In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Capaciteiten belangrijk voor financiering

Financiering van bedrijventerreinen en -gebouwen is van tal van factoren afhankelijk. Nog duidelijker dan voor particulieren geldt hier: meten is weten. Toch speelt ook een minder goed meetbare component een rol. Een gesprek hierover met drs. Ed Vreman MFE en René Kerstens, respectievelijk directeur bedrijven en manager grootzakelijke relaties bij Rabobank Roosendaal-Woensdrecht.

door Ad van Bladel


Hoe krijg ik dit pand gefinancierd?
Foto: Johan Wouters

ROOSENDAAL - Financieel adviseurs worden al in een vroegtijdig stadium betrokken bij plannen van de overheid of het bedrijfsleven. Ed Vreman: "Bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein worden wij vaak al in een vroeg stadium betrokken. Een goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van Borchwerf II hier in Roosendaal. Binnen de ontwikkeling daarvan waren niet alleen de gemeenten Roosendaal en Halderberge betrokken, maar ook Heijmans. En wij dan vanwege de financiële facilitering. Borchwerf II is bij uitstek een gunstige locatie voor de vestiging van bedrijven; een schaars gegeven in deze tijd. In het stadium dat de kavels zijn verdeeld wordt duidelijk welke ondernemers belangstelling hebben om hier hun bedrijf te vestigen. Daarbij komt dan een aantal dingen ter tafel op het gebied van financiering. Deels zal financiering door eigen vermogen geschieden, maar in veel gevallen is ook vreemd vermogen vereist en dan komen wij om de hoek kijken."

René Kerstens vult aan: "Op dit vlak onderscheiden we globaal twee soorten partijen. Zij die voor eigen gebruik verwerven en zij die verwerven om later te verhuren, bij wijze van belegging dus. Een aantal criteria voor ons om deel te nemen als verstrekker van vreemd vermogen is voor beide partijen hetzelfde, maar er zitten ook wel verschillen in. Kijk je naar het onroerend goed als zodanig dan spelen zaken een rol als courantheid en staat van onderhoud van het gebouw. Ook het type gebouw speelt een rol; is het een industriepand of een kantoorvestiging."

Kapitaalkrachtig
Natuurlijk speelt de ondernemer zelf ook een centrale rol bij de beoordeling of de bank met hem of haar in zee gaan. "De centrale vraag die we ons zelf stellen rondom de vraag om vreemd vermogen te genereren is: 'Kan het bedrijf, met deze ondernemer aan het hoofd, die lasten dragen.", legt Kerstens uit. "Die combinatie bedrijf en ondernemer is cruciaal. Met andere woorden: heeft deze ondernemer in het verleden aangetoond over de capaciteiten te beschikken om dit bedrijf te leiden. Maar er komt geweldig veel bij kijken want we kijken heel breed naar de positie van die onderneming. Hoe is de positie in de markt - is er veel concurrentie, is het een uniek product - maar ook naar de toetredingsdrempel voor concurrenten.

Hoe conjunctuurgevoelig is het product en ik welke sector is de onderneming actief. Een deel van de gegevens is uiteraard af te lezen uit de jaarrekeningen. Een ander deel echter is minder objectief maar daarvoor hebben we contact met onze accountmanagers die de ondernemers goed kennen. Hoe is hun visie op het bedrijf en de ondernemer; ook dit oordeel is van eminent belang voor eventuele toekenning van een aanvraag om vreemd vermogen. Alle factoren samen bepalen hierbij het totaalbeeld. Wanneer er sprake is van vermogensverstrekking ten behoeve van verhuurders van bedrijfsruimten komt ook de kwaliteit van de huurder om de hoek kijken. Daarnaast wordt uiteraard gekeken naar de duur van het huurcontract of de inschatting binnen welke termijn verhuurd kan worden."

Kerstens: "In sommige gevallen schakelen we op dit punt een makelaar in die in deze branche bekend is." Vreman: "In zijn algemeenheid kun je stellen dat de ondernemer het financiële risico van de onderneming draagt. Wij, als financiële dienstverlener, blijven daar buiten. Onze Rabobank doet niet aan risicodeling. Wanneer er toch enig risico is zal dat zijn weerslag hebben in een zogenaamde risico opslag. Met andere woorden, dan zal het rentepercentage dat betaald moet worden, omhoog gaan."

Obstakels
Het zal duidelijk zijn dat cliënt en bank er samen niet altijd uitkomen. Ed Vreman: "Een ondernemer moet een goed verhaal hebben, een goed doortimmerd businessplan. Een onduidelijk verhaal is het eerste obstakel in het hele traject. Verder blijft de vraag staan: kan de onderneming dit aan met deze ondernemer aan het roer. Bovendien is bij bancaire financiering een eigen inbreng qua eigen vermogen noodzakelijk. Echter, bij onze dochter FGH-bank is ook maatwerk mogelijk; in bepaalde gevallen zelfs tot 100 procent van de stichtingskosten. Je moet maar zo denken: standaardgevallen zijn er nooit. Dat is ook het leuke aan ons vak."


...huurt
Telemarketing is vakwerk

...ontwikkelt
Breda piekt in de Delta

...zit
De stoel

...werkt
Avans en banken werken samen

...exporteert
Profiteren van elkaars kennis, ervaring Ún cultuur

...beveiligt
'KeyProtector' innovatieve oplossing tegen autodiefstal

...leert
Bijscholing voor een baan in de procesindustrie

....bouwt
Webwinkel biedt kansen voor ondernemer

...onderzoekt
Voorbeeldproject maakt bedrijventerrein veiliger

...remt
Rem op nieuwe bedrijventerreinen

...netwerkt
MKB Oosterhout staat voor netwerken

...verandert
P3 Transfer: meedenken met globalisering

...peilt
Ondernemer iets optimistischer: 7,3

...beslist
Via Vinci van start

...investeert
Krachtenbundeling bij onderhoud

...verzorgt
ROC: opleiding kraamverzorger

...traint
'Taalvakwerk is meer dan woorden'

...belegt
De beleggingsadviseurs

...praat
Bedrijven praten over maatschappelijk ondernemen

...berekent
MKB laat kleine vorderingen liggen

...organiseert
Queen of the Office

...feest
Bedrijven netwerken op stadskantoor

...reist
Pendelen tussen Breda en Barcelona

...bekijkt
De stand van zaken...

...rijdt
Jaguar XKR convertible: De roofkat slaat terug

...investeert
Dintelmond in de schoolbankjes

...kiest
Uitsterven of uitbreiden: dat is de grote vraag

...onderneemt
Maatschappelijk ondernemen op de Bredase Beursvloer

...sponsort
Makelaars: geef MKB de ruimte

...discuseert
Regionale samenwerking is heel belangrijk

...bekijkt
Makelaars positief over toekomst

...groeit
Ook kwaliteitsverbetering is groei van economie

...financeert
Capaciteiten belangrijk voor financiering

...ontsnapt
'Van bedrijventerrein moet je iets moois maken'