In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Breda piekt in de Delta

Economie is interactie. Solisme is uit den boze, alleen leg je het af tegen de concurrentie van de omgeving Daarom werkt de gemeente Breda nauw samen met lokale partners en met verschillende andere gemeenten in West-Brabant en het Zeeuwse Tholen. BrabantStad, het stedelijk netwerk in de provincie, biedt mogelijkheden om economische ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen. Het gaat goed met Breda en West- Brabant. Breda piekt in de Delta.

door Ron Gregoor


Adank: Breda is van oudsher de poort van Brabant.
Foto: Kees Bennema

BREDA - Het lijkt haast vanzelfsprekend dat Breda een voortrekkersrol vervult. "Van oudsher zijn we de Poort van Brabant als het gaat om verbinding tussen Randstad en Vlaamse Ruit en het bedienen van het Brabantse achterland", zegt André Adank, wethouder Economie en Regio van de gemeente Breda. "Vanuit die gunstige ligging zijn veel ontwikkelingen op gang gekomen.

Dat komt niet in de laatste plaats door de komst van de HSL, die er vanaf 2008 voor zorgt dat zakencentra als Amsterdam en Brussel vanuit Breda binnen een uur bereikbaar zijn." In de Rijksnota 'Pieken in de Delta' wordt de regio West-Brabant samen met Zeeland beschouwd als een gebied dat met name voor de ontwikkeling van de procesindustrie stevige impulsen verdient. Daar liggen kansen om gezamenlijk te benutten, is de visie achter de nota. "Dat doen we met het concept Maintenance Valley, dat zich richt op service en onderhoud ten behoeve van luchtvaart en petrochemische industrie ".

Wil je pieken met optimaal effect, dan moet je het juiste moment benutten. Adank: "Voor onze regio kan de timing nu niet beter zijn. Het Rijk heeft de (subsidie)pijlen op Brabant gericht. Maar minstens zo belangrijk is de verbetering van de relaties tussen de grote Brabantse steden en de steden in de West-Brabantse regio. Wij zijn in staat een gezamenlijke agenda te ontwikkelen en elkaar te steunen. Natuurlijk blijft gezonde concurrentie aanwezig, maar op basis van een verdeling van speerpunten kunnen we elkaar ook de bal toespelen. Zo maakt Breda zich sterk als het gaat om kennisintensieve en creatieve sectoren als grafische vormgeving en gaming industrie, hoogwaardige logistieke dienstverlening en hospitality."

Regio
Ook de regio profiteert van het gunstige economische tij. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde heeft de economie het hier minder zwaar te verduren gehad, maar ook hier is sprake geweest van recessie. Het banenverlies in de traditionele industrieën heeft gezorgd voor een negatief werkgelegenheidseffect. Het is dus zaak nieuwe bronnen voor werkgelegenheid aan te boren. Adank: "De verbeterde bereikbaarheid over de A16 is een pluspunt voor bedrijven in de handel en distributie. We zien dat organisaties als Schuitema (C1000), Abbott en Samsung voor Breda kiezen voor hun distributiecentra. Het aantakken op het Europese netwerk van Hoge Snelheidslijnen (HSL-Shuttle tussen Amsterdam, Breda en Brussel) vergroot de aantrekkingskracht van Breda en de regio op de zogenoemde 'Beneluxeerders'. Dat zijn bedrijven die ervoor kiezen met name handel- en logistieke functies in België en elders in Nederland samen te brengen. In korte tijd mochten we hier multinationals als Alfa Laval, Amgen, Citigroup en ook de Nederlandse Luchtmacht verwelkomen."

Europese stad
Kansen kun je zelf creëren, vindt Adank. "Breda beschikt over veel gunstige vestigingsfactoren. De plezierige en gevarieerde woonmilieus, het opleidingsniveau, zorgvoorzieningen, de historische binnenstad, het winkelaanbod, de groene ligging en het culturele aanbod spreken veel mensen aan. In het verleden spraken we daar te weinig over. Nu dragen we die kwaliteiten nadrukkelijk uit. Breda ontwikkelt zich steeds meer tot een Europese stad. Dat Europa met de HSL onder handbereik komt, maakt het gemakkelijker om een positie op de Europese kaart te claimen. Samenwerking met Europese partners, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de haven, en relaties met steden als Lille dragen bij aan het Europese profiel van Breda."

In de Economische Impulsnota heeft Breda zich krachtig uitgesproken voor actieve samenwerking met de markt. "Als overheid, ondernemers en onderwijs meer samen optrekken, kunnen we de komende jaren successen boeken in de sectoren 'internationale handel en logistiek', 'kennis- en creatieve industrie' en 'hospitality'. In de Economische Impulsnota geven we behalve die speerpunten tal van mogelijkheden voor gezamenlijke acties aan.

Daaronder vallen revitalisering van bedrijventerreinen aan de zuid- en aan de westkant van Breda. Het gebied Emer/Hintelaken en de Krogten is met zijn meer dan 400 hectaren een geweldige uitdaging. Met revitalisering en herstructurering willen we daar de komende jaren samen met ondernemers een gewilde locatie Samen met de ondernemersverenigingen aan Nederlandse en Belgische zijde, lokale overheden en EU investeren wij hier ruim 5 miljoen in verbetering van bereikbaarheid, infrastructuur en beheer."

Student city
Breda profileert zich langzaam als 'student city.' Adank: "We hebben in elk geval een breed gesegmenteerd HBO-aanbod. Avans en HHTV ontwikkelen zich als ondernemende onderwijsinstellingen. Met name op de speerpunten 'kennisintensieve en creatieve industrie' en 'hospitality', zie je dat het onderwijs in een vroegtijdig stadium betrokken is bij verschillende ontwikkelingen.

Daar waar wij als overheid samen met het bedrijfsleven streven naar betere betrekkingen met Azië, vooral China, zie je de hogescholen ook specifieke leergangen voor handel met China ontwikkelen. De KMA speelt een rol als het gaat om meer concentratie van defensieopleidingen en geeft ons in zekere zin ook recht op het predicaat 'universiteitstad'.

Een titel die we sinds kort ook mogen voeren vanwege een particulier MBA-initiatief en binnenkort nog een nieuwe masteropleiding bij de NHTV. Ook met de ROC's wordt meer samenwerking nagestreefd." Als het aan Adank ligt, staat West- Brabant, met Breda als stralend middelpunt, al over een paar jaar op de kaart van Europa.


...huurt
Telemarketing is vakwerk

...ontwikkelt
Breda piekt in de Delta

...zit
De stoel

...werkt
Avans en banken werken samen

...exporteert
Profiteren van elkaars kennis, ervaring Ún cultuur

...beveiligt
'KeyProtector' innovatieve oplossing tegen autodiefstal

...leert
Bijscholing voor een baan in de procesindustrie

....bouwt
Webwinkel biedt kansen voor ondernemer

...onderzoekt
Voorbeeldproject maakt bedrijventerrein veiliger

...remt
Rem op nieuwe bedrijventerreinen

...netwerkt
MKB Oosterhout staat voor netwerken

...verandert
P3 Transfer: meedenken met globalisering

...peilt
Ondernemer iets optimistischer: 7,3

...beslist
Via Vinci van start

...investeert
Krachtenbundeling bij onderhoud

...verzorgt
ROC: opleiding kraamverzorger

...traint
'Taalvakwerk is meer dan woorden'

...belegt
De beleggingsadviseurs

...praat
Bedrijven praten over maatschappelijk ondernemen

...berekent
MKB laat kleine vorderingen liggen

...organiseert
Queen of the Office

...feest
Bedrijven netwerken op stadskantoor

...reist
Pendelen tussen Breda en Barcelona

...bekijkt
De stand van zaken...

...rijdt
Jaguar XKR convertible: De roofkat slaat terug

...investeert
Dintelmond in de schoolbankjes

...kiest
Uitsterven of uitbreiden: dat is de grote vraag

...onderneemt
Maatschappelijk ondernemen op de Bredase Beursvloer

...sponsort
Makelaars: geef MKB de ruimte

...discuseert
Regionale samenwerking is heel belangrijk

...bekijkt
Makelaars positief over toekomst

...groeit
Ook kwaliteitsverbetering is groei van economie

...financeert
Capaciteiten belangrijk voor financiering

...ontsnapt
'Van bedrijventerrein moet je iets moois maken'