industrie krijgen dit jaar extra aandacht. Het project Food Community Zuid-West Nederland brengt bedrijven uit de voedselverwerkende industrie, kennisinstellingen en overheid bij elkaar om veertien nieuwe business clusters te ontwikkelen. Een tweede project is het Kenniscentrum Analytische Chemie van Avans Hogeschool. In dit kenniscentrum wordt apparatuur en kennis geconcentreerd bij Avans om analytische testen voor het MKB uit te voeren, die nu marktechnisch niet haalbaar zijn. De stuurgroep financiert dit project om het kenniscentrum in 2006 tot ontwikkeling te brengen. NV REWIN ontwikkelt momenteel een programma voor de logistieke sector. Dit programma start in het tweede kwartaal.

Meer Informatie:
Huub Dormans
Tel: (076) 564 69 36 E-mail: hdormans@breda.kvk.nl
Internet: www.innovatiewestbrabant.nl


...zet zich in
Chris Rutten gaat voor ondernemend West-Brabant

...leent
Lening afsluiten moeilijk voor ondernemers?

...verbreedt zijn horizon
Internatio­nale Handelsdag in Bergen op Zoom op 8 april

...stelt
"Innovatie draait om mensen"

...droomt
Spelen én leren op de boerderij

...doet internationaal zaken
Innoveren over de grenzen heen met Syntens

...stuurt
Innovatieplannen voor West-Brabant

....ontmoet
Netwerken tijdens Regio Business Dagen

...onderzoekt
Regionaal koopgedrag in kaart

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert zich
Bedrijfsleven West-Brabant maakt zich op voor de Regio Business Dagen!

...deelt ervaringen
Jong MKB West-Brabant, het netwerk voor actieve starters in de regio

...speelt in op trends
Impulsnota Breda

...bezoekt woensdag 12 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...bezoekt donderdag 13 april
Lezingenprogramma Regio Business Dagen

...presenteert het ondernemers­netwerk
VOC ondernemers koersen op volle kracht

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...beoordeelt
Vaak van doorslaggevende betekenis

...werft
Het uitzendbureau, méér dan het oplossen van de personeelsvraag

...bouwt
De intermediair voor het bedrijfsleven

...bundelt de krachten
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

...coacht
Het nut van permanente scholing

...vindt
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...spreekt
In 't kort

...rijdt
Onderweg

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling

...voorspelt
Nederlands vastgoed massaal in buitenlandse handen

...versterkt vertrouwen
Start Regionale Regieraad Brabant / Zeeland

...plant
Website voorkomt stagnatie locatieontwikkeling