In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Dintelmond in de schoolbankjes

Dintelmond is geslaagd voor het eerste tentamen: 85 procent van de bedrijven op het industrieterrein wil deelnemen aan de havennummering. "Een overweldigend hoge uitslag", vindt Joost Frijters, die als projectleider namens de gemeente Moerdijk betrokken is bij de revitalisering van Dintelmond. Hij stuurt de ondernemers meteen door naar het examen. "Want nu wil ik zien of ze ook werk willen maken van collectieve beveiliging."

door Tanja van der Made


Een luchtfoto van het bedrijventerrein, dat min of meer bij toeval is ontstaan: Dintelmond.
Foto: Thom van Amsterdam

DINTELOORD - Onderzoek van het Nederlands Economisch instituut maakte eind jaren negentig zwart op wit duidelijk: Dintelmond heeft een bovenlokale functie. Het industrieterrein biedt aan 1400 mensen directe werkgelegenheid. Doorn in het oog was echter de uitstraling van het terrein. Bij de gemeente Moerdijk én bij de ondernemers op Dintelmond. "En dus is het ook een plicht van twee kanten om die verloedering tegen te gaan", vindt Joost Frijters.

Wil je een industrieterrein grondig aanpakken, dan kost dat geld. Veel geld. Met een gemeentelijke bijdrage van twee ton werd het eerste lapwerk verricht. Gevolgd door het revitaliseringsproject dat in 2001 voorzichtig van de grond kwam. "Maar een grote opknapbeurt zou alleen bekostigd kunnen worden door het industrieterrein uit te breiden." Dat, zo laat Frijters weten, is niet een, twee, drie te regelen. "De provincie moet het streekplan herzien. Daarnaast spelen gemeentelijke keuzes een rol."

"Die uitbreiding was ook geen noodzaak meer, want in 2004 kwam de zaak echt aan het rollen door een subsidie van circa een miljoen euro. Daarnaast steekt de gemeente zelf nog een miljoen euro in het project", vult Maarten Mulder aan, de man achter het bedrijvenloket van de gemeente Moerdijk. Door die subsidiepot van de Europese Gemeenschap, het Ministerie van Economische Zaken, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk kwam de grote opknapbeurt een stuk dichterbij.

Kaalvegen
Frijters: "Kaalvegen en opnieuw beginnen, dat is het plan. De riolering is vervangen, de straten worden opnieuw geasfalteerd, er komen duidelijke parkeerplaatsen, het openbaar groen gaat een grotere rol spelen. En we zijn vooral blij met de komst van een rotonde aan het einde van de Markweg-Zuid. Voor vrachtwagenchauffeurs was het een crime om daar, ten tijde van de oude T-splitsing, te keren. Voor de verkeersveiligheid is de komst van die rotonde een hele verbetering."

Maar de chauffeurs gaan het nog beter krijgen, als het aan Mulder, Frijters én de ondernemers op Dintelmond ligt. "De bewegwijzering moet veel beter. Daarom willen we de havennummering die al op industrieterrein Moerdijk gebruikt wordt doortrekken naar Dintelmond. Dit gaat de 5000-serie worden. Bedrijven krijgen een nummer binnen dit duizendtal toegewezen. Breng dat nummer duidelijk aan op de borden langs de kant van de weg en de chauffeur ziet zo waar hij heen moet rijden."

Volgens Frijters zijn alle ontwikkelingen te danken aan 'actief luisteren'. "Hoor van elkaar wat de wensen zijn. Waar de knelpunten zitten. Pas daar je plan op aan en pak de dingen vervolgens gezamenlijk aan." Als voorbeeld noemt Frijters opnieuw de havennummering. "Samen zijn we gaan zoeken naar een oplossing. Maar we zijn er ook samen verantwoordelijk voor dat die oplossing er komt. Daarom heeft de gemeente Moerdijk de belangstelling getoetst. Met daarbij de vraag om een bijdrage van honderdvijftig euro per bedrijf. De respons was geweldig. 85 procent wil meewerken." Die havennummering komt er dus.

Beveiliging
Volgende punt van aandacht is de collectieve beveiliging. Frijters: "De uitkomst van deze enquête zal duidelijk maken in hoeverre de bedrijven bereid zijn om samen hun verantwoordelijkheid te dragen voor het industrieterrein. Want het is best verleidelijk om anderen te laten betalen voor het beveiligingsbusje dat ook langs jouw terrein rijdt."

Terug naar de uitbreiding van Dintelmond. Is die volgens de gemeente nu volledig van de baan? Mulder: "De uitbreiding staat nog steeds opgenomen in de huidige visie Industrie. Het is de vraag wat de eventuele komst van Port of Brabant zal betekenen voor de uitbreidingsplannen. Dit jaar is gestart met een nieuwe visie Economie, waarin de uitbreiding van Dintelmond ook aan de orde zal komen.

Toevallig
De ontstaansgeschiedenis van industrieterrein Dintelmond is een aparte. Het gebied werd midden jaren '60 van de vorige eeuw opgespoten met zand. Niet meteen met de bedoeling om uit dit nieuw stuk grond een permanent industrieterrein te stampen. Het gebied zou namelijk fungeren als tijdelijke werkhaven. Een plek waar aannemers zich vestigden, omdat ze meewerkten aan de bouw van de Deltawerken. Het terrein lag vol met basaltblokken. En die werden weer verscheept vanuit de naastgelegen vluchthaven Volkerak.

Toen de Deltawerken voltooid waren, was daarmee de klus voor de meeste bedrijven geklaard. De toenmalige gemeente Fijnaart en Heijningen zag het nut in van de strategische ligging van het gebied: omgeven door wegen en water. Percelen werden opgesplitst en herverdeeld. Eenduidig beleid ontbrak echter lange tijd. Dat verklaart niet alleen waarom het gebied zo'n twintig jaar nodig had om uit te groeien tot industrieterrein Dintelmond. Het verklaart ook waarom er wat vreemde eenden in de bijt te vinden zijn op Dintelmond, waaronder een jachthaven en enkele woonhuizen.


...huurt
Telemarketing is vakwerk

...ontwikkelt
Breda piekt in de Delta

...zit
De stoel

...werkt
Avans en banken werken samen

...exporteert
Profiteren van elkaars kennis, ervaring Ún cultuur

...beveiligt
'KeyProtector' innovatieve oplossing tegen autodiefstal

...leert
Bijscholing voor een baan in de procesindustrie

....bouwt
Webwinkel biedt kansen voor ondernemer

...onderzoekt
Voorbeeldproject maakt bedrijventerrein veiliger

...remt
Rem op nieuwe bedrijventerreinen

...netwerkt
MKB Oosterhout staat voor netwerken

...verandert
P3 Transfer: meedenken met globalisering

...peilt
Ondernemer iets optimistischer: 7,3

...beslist
Via Vinci van start

...investeert
Krachtenbundeling bij onderhoud

...verzorgt
ROC: opleiding kraamverzorger

...traint
'Taalvakwerk is meer dan woorden'

...belegt
De beleggingsadviseurs

...praat
Bedrijven praten over maatschappelijk ondernemen

...berekent
MKB laat kleine vorderingen liggen

...organiseert
Queen of the Office

...feest
Bedrijven netwerken op stadskantoor

...reist
Pendelen tussen Breda en Barcelona

...bekijkt
De stand van zaken...

...rijdt
Jaguar XKR convertible: De roofkat slaat terug

...investeert
Dintelmond in de schoolbankjes

...kiest
Uitsterven of uitbreiden: dat is de grote vraag

...onderneemt
Maatschappelijk ondernemen op de Bredase Beursvloer

...sponsort
Makelaars: geef MKB de ruimte

...discuseert
Regionale samenwerking is heel belangrijk

...bekijkt
Makelaars positief over toekomst

...groeit
Ook kwaliteitsverbetering is groei van economie

...financeert
Capaciteiten belangrijk voor financiering

...ontsnapt
'Van bedrijventerrein moet je iets moois maken'