In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2002

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl
Big Brother Détaché is watching you
"Afstandsleren heeft zeker de toekomst"

Hij kwam, zag en overwon, zo mogen we de visie van Piet Demmers, directeur/eigenaar van Détaché - Total Training Management - uit Bergen op Zoom, wel noemen. Nog maar zo'n anderhalf jaar geleden zat hij naar eigen zeggen 'wat te mijmeren' over e-learning en bedacht dat het allemaal beter en mooier kon en vooral ook moést. Gebruikmakend van de modernste communicatiemogelijkheden, gekoppeld aan zijn stiel: theoretische bedrijfsopleidingen verzorgen, met name voor de procesindustrie. Anderhalf jaar later is Détaché het eerste bedrijf binnen de Benelux dat leren op afstand succesvol toepast.

Piet Demmers en Arthur Musters.

Een beeld: een klaslokaal met een stuk of tien computers. Bovenop de computers een klein webcammetje. Voor de rest is het lokaal leeg, want cursisten en de docent zitten thuis en studeren achter hun pc. Piet Demmers: "In het begin werkten de cursisten en de docent nog veel via zo'n webcam. Als introductie naar elkaar toe is het aardig. Later zie je dat zowel docent als cursisten er toch minder gebruik van maken." Tien jaar geleden startte Piet Demmers zijn bedrijf op. Uit nood geboren min of meer. De complexe regelgeving in het onderwijs waar hij als docent werkzaam was stond hem dermate tegen dat hij zijn uitdaging weer in het bedrijfsleven zocht. Dat viel niet mee, volgens Demmers, omdat zijn leeftijd (nu 54) hem in de weg begon te staan. Dat maakte de weg vrij voor freelance opdrachten. Na een jaar werkte hij full-time. Tien jaar later heeft zijn bedrijf veertien medewerkers. Demmers over zijn idee van afstandsleren: "E-learning bestaat al langer maar aan de uitwerking ervan waren grote nadelen verbonden. Het voornaamste bezwaar was de moeilijkheid leerlingen gemotiveerd te houden voor wat betreft het theoretische gedeelte van de leerstof. Dat nu is juist ons vakgebied. De oorzaak van die moeilijke motivatie is het feit dat het gegeven gebaseerd was op e-mail waardoor student en docent niet live met elkaar verbonden zijn. Toch was ik er heilig van overtuigd dat e-learning op ons afkomt: we poetsen dat nooit weg, maar de nadelen moesten worden weggenomen. Bij het mijmeren hierover kwam ik tot de conclusie dat afstandsleren veel verder moet gaan dan nu het geval is. Nadat we een sterkte/zwakte analyse op ons bedrijf hadden losgelaten. Daaruit bleek dat een van de sterke kanten van ons bedrijf was mensen te motiveren. We moesten dus op zoek naar een elektronisch systeem dat hiervoor geschikt was. Dat bleek niet mee te vallen tot we uiteindelijk en bij toeval in Arthur Musters van KPN Telecom een geschikte partner vonden. Voor ons was belangrijk dat we een systeem kregen waarmee de leerlingen heel goed waren te volgen. Daarmee weet je namelijk wat ze presteren in relatie tot de beschikbare tijd. Bovendien wilden we per se de persoonlijke contacten tussen docent en leerling kunnen waarborgen. De docent op zijn beurt moet de beschikking hebben over een elektronisch white board waarop hij iets kan schrijven of tekenen en zelfs een video of grafiek kan laten zien als dit voor de les belangrijk is."

Sterk punt
Arthur Musters (34), sales director KPN, : "Met name het gegeven van het persoonlijke contact met de leerling is naar mijn mening essentieel voor het succes dat nu met deze vorm van afstandsleren wordt geboekt. Door dat persoonlijke, zij het elektronische contact, is het mogelijk leerlingen gemotiveerd te houden. Door de vastgestelde tijd waarop mensen met elkaar inloggen op het systeem is het echter mogelijk contact te onderhouden."

Piet Demmers: "Het systeem heeft enorme voordelen ten opzichte van traditionele vormen van theoretische kennisoverdracht. Een van de meest in het oog springende pluspunten is de hogere motivatie van leerlingen en de daarbij horende hogere productiviteit. Dat samen leidt tot betere resultaten. Die hogere motivatie heeft onder meer te maken met het feit dat onze leerlingen vanuit hun eigen huis 'naar school' kunnen. Dat heeft ook voordelen voor de werkgever bij wie onze leerlingen vaak een baan hebben. Die spint garen bij het gegeven dat een leerling graag vanuit huis leert, waardoor hij minder tijd kwijt i,s wat op zijn beurt weer voordeliger is. Een typische win-win-win situatie." Musters: "Een van de grote voordelen van dit systeem is dat leerlingen zowel tijds- als plaatsonafhankelijk kunnen studeren. Dat geeft het systeem een grote flexibiliteit met alle genoemde voordelen van dien. Ik ben er van overtuigd dat binnen een gering aantal jaren op deze manier veel meer aan theoretische vorming wordt gedaan. Deze vorm van afstandsleren heeft zeker de toekomst."


Instructies via je computer bij het leren op afstand

Hoe werkt het?
Afstandsleren volgens de methode die door Détaché wordt toegepast geldt als een samenwerkingsverband tussen het opleidingsinstituut en KPN Telecom. De basis is dat zowel leerlingen als docenten zich lijfelijk op verschillende plaatsen bevinden. Door samen op hetzelfde tijdstip in te loggen kan de les beginnen. De docent ziet via zijn scherm wie virtueel aanwezig is. In de werkbalk van de computer bevinden zich extra pictogrammetjes: bijvoorbeeld een handje (opsteken) om iets te vragen, een icoontje om even onderling te chatten en een lachend gezichtje om te zeggen dat je iets leuk vindt. De docent werkt via een kunststof tablet waarop hij (op zijn werkplek, dus eventueel thuis) kan schrijven en tekenen. Tekst en tekeningen verschijnen zo op de beeldschermen van diegenen die zijn ingelogd. Bovendien is de software zodanig dat videobeelden kunnen worden vertoond.Wie iets te vragen heeft over de stof klikt het handje aan. De docent kan gemakkelijk natrekken of iedereen de stof begrepen heeft.

Aldus werkt het geheel ongeveer gelijk aan klassikaal theoretisch onderwijs. De praktijk heeft inmiddels geleerd dat de leerlingen de aangeboden leerstof geconcentreerder en beter volgen dan bij klassikaal onderwijs het geval is. Ordeproblemen, iets waar een aardig percentage docenten dagelijks mee kampt, komen op deze manier niet voor. Doordat vanuit huis 'gewerkt' wordt gaat er bovendien geen tijd verloren aan reizen.

Piet Demmers: "Het enige nadeel dat aan deze methode kleeft is tegelijkertijd het voordeel. Er is geen live contact met de leerlingen, al brengt een web-cam gedeeltelijk uitkomst. De praktijk leert echter dat hiervan slechts in het begin gebruik wordt gemaakt. Nadien blijkt het toch minder nodig voor een goed lesresultaat. Natuurlijk is het wel noodzakelijk dat leerlingen over een computer met een modem beschikken. Overigens ben ik de laatste die zal zeggen dat deze methode voor alle theoretische kennisoverdracht geschikt is.

Mensen, sommige ouderen bijvoorbeeld, met weinig tot geen affiniteit met computers moet je er wellicht niet mee belasten. Die zijn soms toch het meest gebaat bij 'gewoon' klassikaal onderwijs. Daar houd je het dan maar bij natuurlijk."


...doceert
"Afstandsleren heeft zeker de toekomst"

...start
"Het moet een hobby blijven ..."

...introduceert
Manpower Reïntegratie Services introduceert de verzuimscan

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...helpt
Jan Schipper herkozen als voorzitter KVK

...bezoekt
Seminars

...onderneemt
"Ondernemen is een teamsport"

...kiest
4C Consulting kiest voor America Tower

...fotografeert
"We hebben ons ontwikkeld tot pure beeldmakers"

...ontplooit
Acteurs als leermiddel!

...realiseert
Werkstad Roosendaal denkt aan de toekomst

...ontwikkelt
"Roosendaal is een complete stad"

...bouwt
Blik op de toekomst

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

...recreŽrt
Recreatieve voorzieningen bij elkaar gebracht

...behartigt
Sociaal aspect belangrijk in Wouw

...spreekt
In 't Kort

...huisvest
Bedrijfsonroerend goed

...rapporteert
In detailhandel nagenoeg geen sprake van leegstand

...onderzoekt
Thermometer Kantoren en kantoorgebruikers

...voorkomt
Bijeenkomst preventie van criminaliteit op bedrijventerreinen

...informeert
eSchool, de online starterscursus

...publiceert
ERBO brochure en tabellenboek beschikbaar